کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 08 خرداد 1401

نزدیک به یک میلیون سند و 250 دفترخانه مورد بازرسی قرار گرفت

توسط دفتر نظارت و بازرسی کانون در سال 1387:
نزدیک به یک میلیون سند و 250 دفترخانه مورد بازرسی قرار گرفت
دفتر نظارت و بازرسی که با توکل به درگاه احدیت و حمایت و پشتیبانی ریاست و اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و با همکاری اساتید مجرب و بازرسین فعال و کارآزموده، همواره ارشاد و راهنمایی دفاتر را سرلوحه کار خود قرار داده در سال 87 فعالیت خود را با هدف بررسی دفاتر جدید، دفاتر بسیاری اعم از جدیدالتأسیس و دفاتر قدیمی دارای سردفتر جدید و نیز دفاتری که تقاضای خود را در طول سال به صورت مکتوب به دفتر نظارت و بازرسی، ارائه دادند آغاز نمود که در کل سال گذشته تعداد 257 دفتر اسناد رسمی بازرسی شد؛ تعداد 139 دفتر اسناد رسمی بازرسی کلی و نیز تعداد 71 فقره گزارش بازرسی موردی انجام شد که همه آنها براساس نامه‌های رسیده از مراجع قضایی، دادسراها و یا سایر ارگان‌های ذی‌ربط صورت پذیرفت. همچنین به تفکیک نیز در سایر استان‌ها تعداد 47 فقره بازرسی اجمالی گزارش شده که ریز عملکرد دفتر مذکور در سال 1387 به شرح جدول زیر است:
 
آمار عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون در سال 1387
1
تعداد دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی کلی قرار گرفته‌اند
139
2
تعداد دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی اجمالی قرار گرفته‌اند
71
3
مجموع دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند
210
4
مجموع اسناد بازرسی شده در کل دفاتر اسناد رسمی مورد بازرسی
449/978
5
مبلغ بدهی 10% حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی که پس از بازرسی وصول و به حساب کانون واریز شد
940/251/124
(به ریال)
6
مبلغ بدهی حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی که پس از بازرسی کلی وصول و به حساب سازمان ثبت واریز شد.
976/343/169
(به ریال)
7
مجموع مبلغ وصولی مطالبات معوق کانون و دولت (حق‌التحریر و حق‌الثبت)
916/595/293
(به ریال)
8
تعداد دفاتر اسناد رسمی که پس از بازرسی برای آنها کیفرخواست صادر شد
21
9
تعداد شکایت‌های رسیدگی شده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادسراها و مراجع قضایی
279
10
تعداد کل مکاتبات انجام شده در خصوص ارسال گزارش‌های بازرسی کلی، موردی و یا سایر موارد مطروحه به سازمان ثبت، ثبت استان، سایر ادارات و مراجع ذی‌ربط، هیئت مدیره کانون و دیگر واحدهای آن
276
11
تعداد کل بازرسی کلی دفاتر اسناد رسمی در سایر استان‌ها
47
12
مجموع دفاتر اسناد رسمی بازرسی شده (اعم از کلی و اجمالی در تهران و سایر استان‌ها)
257