کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 08 خرداد 1401

دفاتر ثبت اسناد تهیه خواهد شد

در صورت تأمین کسری اعتبار:
دفاتر ثبت اسناد تهیه خواهد شد
 
در صورت تأمین کسری اعتبار، دفاتر ثبت اسناد (دفتر سردفتر) توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران تهیه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، حسب اعلام تعدادی از دفاتر اسناد رسمی تهران، تهیه و تحویل دفاتر ثبت اسناد (دفتر سردفتر) از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در چند ماه اخیر دچار وقفه و مشکل شده و حتی تا حدودی موجبات نارضایتی مراجعان به دفاتر اسناد رسمی را باعث شده است که دلایل عدم توفیق حل این مشکل در تهیه دفتر سردفتر، دفتر اتومبیل، دفتر تمبر، دفتر گواهی امضا و غیره
به رغم مکاتبات مکرر و پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مذکور، کمبود شدید اعتبار سال 1387 و کسری اعتبار در خصوص افزایش دفاتر جدید اعلام شده است که در صورت تأمین کسری اعتبار نسبت به این امر اقدام خواهد شد.