کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

پیش درآمد

بازگشت به فهرست

پیش درآمد

انسان به قدمت فکر خود، از زمان تعالی فکری‌اش که قصد کرد آنچه در ذهنش می‌گذرد را به دیگری بازگو کند، علاقه‌مند خبر و خبررسانی بوده و هست.

و اکنون این زبان مشترک انسان عصر انفجار اطلاعات، رسانه است. ماهنامه «کانون» نیز در تقسیم‌بندی رسانه‌ها جزو رسانه‌های مکتوب و به عبارتی مطبوعات است.
رسانه‌های گروهی همچون مطبوعات از آن جهت که همگانی‌اند نقشی اساسی بر زندگی اجتماعی امروزین بشر می‌گذارند. اندیشمندان و پژوهشگران براین باورند که هم انتقال آموزه‌های زندگی مطلوب و ایده‌آل و هم از جهتی دیگر، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم برعهده رسانه‌های ارتباط جمعی است.
به نظر می‌رسد این مسؤولیت خطیر بر دوش ماهنامه «کانون» دو چندان سنگینی می‌کند. چرا که این نشریه علاوه بر اینکه از نقطه‌نظر رسانه بودنش باید به انتقال آموزه‌های زندگی مطلوب و ایده‌آل مبتنی بر قانون‌مداری بپردازد، از آن حیث که اساساً وظیفه پنهان و آشکار دفاتر اسناد رسمی تنظیم روابط حقوقی ـ اقتصادی و تثبیت حقوق و مالکیت آحاد جامعه و دولت و تنسیق اسناد به منظور پیشگیری از وقوع جرم و کاهش مراجعه به محاکم و دادگستری است، این هر دو مهم، می‌تواند در جهت تسهیل و تسریع امور جاری مردم و دولت کمک شایانی نماید.
از همین‌رو، ماهنامه «کانون» خود، پیش از دیگران، به بهانه یکصدمین شماره انتشار ضمن تبیین و تشریح اهمیت رسانه، نگاهی تاریخی به ثبت در حقوق ایران و خلاصه‌ای از تاریخچه نشریه کانون در 2 دوره انتشار می‌پردازد تا قضاوت حاضران در تحلیل آیندگان مؤثر افتد. البته بسی مایه فخر است که از کاسه نقد و نقل منتقدان نیز جرعه‌ای در خور نوش کند تا کام مخاطبان صدگان بعدی ماهنامه «کانون» شیرین‌تر شود.