کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

توضیح، پوزش، تشکر

توضیح، پوزش، تشکر
 
توضیح اینکه مخاطبان ارجمند ماهنامه «کانون» در شماره 95 شاهد تغییراتی بودند که تبیین آن از قلم افتاده بود. از جمله؛ تغییر طرح جلد ماهنامه که مقرر شده است برای هر شماره از طرح و رنگ متفاوتی استفاده شود و نیز سه بخش به محتوای مطالب افزوده شد، یکی قسمت «دیدگاه» که به بیان مسایل روز و کلان حقوقی و حقوق سردفتری می‌پردازد و دیگری زیر عنوان «دریچه» که صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌توانند نظر علمی و اندیشه حقوقی خویش را نسبت به موضوع‌های حقوق ثبتی و سردفتری در این قسمت بیان دارند.
و آن دیگر اینکه ترجمه خلاصه‌ای از مطالب به زبان‌های عربی، فرانسه و انگلیسی در آخر هر شماره آورده می‌شود.
پوزش از مخاطبان گرانمایه که به جهت مشکل فنی، قسمت ترجمه خلاصه مطالب به زبان فرانسه غیرقابل استفاده شد. و آخر اینکه از سردفتران محترم، دفتریاران گرانقدر، جوامع سردفتری و جامعه حقوقی کشور به خاطر استقبال قابل توجه و گرم ایشان از تغییرات شکلی و محتوایی ماهنامه «کانون» تشکر و سپاسگزاری می‌شود.