کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

معرفی کتاب

گنجینه سند

بیش از 1000 سند اعم از سند رسمی، سند عادی، گواهی امضا و حتی مکاتبات و استعلامات معمول امور دفترخانه و به طور ویژه اسناد رسمی قطعی، معاملات با حق استرداد، ذمه‌ای، اجاره و وکالت، پنج فصل جلد اول کتاب «گنجینه سند» و در جلد دوم کتاب، دیگر فصول سیزده‌گانه از جمله؛ تقسیم‌نامه، صلح‌نامه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، گواهی امضا، اسناد رسمی متفرقه، اسناد عادی و نمونه استعلامات و اوراق و مکاتبات دفاتر اسناد رسمی را در برمی‌گیرد که علی حاجیانی (بوشهری) در دو مجلد تألیف کرده و از سوی مؤسسه انتشارات همسفر با شمارگان 3300 نسخه در سال جاری با قیمت دوره‌ای 85 هزار تومان روانه بازار کتاب‌های حقوقی شده که مطالعه آن به منظور ارتقای علمی‌ـ‌کاربردی متصدیان امور ثبت اسناد، توصیه می‌شود.
 
 
حقوق ثبت اسناد
کتاب «حقوق ثبت اسناد» در واقع شرحی بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 می‌باشد که نگارنده ضمن بیان شأن وضع این قانون به نقش و جایگاه ویژه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد و تثبیت حقوق و مالکیت مردم و دولت در مقدمه کتاب می‌پردازد.
این کتاب ارزشمند که مطالعه آن به سردفتران و دفتریاران و دانشجویان رشته حقوق توصیه می‌شود، هرچند نکته به نکته و بند به بند مفاد مواد قانون مذکور اعم از هفت فصل مندرج در قانون را ذیل 186 عنوان موضوعی در 366 صفحه، تشریح نموده و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار داده است لیکن به نظر می‌رسد در نگاه اول عنوان کتاب، گویای شرح بر قانون مورد اشاره نیست.
این کتاب که یکبار در شماره 81 و 82 همین ماهنامه برای علاقه‌مندان معرفی شده در بهار 1387 توسط نشر میزان در شمارگان 1000 نسخه با قیمت 5500 تومان روانه بازار کتاب شده است.
 
  
تحلیل رویه قضایی
در زمینه مسؤولیت مدنی
کتاب «تحلیل رویه قضایی در زمینه مسؤولیت مدنی» مجموعه‌ای از تحلیل‌های حقوقی است که فصلنامه حقوق مدنی[1] در شرح رویه قضایی و به ویژه آرای دیوان عالی کشور فرانسه در زمینه مسؤولیت مدنی، آن را منتشر کرده است.
مسؤولیت عام و مسؤولیت قراردادی، جایگاه زیان در تحقق مسؤولیت مدنی، رابطه سببیت، قوه‌قاهره، تعهد ایمنی، وظیفه آگاه‌سازی، زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی،[2] مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، مسؤولیت والدین، مسؤولیت مدیر شرکت، رسانه گروهی، مسؤولیت ناشی از مزاحمت برای همسایه، مسؤولیت ناشی از شیء، زیان‌های خاص، فعل زیان‌دیده، اعتبار امر قضاوت شده و اصل وحدت تقصیر مدنی و کیفری، ارزیابی زیان و حوادث عبور و مرور عنوان‌های هجده‌گانه گفتارهای این کتاب است که پاتریس ژوردن، استاد دانشگاه سوربن فرانسه آن را از کتاب خود «اصول مسؤولیت مدنی» گردآوری و تألیف کرده است.
مجید ادیب ترجمه و تحقیق این کتاب خواندنی و ارزشمند را برعهده داشته که نشر میزان در شمارگان 1000 نسخه در سال 1386 به قیمت 7200 تومان، روانه بازار کتاب‌های حقوقی و دانشگاهی کرده است.
صد البته مطالعه این کتاب برای همه اندیشمندان حقوقی و به ویژه سردفتران و دانشجویان حقوق مفید خواهد بود.

[1]
. Revue Trimestrielle de droit civil.
گفتنی است این فصلنامه از قدیمی‌ترین و معتبرترین نشریات تخصصی حقوق مدنی فرانسه است که بیش از یکصد سال از انتشار آن می‌گذرد.
[2] . یادآور می‌شود گفتار هفتم این کتاب زیر عنوان «زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی» طی دو قسمت در همین شماره ماهنامه «کانون» و شماره بعدی چاپ و منتشر خواهد شد.