کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

پیشنهاد جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

براساس یک پیشنهاد؛
بهتر است حق‌التحریر اسناد به قیمت واقعی دریافت شود
 
جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی طی نامه‌ای پیشنهاد کرد، بهتر است حق‌التحریر اسناد به قیمت واقعی دریافت شود.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی با ارسال نامه‌ای به عنوان معاونت محترم قوه‌قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نسخه‌ای از آن به دفتر ماهنامه رسیده، پیشنهادهایی مطرح نموده و از آن جمله اینکه بهتر است حق‌التحریر اسناد به قیمت واقعی محاسبه و دریافت شود.
در این نامه، ضمن اشاره به نقش برجستة دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، نسبت به افزایش دفاتر انتقاد و بر توجه به تأمین معیشت کارکنان دفترخانه‌ها تأکید نموده است. جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، دو برابر شدن تعداد دفاتر، رکود بازار مسکن و کاهش حق‌التحریر، موضوع الحاق یک تبصره به ماده 58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر دریافت حق‌التحریر بر مبنای ارزش منطقه‌ای املاک را از جمله دلایل مشکلات معیشتی دفاتر اسناد رسمی نام برده است و در پایان علاوه بر افزایش حق‌التحریر دفاتر، دریافت حق‌التحریر بر مبنای ارزش واقعی معاملات را با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید به ویژه نظر مقام معظم رهبری خواستار شده است.