کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

ماهنامه شماره 136و137- دی و بهمن1391

 

فهرست مطالب ماهنامه «كانون» شماره 136و137

 

( فايل pdf هريك از مقالات را مي توانيد با كليك بر روي همان اسم دريافت نمائيد.)

 

1. فهرست

2.«ديدگاه» ؛ محمدرضا دشتي اردكاني (مديرمسؤول)

3.«سخن روز» ؛ «ثبت آنی معاملات؛ ابزار نظارتی دستگاه قضایی» / رضا تاجگر (مشاور مديرمسؤول)

4.«پژواك» ؛ «اعتبار سند رسمی وکالت در رأي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران» / محمد عظيميان

5.«جایگاه سامانه الکترونیکی ثبت اسناد رسمی در مفاد قانون تا اجرای آن در دولت الکترونیک» / خسرو عباسی داکانی

6.«ویژگی های سند رسمی به عنوان سند برتر» / منا کربلایی امینی

7.«دريچه» ؛ «چگونه با ارباب رجوع برخورد می کنیم» / مهدی باقری نسامی

8.«بررسی  بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در قبال خسارت کارگران با نگاهی  به قانون  مسؤولیت مدنی» / دکتر حمید بهرامی احمدی و رضا آقاعباسی

9.«پرسش و پاسخ 3» / محمد عظيميان

10.«خلأهای قانونی عقد وکالت و رویه عملی دفاتر اسناد رسمی» / کامیار شیبت زاده

11.«ضرورت درج مبلغ واقعي در سند انتقال اموال غيرمنقول» / نعیم علی نقی

12.«مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس» / علی خادمی‌مجومرد و اکبر غفوری و علیرضا شایق

13.«فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف» (قسمت بيست و هفتم) / سيدجليل محمدي

14.«فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهای بيع بين المللی» / اينگبورگ شوآنزِر؛ مترجم: حمید آرایی

15.«حرف ماه 30»

16.اخبار

17. معرفي كتاب

18. ترجمه خلاصه مطالب ماهنامه