کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

اعلام فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال به تفکیک استان‌ها

طی بخشنامه‌ای؛
فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال به تفکیک استان‌ها اعلام شد
معاونت امور اسناد سازمان ثبت طی بخشنامه‌ای به عنوان کلیه ادارات کل ستادی و ثبت اسناد و املاک استان‌ها فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال را به تفکیک استان‌ها اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت در اجرای ماده 2 آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی مصوب هیئت وزیران موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ناظر به ماده 2 قانون مذکور، فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال به تفکیک استان‌ها اعلام شد[1] که به شرح زیر است؛
[1] .گفتنی است پیش‌خبر این موضوع که در شماره 96 ماهنامه چاپ شده، به شرح زیر است؛
قابل توجه سردفتران سراسر کشور؛
اخذ کارت شناسایی ملی و درج شماره ملی در اسناد کاربردی شد
طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات کل ستادی و ثبت اسناد و املاک استان‌ها اخذ کارت شناسایی ملی و درج شماره ملی در اسناد کاربردی شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت به کلیه ادارات کل ستادی و ثبت اسناد و املاک استان‌ها کاربردی شد که متن و پیوست‌های آن به شرح زیر است؛
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی مصوب 15/2/87 هیئت وزیران موضوع ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، ناظر به ماده 2 قانون مذکور اینک فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال به تفکیک استان‌ها در 16 صفحه جهت بهره‌برداری به ضمیمه ارسال می‌گردد.
یادآوری می‌نماید حسب اعلام سازمان ثبت احوال به شماره 42449/1 ـ 13/4/88 چون سه رقم اول شماره ملی، مبین و معرف محل صدور شناسنامه اتباع جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، لذا در مواردی که کارت شناسایی ملی مورد استناد قرار می‌گیرد برای اطلاع از محل صدور شناسنامه صاحب آن، به فهرست مذکور مراجعه شود. همچنین دفاتر ازدواج و طلاق نیز در اجرای ماده 31 قانون ثبت احوال، پس از تطبیق مشخصات مندرج در کارت شناسایی ملی با شناسنامه زوجین، مراتب ازدواج و طلاق را برابر مواد 1 و 2 آیین‌نامه کاربردی در شناسنامه‌های زوجین، اخبار نمایند.
مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی به کلیه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تابعه ابلاغ شود.
موسی احمدی
معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 
برادر گرامی جناب آقای حسینعلی امیری
معاون محترم رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً عطف به نامه شماره 43740/88 مورخ 16/3/88 ضمن تشکر از اهتمام حضرت‌عالی نسبت به کاربردی نمودن شماره ملی و کارت شناسایی ملی به استحضار می‌رساند برای رفع مشکل درج محل صدور شناسنامه به پیوست فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال سراسر کشور که مبین محل صدور شناسنامه نیز می‌باشد و به عنوان سه رقم اول شماره ملی اتباع جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است برای بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
در خصوص اجرای ماده 31 قانون ثبت احوال نیز مقرر فرمائید احراز هویت و تابعیت زوجین را برابر مواد یک و دو آیین‌نامه کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی انجام و پس از تطبیق مشخصات مندرج در کارت با شناسنامه‌های زوجین تحولات مربوط به ازدواج یا طلاق برابر ماده معنونه در شناسنامه‌ها درج گردد.
سیدمحمدرضا آیت‌الهی
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور