کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

فراخوان اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی
قابل توجه سردفتران و دفتریاران سراسر کشور که اخیراً اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، از سوی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اطلاعیه‌ای در خصوص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 27/8/1388 روی خروجی سایت کانون قرار گرفت مبنی بر این که؛ همکاران دفاتر اسناد رسمی می‌توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره قانون دفاتر اسناد رسمی، طی 5 روز آینده به صورت مکتوب به کانون سردفتران و دفتریاران یا پست الکترونیکی این کانون به نشانی [email protected] ارسال کنند.
بنا به این گزارش، متعاقب تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی منطبق بر مقتضیات روز و تشکیل کمیته‌ای به این منظور در مورخه 25/8/88، از کلیه همکاران استدعا دارد نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در‌خصوص حذف یا اضافه کردن موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی، ظرف مدت پنج روز به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال نمایند.
در پایان این خبر سایت کانون، اظهار امیدواری شده است که قانونی جامع و مانع که در‌برگیرنده تمام موارد و مرتفع‌کننده نواقص و نارسایی‌های احتمالی باشد تهیه گردد تا پس از طی تشریفات قانونی، قابلیت اجرا داشته باشد.