کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

امکان ارائه تسهیلات برای خرید محل دفترخانه

امکان ارائه تسهیلات برای خرید محل دفترخانه فراهم شد
حسب تفاهم موردی با بانک‌ها، امکان ارائه تسهیلات برای خرید محل دفترخانه فراهم شد.
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، در پی مکاتبات اداری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین اعتبار و ارائه تسهیلات از محل منابع بانکی موضوع طرح‌های نیمه‌تمام و تأیید شده توسط بانک‌ها و نیز سهم در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های کوچک زودبازده، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی پاسخ داد که؛ با توجه به محدودیت شدید منابع بانکی، سهم در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های کوچک زود‌بازده در سال جاری به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال قرار است به استان‌ها ابلاغ گردد و اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام منعقده و طرح‌های تأیید شده توسط بانک‌ها می‌باشد که نیاز به 93 هزار میلیارد ریال دارند. بنابراین تأمین تسهیلات طرح‌های درخواستی از این محل، با فرض جایگزینی، با طرح‌های تأیید شده بانک‌ها می‌باشد. ضمن اینکه تا به حال تسهیلات پرداختی برای خرید مکان اداری و تجاری اختصاص داده نشده است که حسب‌الامر ریاست سازمان ثبت ضرورت دارد طی تفاهم موردی با بانک‌ها از محل منابع داخلی به موضوع رسیدگی شود.
بنا به این گزارش، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند از طریق تفاهم موردی با بانک‌ها جهت تأمین وام درخواستی به منظور خرید محل دفترخانه از محل منابع داخلی بانک مورد نظر اقدام نمایند.