کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

ضمن طرح یک پیشنهاد؛ امکان واگذاری امور شبه قضایی به دفاتر اسناد رسمی فراهم شد

ضمن طرح یک پیشنهاد؛
امکان واگذاری امور شبه قضایی به دفاتر اسناد رسمی فراهم شد
طی نشست مشترک نمایندگان دستگاه قضایی و سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران با ارائه یک پیشنهاد از سوی یکی از سردفتران، امکان واگذاری امور شبه‌قضایی به دفاتر اسناد رسمی فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طی نشست مشترک مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه‌قضائیه و مدیرکل تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده کانون سردفتران و دفتریاران، پیشنهاد سردفتر دفتر اسناد رسمی 1320 تهران مبنی بر واگذاری صلح و سازش و تنظیم سازش‌نامه به دفاتر اسناد رسمی مستنداً به مواد 180 و 181 قانون آیین‌دادرسی مدنی با تأکید بر ضرورت اهتمام افزون‌تر و پیشگامی کانون سردفتران و دفتریاران در استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند دفاتر اسناد رسمی، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و به این ترتیب، امکان واگذاری امور شبه‌قضایی به دفاتر اسناد رسمی فراهم شد.
مشروح جلسه و مصوبات این نشست به شرح زیر است؛
جلسه با حضور صدقی مدیر‌کل دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه‌قضائیه، ادیب مدیر‌کل تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گودرزی نماینده کانون سردفتران و دفتریاران، روحانی‌نیا سردفتر دفتر اسناد رسمی 1320 تهران تشکیل و بدواً مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه‌قضائیه با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها گفت: دستگاه قضایی به دنبال حل و فصل دعاوی به بهترین شکل ممکن است. با توجه به ظرفیت بالای دفترخانه‌ها و تخصص و وثاقت سردفتران و اعتماد عمومی جامعه به ایشان و با توجه به مستندهای قانونی (مواد 180 و 181 قانون آیین دادرسی مدنی) که اجازه انجام صلح و سازش را به دفاتر اسناد رسمی اعطا نموده است و با عنایت به این‌که در احکام برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیز، موضوع استفاده از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی در بخش مربوط به قوه‌قضائیه مطرح گردیده است، به نظر می‌رسد که با پیش‌بینی سازوکار لازم، از جمله تعیین دفترخانه‌های مشخص در هر حوزه قضایی و اطلاع‌رسانی به دادسراها و دادگاه‌ها جهت استفاده از این ظرفیت بتوان موضوع صلح و سازش و حتی داوری و برخی امور شبه‌قضایی را به دفاتر اسناد رسمی محول نمود. در ادامه، روحانی‌نیا خلاصه‌ای از طرح پیشنهادی مبنی بر محول نمودن صلح و سازش به دفاتر اسناد رسمی را تبیین و مستندات قانونی و روش پیشنهادی برای اجرای طرح را ارائه نمود. همچنین ادیب مدیر‌کل محترم تشکیلات سازمان ثبت برون‌سپاری امور تصدی‌گری ثبت را از اهداف مهم این سازمان دانست و خبر از عزم جدی سازمان در تجلی این امر داد. وی ضمن بیان ضرورت طی نمودن مراحل برون‌سپاری در بسیاری از امور سازمان ثبت مشتمل بر: الف ـ مستندسازی فرآیندها ب ـ بهینه کردن فرآیندها و ج ـ واگذاری امور، ابراز داشت که مستندسازی فرآیندهای سازمان، عمدتاً انجام یافته و به همین منظور در صورت تکمیل زیرساخت‌های لازم، امکان واگذاری بسیاری از مأموریت‌های ثبت شرکت‌ها، اختراعات و... به دفاتر اسناد رسمی میسر می‌باشد. سازمان ثبت کاملاً از این گونه طرح‌ها استقبال می‌نماید ولیکن معتقدیم که باید مقدمات امر را فراهم نمود. گودرزی نماینده کانون سردفتران و دفتریاران نیز با استقبال از پیشنهاد ارائه شده، ظرفیت‌های موجود در دفاتر اسناد رسمی را قابل توجه و بسیار فراتر از وضعیت موجود دانست و افزود: کانون در ماه‌های اخیر، موضوع توسعه صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار قرارداده و گزارشی مشتمل بر مستندات قانونی و اموری را که می‌توان به دفاتر واگذار نمود از جمله؛ صلح و سازش، داوری، امور تصدیگری سازمان ثبت، برخی امور شبه قضایی همانند تنظیم و رفع نقص از دادخواست‌ها، انجام ابلاغ و امثالهم، تدوین و به ریاست سازمان ثبت ارائه نموده است.
نتیجه و مصوبات این نشست مشترک قضایی عبارت است از؛
1 ـ صورت‌جلسه و مصوبات این جلسه تنظیم و برای ریاست محترم سازمان ثبت و کانون سردفتران ارسال گردد.
2 ـ کانون به موجب مکاتبه‌ای با سازمان ثبت و قوه‌قضائیه، مراتب آمادگی خود برای اجرای طرح پیشنهادی و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کانون را برای اجرا اعلام نماید.
3 ـ پیشنهاد شد که با توجه به فضای جدید و ارزشمند ایجاد شده میان کانون و سازمان ثبت و قوه قضائیه، کانون از طریق اطلاع‌رسانی و برگزاری همایش‌های سردفتران و اعلام آمادگی، اهتمام بیشتری در تصدی امور قابل واگذاری به دفاتر به خرج دهد.