کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

احکام و قرارهای صادره به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معتبر است

طی بخشنامه‌ای تأکید شد؛
احکام و قرارهای صادره به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معتبر است
 
طی بخشنامه‌ای از سوی ریاست وقت قوه‌قضائیه به مراجع قضایی کشور تأکید شد که احکام و قرارهای صادر شده در مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است، کماکان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر و ابلاغ گردد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، حضرت آیت‌ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی، ریاست وقت قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به عنوان مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرد که احکام و قرارهای صادر شده در مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است، کماکان به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر و ابلاغ گردد. متن بخشنامه مذکور جهت اطلاع دفاتر اسناد رسمی که در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18773 ـ 24/5/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛
شماره 100/25081/9000                                                            14/5/1388
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/25081/9000 ـ 14/5/1388 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ محسن محدث
بخشنامه به مراجع قضایی کشور
با اصلاح اخیر آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 و حذف ماده 6 آن برای برخی سازمان‌ها و ادارات این تصور پدید آمده است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیگر مسؤولیتی درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ندارد و حال آن که با اصلاحیه مزبور رسیدگی به پرونده‌های کالاهای قاچاق مرقوم، از صلاحیت دادگاه‌های اصل 49 خارج و طبق اصل کلی در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است و لذا از ستاد اجرایی در سرپرستی اموال مذکور سلب اختیار نشده است و با عنایت به ماده 11 اساسنامه ستاد مرقوم و در اجرای ماده 20 آیین‌نامه مورد اشاره، اقتضا دارد احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال دراختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صادر و ابلاغ گردد.
 
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی