کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه: دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور؛ درخواست کارت اعتباری دستگاه کارتخوان

دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور؛
فرم درخواست کارت اعتباری دستگاه کارتخوان را تکمیل و ارسال نمایند
دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور که متقاضی دستگاه کارتخوان هستند در صورت تمایل فرم درخواست کارت اعتباری را تکمیل و ارسال نمایند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، در جهت اجرای پروژه نصب دستگاه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی از ابتدای سال گذشته تاکنون، با موافقت بانک ملی و کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر اختصاص کارت اعتباری برای ارباب رجوعِ فاقد کارت به‌منظور استفاده از خدمات سامانه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی، مقرر شد کارت اعتباری در اختیار سردفتران متقاضی قرار گیرد. بنابراین از سران دفاتر درخواست می‌شود جهت صدور کارت فرم ذیل را براساس دستورالعمل آن تکمیل و ارسال نمایند.
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست کارت اعتباری:
1 ـ سردفتر باید اطلاعات خواسته شده را تکمیل کرده و از آن پرینت بگیرد. نسخه چاپی (پرینت) را به شعبه بانک ملی که سردفتر در آن شعبه، حساب سیبا مربوط به حق‌التحریر دارد، به صورت دستی تحویل دهد.
2 ـ پس از تکمیل فرم و تهیه یک نسخه پرینت، دکمه ارسال را کلیک کنید. در این‌صورت یک نسخه از اطلاعات شما در بانک اطلاعات و آماری کانون سردفتران و دفتریاران نگهداری و محفوظ خواهد بود.
3 ـ جهت پر کردن فیلدهای فرم زیر، حتماً از اینترنت Explorer ورژن 7 به بالا استفاده کنید.
4 ـ در قسمت حساب ترجیحی (فیلدهای 35، 36 و 37)؛ منظور از این حساب، یکی از حساب‌های مرتبط با ملی کارت است که برحسب تقاضای دارنده آن انتخاب تا بهای کالا و خدمات عرضه شده به وی از طریق پایانه‌های فروش (pos) از حساب مزبور برداشت و به حساب پذیرندگان کارت منظور گردد.
 
5 ـ برای درج کد شهر تولد و کد محل صدور شناسنامه (فیلدهای 8 و 9) از جداول پیوست استفاده شود.
گفتنی است پیوست‌ها زیر روی خروجی پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران
www.notary.ir قابل استفاده سردفتران است.
1 ـ فرم درخواست 2 ـ نامه بانک ملی 3 ـ لیست کد شهرستان‌ها (لیست 1، لیست 2، لیست 3)
فرم ورود اطلاعات کارت اعتباری
تاریخ درخواست کارت:
نام:
فکس محل سکونت:
نام خانوادگی:
نام پدر:
آدرس ارسال صورتحساب:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
مبلغ ثابت:
جنسیت:      مرد     زن
کد ملی:
شعبه حساب ترجیحی:
کد شهر تولد:
کد محل صدور شناسنامه:
شماره سری شناسنامه:
شماره حساب در سیستم متمرکز:
نام روی کارت:
مبلغ اعتبار:
نام خانوادگی روی کارت:
جمع درآمد ماهیانه:
نام واردکننده اطلاعات در سیستم:
آدرس ایمیل:
دفتر اسناد رسمی:
نام شعبه درخواست‌کننده:
استان:
شهر:
شماره مشتری:
آدرس دفترخانه:
کدپستی دفترخانه:
روش بازپرداخت:
تلفن دفترخانه:
نمابر دفترخانه:
تاریخ تهیه فایل:
استان محل سکونت:
شهر محل سکونت:
شماره سریال شناسنامه:
آدرس محل سکونت:
کدپستی محل سکونت:
نوع کارت:
کد تلفن محل سکونت:
تلفن محل سکونت:
تاریخ درخواست توسط شعبه:
تلفن همراه:
کد شعبه درخواست‌کننده:
شماره حساب ترجیحی:
صورتحساب:
حق عضویت:
نام صاحب حساب ترجیحی:
بازپرداخت از حساب ترجیحی:
روز صدور صورتحساب در ماه:
کد تلفن دفترخانه:
قبل از ارسال اطلاعات حتماً گزینه چاپ را انتخاب و یک نسخه پرینت تهیه نمایید. در غیر این‌صورت، امکان چاپ وجود ندارد.