کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

دغدغه

 دغدغه
آنچه ماهنامه را بر آن داشت تا بخش جدیدی را به دیگر مطالب بیافزاید همچنان‌که از عنوان این قسمت برمی‌آید «دغدغه»های دیروز، امروز و فردای دفاتر اسناد رسمی و اساساً حوزه امور سردفتری و ثبتی است که حسب تکلیف رسانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی شفاف، قصد این است که بی‌دغدغه، نگاه‌های انتقادی صرفاً طرح شود تا شاید گریزی باشد جهت نوشتن مقاله و یادداشتی علمی‌ـ‌پژوهشی یا موضوعی باشد برای محافل رسمی اداری و مجالس وضع قانون و صدور بخشنامه که‌ـ‌کمی تا قسمتی ولو در ظواهر امر‌ـ‌التهاب شغلی دفاتر را کاهش دهد و نگرانی‌های روزمره سردفتران را تبیین نماید و آنچه را قابل یادآوری است گوشزد کند و جامعه سردفتری را از پریشانی فکری و تشویش ذهنی دور سازد.
باشد که فرهنگ نقدپذیری و انتقاد ترویج و تقویت شود و مقالات و نوشته‌ها و پژوهش‌ها به نحوی باشد که گفته‌اند: «منتقد باید با یک تحقیق دقیق از این دغدغه هم خاطر خود را آسوده کند». [1]
و اما مطلب زیر، دغدغه‌ای است که دیرزمانی می‌گذرد لیکن نه تنها همچنان ذهن دفاتر اسناد رسمی را به خود مشغول داشته بلکه گویی خانه‌زاد دفترخانه‌ها خواهد ماند!
عجبا
هر مؤسسه و دستگاهی قسمتی از تکالیف و وظایف اصلی خود را به وسیله صدور بخشنامه عهده دفاتر رسمی می‌گذارد و ضعف خصوصی خود را با ضعف عمومی دیگران داخل و مسؤولیت خویش را لوث می‌کند.
تراکم این قبیل توقعات و تحمیلات آزادی‌های فردی سردفتران را فلج می‌کند و هرگونه حس ابتکار و اراده مؤثر را از بین می‌برد و این طبقه را در مرحله‌ای مخالف ناموس تکامل قرار می‌دهد.
بیائید به جای تحصیلداری و آمارگری بگذارید که سردفتر به کار و وظیفه اصلی خود برسد. اجازه بدهید که استعداد بدون قدرت تحت تأثیر قدرت بدون استعداد نباشد.
وای اگر به نام عدالت و قانون و در لفافه حفظ حقوق دولت و در نتیجه خبط و اشتباه اداری یا قضایی و بدفهمی این و آن دچار چرخ‌های بی‌حس و سنگین رسیدگی‌های بند و تبصره و بخشنامه و آیین‌نامه گردد. [2]

[1]. زرین‌کوب، عبدالحسین، نقد ادبی، امیرکبیر، تهران، 1373، ص. 95؛ به نقل از فرهنگ بزرگ سخن، انوری، حسن، ج. 4، سخن، تهران، 1381، ص. 1321.
[2]. مجله کانون سردفتران، دوره اول، سال سیزدهم، 1350، شماره مخصوص، ص. 253.
*. یادآور می‌شود نام مجله در دوره اول «کانون سردفتران» بوده است.