کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

به زودی استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی می شود

به زودی استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی می‌شود
استفاده از دستگاه کارتخوان (pos) در دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 1/10/1388 الزامی می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» از اول دی ماه آینده استفاده از دستگاه کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور الزامی خواهد شد. معاونت امور اسناد سازمان ثبت طی نامه‌ای به عنوان ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان تأکید کرده است که عطف به نامه شماره 146575/88 مورخ 27/8/88 موضوع ابهامات مطرح‌شده از ناحیه ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها در خصوص بخشنامه شماره 95089/88 مورخ 4/6/88[1] این معاونت به اطلاع می‌رساند: بخشنامه معنون در راستای پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران به منظور حل مشکل دفاتر اسناد رسمی در تهیه صورت‌حساب و بستن حساب‌ها بوده و با عنایت به اینکه مقرر گردیده از تاریخ 1/10/88 کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور جهت وصول حقوق دولتی موظف به استفاده از دستگاه pos گردند، لذا با توجه به برخط بودن (ONLINE) دسترسی به صورت‌حساب‌های دفاتر، ابهامات مطرح شده مرتفع می‌گردد.


[1] . ر.ک.: صص. 125 شماره 96 همین ماهنامه.