کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

متصدیان هوشیار باشند؛بی‌اعتباری برخی از مهرهای مفقودی ابلاغ شد

متصدیان امر هوشیار باشند؛
بی‌اعتباری برخی از مهرهای مفقودی ابلاغ شد
متصدیان امور ثبتی، سردفتری و قضایی هوشیار باشند که برخی از مهرهای مفقودی بی‌اعتبار شد
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» بی‌اعتباری برخی از مهرهای مفقودی دفترخانه‌ها و مراجع قضایی ضمن تأیید حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت از سوی معاونت امور اسناد ابلاغ شد.
این ابلاغیه که به تأیید حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت در خصوص مهرهای مفقودی دفترخانه و مراجع قضایی رسیده تأکید دارد که جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر حوزه تابعه به این مهم توجه نمایند، براساس این گزارش، تعداد 4 فقره مهر مخصوص دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تعداد 9 فقره دیگر مربوط به مراجع مختلف قضایی بوده که دست‌کم از تاریخ صدور این ابلاغیه یعنی 21/7/1388 بی‌اعتبار خواهد بود.

     ردیف
استان
مهرمفقودی
ملاحظات
1
مازندران
مهر دفتر شعبه سوم دادگاه انقلاب حقوقی بابل
تصویر شماره 1
2
گیلان
مهر دفتر ثبت ازدواج 192 تالش
تصویر شماره 2
3
گیلان
مهر دفتر اسناد رسمی 239 رشت
تصویر شماره 3
4
همدان
مهر بازرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب همدان
تصویر شماره 4
5
گلستان
مهر دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان گلستان
تصویر شماره 5
6
تهران
مهر دفتر بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22
تصویر شماره 6
7
تهران
مهر پلمپ شهرستان کرج
تصویر شماره 7
8
فارس
مهر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شیراز
تصویر شماره 8
9
گیلان
مهر دفتر ثبت طلاق تالش 122
تصویر شماره 9
10
مازندران
مهر دفتر اسناد رسمی 322 تنکابن
تصویر شماره 10
11
فارس
مهر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی و انقلاب شیراز
تصویر شماره 11
12
کرمان
مهر شورای حل اختلاف سیرجان شعبه 11
تصویر شماره 12
13
قم
مهر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم
تصویر شماره 13