کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شدند

اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شدند
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، پس از انجام سومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران که در روز جمعه 10/7/88 برگزار شد از میان 31 سردفتر و 16 دفتریار، 15 سردفتر و 15 دفتریار اکثریت آراء را کسب کردند که اسامی 30 منتخب به معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و اکنون، اسامی هیئت مدیره اعلام شد.
براساس این گزارش دکتر احمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌ای به کانون سردفتران و دفتریاران، اسامی اعضای هیئت مدیره را به این شرح اعلام کرد:
ـ محمدرضا دشتی اردکانی، سرفتر 287 تهران، عضو اصلی.
ـ مسلم آقاصفری، سردفتر 11 تهران، عضو اصلی.
ـ محمد گودرزی، سردفتر 297 تهران، عضو اصلی.
ـ عباس سعیدی، سردفتر 113 تهران، عضو اصلی.
ـ علی‌رضا علی‌اکبر، سردفتر 605 تهران، عضو اصلی.
ـ محمد شهباززاده قره‌چشمه، سردفتر 13 تهران، عضو علی‌البدل.
ـ محمدجعفر جلالی، سردفتر 15 تهران، عضو علی‌البدل.
ـ پرویز فاضلی مقدس، دفتریار 285 تهران، عضو اصلی.
ـ سیدمصطفی حسینی، دفتریار 665 تهران، عضو اصلی.
حمیدرضا ادیب‌نظری، دفتریار 428 تهران، عضو علی‌البدل.
این گزارش می‌افزاید: همچنین در اولین نشست رسمی اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری به عنوان رئیس هیئت مدیره، محمدرضا دشتی اردکانی نایب رئیس، محمدگودرزی دبیر و عباس سعیدی خزانه‌دار، به مدت 6 ماه انتخاب شدند.