کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

تأکید بر رعایت دقیق مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

طی بخشنامه‌ای از سوی ریاست سازمان ثبت تأکید شد؛
رعایت دقیق مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
 
طی بخشنامه‌ای از سوی معاون قوه‌قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر رعایت دقیق مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، ریاست سازمان ثبت طی بخشنامه‌ای بر رعایت مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تأکید نمود که متن بخشنامه شماره 203/2/1 ـ 5/5/1388 به شرح زیر است؛
حسب سوابق و گزارش‌های موجود مسؤولین محترم ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام درخواست مقامات صلاحیت‌دار قضایی جهت رؤیت و بررسی پرونده‌ها و اسناد ثبتی رعایت مفاد قانون و بخشنامه‌های ثبتی علی‌الخصوص مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ننموده و از این طریق زمینه مفقودی، مخدوش شدن و از بین رفتن اسناد و اوراق ثبتی را فراهم می‌نمایند علی‌هذا در راستای استحکام بخشیدن به اعتبار اسناد رسمی و پیشگیری از تضییع حقوق دولت و صاحبان اسناد رسمی، مسؤولین مربوطه مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را دقیقاً مورد اجرا گذاشته و از اقدام به گونه دیگر خودداری نمایند.
 
حسینعلی امیری
معاون قوه‌قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور