کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

عدم ارائه خدمات به مشمولان غایب و سربازان فراری

سازمان وظیفه عمومی ناجا تأکید کرد؛
عدم ارائه خدمات به مشمولان غایب و سربازان فراری
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مؤکداً طی نامه‌ای اجرای دقیق مفاد مادة 10 قانون خدمات وظیفه عمومی را یادآوری کرد که متن آن به شرح زیر است؛
با استناد به ماده 10 قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مجلس شورای اسلامی، دریافت هرگونه تسهیلات از طریق وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی توسط مشمولان خدمت وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از وظیفه عمومی ناجا می‌باشد که این مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد که این مدارک برابر ماده 50 آئین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی عبارتند از:
1 ـ کارت پایان خدمت 2 ـ کارت معافیت دائم 3 ـ کارت معافیت موقت در مدت زمان اعتبار آن 4 ـ گواهی اشتغال به تحصیل 5 ـ گواهی صادره از نیروی نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور 6 ـ گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون داشتن غیبت اولیه 7 ـ گواهی تعهد خدمت در وزارت بهداشت ـ وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان کشتیرانی ـ آموزش فنون هواپیمایی در مدت زمان تعهد مقرر 8 ـ احکام صادره از محاکم صالحه در مورد ثبت معاملات و 9 ـ برگه اعزام بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.
خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی مفاد ماده مذکور جهت یادآوری و اجرای دقیق به کلیه دستگاه‌های وابسته (دولتی و غیردولتی) و مؤسسات و نهادهای قانونی اعلام تا حسب مورد لحاظ گردد.
 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم