کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

تاریخچه‌ ماهنامه کانون

تاریخچه‌ ماهنامه کانون1
 محمد‌علی‌ اختری‌ 2
به‌نام‌ خداوند جان‌ آفرین‌                      حکیم‌ سخن‌ در زبان‌ آفرین‌
یکی‌ از سردفتران‌ همکار و مدیرمسؤول‌ محترم مجله‌ کانون پیشنهاد دادند که‌ طی‌ گفتاری‌ کوتاه‌ به‌ معرفی‌ ماهنامه «کانون»‌ و تاریخچه‌ آن‌ بپردازم‌. لذا تا آنجا که‌ آگاهی‌ دارم‌ این‌ مقاله‌ را بدان‌ منظور فراهم‌ می‌آورم‌ و امیدوارم‌ که‌ سزاوار عنایت‌ همکاران‌ و علاقه‌مندان‌ باشد؛
 کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تا سال‌ 1336 نشریه‌ای‌ نداشت‌. در آن‌ سال‌ هیئت‌ مدیره‌ وقت‌ کانون‌ تصمیم‌ به‌ انتشار نشریه‌ای‌ خاص‌ برای‌ سردفتران‌ گرفتند و ابتدا چند شماره‌ بولتن‌ (نشریه‌ داخلی‌) به‌طور نامنظم‌ انتشار دادند و پس‌ از دریافت‌ مجوز و پروانه انتشار مجله، اولین‌ شماره‌ مجله‌ «کانون‌ سردفتران‌» در دی‌ماه 1336 چاپ‌ و منتشر شد که صاحب‌ امتیاز آن‌ مرحوم‌ جمال‌الدین‌ جمالی‌ سردفتر وقت 29 تهران‌ و نایب‌ رئیس‌ کانون در آن زمان بود؛ توضیح اینکه در آن‌ دوره، رئیس‌ (افتخاری‌) کانون‌ سردفتران‌ وزیر دادگستری‌ بود و مسؤول‌ کانون‌ سمت‌ نیابت‌ رئیس را داشت. به هر حال، مجله‌ به‌وسیله‌ هیئت‌ تحریریه‌ و برخی‌ از نویسندگان‌ که سردفتر نبودند، منتشر گردید و شماره‌های 2 و 3 آن‌ در ماه‌های‌ بهمن‌ و اسفند 1336 از چاپ‌ بیرون‌ آمد. نام‌ مجله‌ در پشت‌ جلد «کانون‌ سردفتران‌» بود که‌ آن را نشریه‌ علمی‌، حقوقی‌ ـ اقتصادی‌ معرفی‌ و محل‌ اداره‌ آن را اداره‌ کانون‌ سردفتران‌ واقع‌ در خیابان‌ سپه‌ قید کرده‌ بودند. هیئت‌ تحریریه‌ طی‌ مقاله‌ای‌ به‌ عنوان‌ «بیان‌ مقصود» هدف‌ انتشار مجله‌ را چنین‌ بیان‌ کرده‌اند:
1 ـ ایجاد طرح‌ قوانین‌ مفید و تازه‌ و تغییر و فسخ‌ قوانین‌ و مقررات‌ مضر به‌حال‌ اجتماع‌ و بالا بردن‌ سطح‌ مقررات‌ سوداگری‌ به‌ نسبت‌ سطح‌ فرهنگ‌ و دانش‌ عمومی‌ و احتیاجات‌ روز.
2 ـ بحث‌ و انتقاد در اطراف‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ در آینده‌ به‌ مجلس‌ عرضه‌ خواهد شد.
3 ـ تحقیق‌ در چگونگی‌ قوانین‌ مشابه‌ و ترجمه‌ و تطبیق‌ قوانین‌ و مقررات‌ زندگانی‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ ملل‌ متمدن‌ جهان‌ و سنجش‌ میزان‌ ارزش‌ قوانین‌ موجود کشور با آنها.
4 ـ بحث‌ جدی‌ و دقیق‌ درباره‌ وظایف‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ و کارمندان‌ دفاتر و تعیین‌ تکلیف‌ آنها از نظر مسؤولیت‌های‌ قانونی‌ و بازخواست‌ انتظامی‌ در مقابل‌ دولت‌ و اشخاص‌ و حد و حدود وظایف‌ هر یک‌ از آنان‌ و وضع‌ مقررات‌ تضامنی‌ برای‌ حفظ‌ حیثیت‌ و شؤون‌ دفاتر.
5 ـ ترجمه‌ و نشر مباحث‌ علمی‌ مربوط‌ به‌ مسایل‌ حقوقی‌ و فقه‌ اسلامی‌ و همچنین‌ طبع‌ و نشر ترجمه‌ قوانین‌ آمره‌ ممالک‌ خارجی‌ راجع‌ به‌ طرز انتخاب‌ و انتصاب‌ و میزان‌ مسؤولیت‌ و چگونگی‌ محاکمه‌ و مجازات‌ سردفتران‌ و کارمندان‌ متخلف‌ و میزان‌ و نحوه‌ حمایت‌ قانونی‌ که‌ از آنان‌ می‌شود.
مجاهده‌ برای‌ زندگی‌ نیک‌ و شرافتمندی‌ که‌ شایسته‌ طبقه‌ سردفتر است‌ و اهتمام‌ در راندن‌ هر نامطبوع‌ و ناملایم‌ و نپذیرفتن‌ هر امری‌ که‌ مضر به‌ حیثیت‌ و شخصیت‌ سردفتران‌ ضروری‌ یک‌ دفترخانه‌ و قدر اقل‌ و مسلم‌ وسایل‌ زندگانی‌ کارمندان‌ دفاتر که‌ بی‌شک‌ به‌ سهم‌ خود در نیک‌ و بد گردشکار دفترخانه‌ مؤثرند و جستجوی‌ دقیق‌ طرق‌ قانونی‌ و عقلی‌ برای‌ تأمین‌ آن‌.
در ضمن‌ در پایان‌ مقاله‌ اشاره‌ شده‌ بود که‌ کانون‌ سردفتران‌ به‌ علت‌ نداشتن‌ محل‌ مناسب‌ تاکنون‌ از انتشار مجله‌ محروم‌ بوده است.
آن‌چنان که‌ اهداف‌ مجله‌ در آن‌ زمان‌ نشان‌ می‌دهد همگی‌ آن اهداف به گونه‌ای مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ مربوط‌ به‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ بوده‌ است‌. متأسفانه‌ انتشار آن‌ مجله‌ از شماره‌ 3 به‌ بعد دچار وقفه‌ شد تا اینکه‌ 5 سال‌ و سه‌ ماه‌ بعد یعنی‌ در تیرماه‌ 1342 شماره‌ پنجم‌ مجله‌ چاپ‌ شد که‌ تا اسفند همان‌ سال‌ تا شماره‌ 12 طبع‌ و انتشار یافت. یعنی در مدت‌ 7 سال‌ فقط 12 شماره‌ منتشر شد. اما در سال‌ هشتم،‌ در فروردین‌ 1343 دوباره‌ به‌طور منظم‌ منتشر شد که‌ شماره‌ 12 آن‌ در اسفند 1343 از چاپ‌ درآمد.[3] در شماره‌ اول‌ سال‌ هشتم‌ نام‌ صاحب‌ امتیاز، مرحوم‌ جمال‌الدین‌ جمالی‌ و سردبیر یا رئیس‌ هیئت‌ تحریریه‌، مرحوم‌ علی‌اصغر فراسیون‌ (سردفتر سابق‌ 55 تهران‌) ذکر شده‌ که‌ مطالب، تحت‌ نظارت‌ هیئت‌ تحریریه‌ چاپ‌ می‌شده است. ولی‌ در هیچ‌ یک‌ از شماره‌های‌ مجله‌ در سال‌ هشتم‌ نام‌ اعضای هیئت‌ تحریریه‌ اعلام‌ نشده‌ است. در پایان‌ شماره‌ 12 سال‌ هشتم‌ به‌ تاریخ‌ اسفند 1343 فهرست‌ اسامی‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ و محل‌ وقوع‌ دفاتر را چاپ‌ کرده‌اند که‌ تا شماره‌ 448 دفترخانه‌ در آنجا دیده‌ می‌شود. البته‌ بعضی‌ از دفترخانه‌ها تا آن‌ زمان‌ تشکیل‌ نشده‌ بودند.
 سال‌ نهم‌، مجله‌ از فروردین‌ماه 1344 منتشر شده‌ و مرتباً 12 شماره تا آخر اسفند‌ماه 1344 چاپ‌ کرده‌اند و بازهم‌ در سال دهم پس از سه‌ ماه وقفه‌، اولین‌ شماره‌ آن در تیرماه 1345 و آخرین‌ شماره‌ (12) در تیرماه 1346 منتشر گردیده‌ است. در شماره‌ اول‌ سال‌ دهم برای‌ اولین‌ بار اسامی‌ نویسندگان‌ به‌جز هیئت‌ تحریریه‌ به‌این‌ شرح‌ در صفحه‌ پشت‌ جلد آمده‌ است‌: آقایان‌؛ سید‌علی‌اصغر فراسیون‌، جمال‌الدین‌ جمالی‌، سید جعفر غضبان‌ و مرتضی‌ مدرسی‌ چهاردهی‌ که‌ هردو سردفتر نبودند، ـ‌محمدتقی‌ سینایی‌، ریحان‌اله‌ قاضی‌ زاهدی‌ که‌ سردفتر بوده‌اند‌ـ مرحوم‌ شریعت‌ سنگلجی‌، اکبر طیب‌زاده‌، آرتور بریزیان‌، یوسف‌ اعتصامی‌ که‌ هیچ‌کدام‌ سردفتر نبودند و ترجمه‌ای‌ از آثار آرتور وستر مارک‌. در سال‌ یازدهم‌، مجله‌ دوباره دچار بی‌نظمی‌ شده‌ و گردانندگان‌ آن‌ تنها موفق‌ به‌ انتشار سه‌ شماره‌ شدند؛ شماره‌ اول‌ مرداد‌ماه 1346 و شماره‌ دوم‌ مهر و آبان‌ 1346 و شماره‌ سوم‌ آذر‌ماه 1346 که‌ این‌ وقفه‌ در سال‌ دوازدهم تا سال‌ 1347 هم‌ ادامه‌ داشته‌ است‌. گویا علت‌ آن‌ قطع‌ بودجه‌ مجله‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌ وقت‌ بوده‌ است‌. زیرا در این‌ سال‌ فقط‌ یک‌ شماره‌ در آذر 1347 آن‌ هم‌ به‌ هزینه‌ شخصی‌ صاحب‌ امتیاز (جمال‌الدین‌ جمالی‌) منتشر شده‌ و نام‌ آقای‌ سیدعلی‌اصغر فراسیون‌ به‌عنوان‌ سردبیر در مجله‌ نیامده‌ است‌.
 سال‌ سیزدهم، فعالیت مجله‌ با انتشار شماره‌ یک و 2 در بهمن‌ و اسفند 1348 آغاز شده‌ و شماره‌ 12 آن‌ در تیر ـ مرداد 1350 خاتمه‌ یافته‌ و یک‌ شماره‌ مخصوص‌ هم‌ به‌ مناسبت‌ جشن‌ 2500 ساله‌ شاهنشاهی‌ چاپ‌ شده‌ است‌. گویا سردرگمی‌ و نامنظمی‌ هنوز پایان‌ نیافته‌ بود، چون‌ در سال‌ چهاردهم یک‌ شماره‌ ( شماره‌ یک ) در آذر‌ماه 1350 و یک‌ بار هم‌ یک‌ شماره‌ (احتمالاً به اشتباه) زیر‌عنوان شماره‌ یک در بهمن‌ماه 1350 منتشر شده‌ است‌ و شماره‌های‌ 2 تا 12 به‌طور نامنظم‌ تا آخر آذر ماه 1352 از طبع‌ درآمده‌ است‌. در شماره‌ یک تا 6 نام‌ سردبیر ندارد و اما در شماره‌ 7 سردبیر آقای‌ سیدحسن‌ نقیب‌زاده‌ طباطبایی نائینی‌ معرفی‌ شده‌ است‌ ولی‌ باز هم‌ از شماره‌ 8 تا 12 فقط‌ نام‌ صاحب‌ امتیاز یعنی‌ جمال‌الدین‌ جمالی‌ آمده‌ و از ذکر نام‌ سردبیر خبری‌ نیست. در سال‌ پانزدهم هم‌ باز اشکالات‌ دامن‌گیر گردانندگان‌ شده‌ و شماره‌ اول‌ در فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1353 و شماره‌ 2 در خرداد ـ تیر 1353 و شماره‌ 3 و 4 در مهر ـ آبان‌ 1353 از چاپ‌ درآمده‌ ولی‌ باز‌هم‌ در بهمن‌ ـ اسفند 1353 یک‌ شماره‌ (به اشتباه) زیر‌عنوان‌ شماره‌ 4 منتشر شده‌ است‌. در شماره‌ اول‌ سال‌ پانزدهم فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1353 برای‌ اولین‌ بار نام‌ هیئت‌ تحریریه‌ به‌ این‌ شرح‌ آمده‌ است‌؛ نام‌ صاحب‌ امتیاز و مدیر: جمال‌الدین‌ جمالی و آقایان‌ سیّد‌علی‌اصغر فراسیون‌، محمدتقی‌ طباطبایی‌، محمدتقی‌ سینایی‌، محمد علومی‌ و پرویز جوان‌ به‌عنوان‌ هیئت‌ تحریریه‌ که‌ همگی‌ آنان‌ از سران‌ دفاتر بوده‌اند. در شماره‌ 3 و 4 به‌ تاریخ‌ مهر و آبان‌ 1353 علاوه‌ بر اعضای قبلی‌ هیئت‌ تحریریه‌ نام‌ آقای‌ سید حسین‌ اسعدی‌ هم‌ به‌عنوان‌ عضوی‌ از هیئت‌ تحریریه‌ آمده‌ است‌. در شماره‌ 4 بهمن‌ و اسفند 1353 گویا سردبیری‌ مجله‌ را به‌ مرحوم‌ پارسا تویسرکانی‌ سپرده‌اند که‌ شغل‌ سردفتری‌ نداشته است. از این‌ دوره‌ به‌ بعد در سال‌ 1354 اردیبهشت‌ماه دنباله‌ مجله‌ زیر‌عنوان شماره‌ 5 شروع‌ به‌ انتشار کرده‌ و شماره‌ دهم‌ آن در آذر 1354 چاپ‌ شده‌ که‌ سال‌ انتشار آن‌ را سال‌ 16 ذکر کرده‌اند. در سال‌ 1355 آخرین‌ سال‌ انتشار مجله‌ کانون‌ دوره‌ قدیم‌ فقط‌ یک‌ شماره‌ در مردادماه منتشر شده‌ و در صفحه‌ 57 شماره‌ یک‌، نام‌ اعضای هیئت‌ تحریریه‌ هم‌ آورده شده است. متأسفانه‌ از آن‌ زمان‌ به‌ بعد دیگر مجله‌ کانون‌ منتشر نشد تا مهر 1376 که‌ بعد از 22 سال، دوره‌ دوم‌ مجله‌ زیر‌عنوان‌ دوره‌ دوم‌، سال‌ 41 مجدداً آغاز به‌ انتشار کرد که‌ شرح‌ آن‌ خواهد آمد. در پایان‌ این‌ قسمت‌ باید گفته‌ شود که‌ برخلاف‌ اهداف‌ مذکور در شماره‌ اول‌ مجله‌ اکثر مقالات‌ آن‌ ارتباط‌ مستقیم‌ یا غیر‌مستقیمی‌ با مسایل دفاتر اسناد رسمی‌ نداشته‌ و به‌جز انتشار بعضی‌ آراء شورای‌ عالی‌ ثبت‌ در سال‌های‌ آخر مطلب‌ مهمی‌ در خصوص‌ دفاتر اسناد رسمی‌ در آن‌ نمی‌بینیم‌ و این‌ موضوع‌ در دوره‌ بعدی‌ (دوره دوم) کاملاً بالعکس‌ شده‌ و اکثر مقالات‌ در ارتباط‌ با ثبت‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ می‌باشد. مسأله‌ دیگر، وابستگی‌ مجله‌ دوره‌ اول‌ به‌ قوه‌ مجریه‌ است که به همین دلیل مطالب‌ صرفاً تبلیغی‌ برای‌ دولت‌ خصوصاً وزارت‌ دادگستری‌ در آن‌ فراوان‌ هست‌. در آن‌ شماره‌ها در مدت‌ 20 سالی‌ که‌ منتشر شده‌ مجله‌ مملو از مقالاتی‌ درباره‌ شعر، ادبیات، تاریخ‌، تبریک‌ و تهنیت‌ به‌ مناسبت‌های‌ مختلف‌ و وقایع‌ تاریخی‌ و جشنواره‌ها، داستان‌ها و غیره‌ است‌ که‌ هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ نداشته‌ است‌. به‌طور مثال‌ عنوان‌ مقالات‌ شماره‌ 9 سال‌ 16 آبان‌ماه 1354 به‌ این‌ شرح‌ است: آبان‌ ماه‌، ماه افتخارآفرین ـ جشن‌ و شادمانی‌ میلاد همایونی‌ ـ نظام‌ حکومت‌ در اسلام‌ ـ مدرسه‌ لطفعلی‌ خان‌ و فتوای‌ نراقی‌ـ اسناد مالی‌ و تأثیر آن‌ در تمدن‌ ـ عقل‌ مسموع‌ـ فرق‌ میان‌ علوم‌ و فلسفه‌، آشنایی‌ با صنعت‌ بیمه‌، درباره‌ تورم‌ جهانی‌، در باب‌ ارث‌ ـ وکالت‌ در قانون‌ مدنی‌ـ وفیات‌ معاصران‌ و بخشنامه‌های‌ ثبتی‌. به‌ طوری‌ که‌ ملاحظه‌ می‌شود از 14 فقره‌ مقاله‌ ده‌ فقره‌ آن‌ ارتباطی‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ یا ثبت‌ یا حتی‌ علم‌ حقوق‌ ندارد و یک‌ مقاله‌ هم‌ بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ و 3 مقاله‌ دیگر از موارد کلی‌ حقوق‌ است‌. همچنین در شماره‌ 10 سال‌ 1354 که از 18 مقاله‌ مجله‌ 12 مقاله‌ آن‌ اصلاً مربوط‌ به‌ علم‌ حقوق‌ یا ثبت‌ و دفاتر نیست‌. ناگفته‌ نماند باید جو حاکم‌ بر آن‌ روزها را در نظر گرفت‌ و در هر صورت ممنون‌ از همکارانی‌ بود که‌ توانستند پیشگام‌ انتشار مجله‌ کانون‌ سردفتران‌ شده‌ و راهنما و پیشکسوت‌ نسل‌ بعدی‌ گردانندگان‌ مجله‌ شدند. اجرشان‌ نزد خداوند محفوظ‌ و سعی‌شان‌ مشکور باد.
دوره‌ دوم‌ فعالیت و انتشار مجله کانون
 به‌طوری‌ که‌ در بخش‌ نخست‌ مقاله‌ ذکر شده‌؛ دوره‌ اول‌ مجله‌ پس‌ از 20 سال‌ (از سال‌ 1336 تا آخر 1355)، به‌ علت‌ حوادث‌ روز و نابسامانی‌ اوضاع‌ دچار وقفه‌ شد و این‌ وقفه‌ به‌ مدت‌ 22 سال‌ ادامه‌ داشت‌ تااینکه‌ در سال‌ 1376 با درخواست‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ این‌ بار امتیاز مجله‌ به‌ نام‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ صادر شد و نام‌ مجله‌ دوره‌ دوم‌ فقط‌ کلمه‌ «کانون‌» بود، برخلاف‌ دوره‌ اول‌ که‌ نام‌ مجله‌ «کانون‌ سردفتران‌» انتخاب شده‌ بود.
پس‌ از صدور مجوز و امتیاز انتشار مجله‌، با انتخاب هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آقای‌ عباس‌ سعیدی‌ سردفتر محترم‌ 113 تهران‌ به عنوان مدیرمسؤول‌ مجله‌ تعیین‌ گردید که از سوی مدیر‌مسؤول عده‌ای‌ از همکاران‌ سردفتر به‌ عضویت‌ هیئت‌ تحریریه‌ منصوب‌ شدند. اعضای اولیه‌ هیئت‌ تحریریه‌ دوره‌ جدید عبارت بودند از آقایان: بهمن‌ رازانی‌ سردفتر 539 تهران‌، محمد صادق‌ آیت‌ الهی‌ سردفتر 169 تهران‌، مسعود حبیبی‌ مظاهری‌ سردفتر 177 تهران‌، سعید بیاتی‌ سردفتر 332 تهران‌، عسگر جعفرزاده‌ سردفتر 118 تهران، سیاوش‌ جعفری‌ مدنی‌ سردفتر 432 تهران، محمدرضا حیدری‌ سردفتر 515 تهران‌. بدین‌ترتیب اولین‌ شماره‌ جدید در مهر 1376 منتشر گردید. در اولین‌ صفحه‌ شماره‌ جدید دوره‌ جدید زیر عنوان‌ سخن‌ آغازین‌ می‌خوانیم‌: «سپاس‌ خدای‌ را که‌ توانسته‌ایم‌ گامی‌ هرچند ناچیز در جهت‌ شناسایی بیش‌ از پیش‌ جامعه‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ به‌ مردمان‌ ارجمند این‌ بر و بوم‌ برداریم‌ و ردپایی‌ که‌ پیشکسوتان‌ با حرکت‌ آغازین‌ و به‌جای‌ خویش‌ از سال‌ 1336 با انتشار صدها شماره‌[4] مجله‌ تا سال‌ 1354 در فراخنای‌ دشت‌ زمانه‌ بر‌جای‌ گذاشته‌اند با پای‌ خویش‌ بکوبیم»‌.
 اولین‌ مقالات‌ شماره‌های‌ نخستین‌ مجله‌ شماره‌های‌ جدید همه‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ به‌طور اعم‌ و حقوق‌ ثبت‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ طور اخص‌ می‌باشند و نویسندگان‌ همگی‌ یا سردفتر یا از شاغلین‌ اداره‌ ثبت‌ بودند. انتشار مجله‌ با همان‌ هیئت‌ تحریریه‌ اولین‌ ادامه‌ داشت‌ و از شماره‌ دوم‌ مجله‌ بهمن‌ رازانی‌ به‌عنوان‌ رئیس‌ هیئت‌ تحریریه‌ و سردبیر منصوب‌ گردید و نگارنده‌ هم‌ ـ از اوایل‌ سال‌ 1377 به‌ سایر اعضای تحریریه‌ پیوست. محل‌ اداره‌ مجله‌ نیز در ساختمان‌ کانون‌ سردفتران و دفتریاران در خیابان‌ شهید مطهری‌ (تخت‌ طاووس‌ سابق‌) قرار دارد. در تاریخ‌ 22/5/1379 نیز اینجانب‌ به‌ سردبیری‌ مجله‌ انتخاب‌ شدم‌ و هیئت‌ تحریریه‌ جدیدی‌ برای‌ مجله‌ انتخاب‌ شدند که اسامی‌ آنها عبارت است از آقایان؛ عباس‌ سعیدی‌ مدیر‌مسؤول، عباس‌ منتهایی‌ سردفتر 590 تهران‌، محمدعلی اختری (نگارنده) سردفتر 122 تهران‌، سید فریدالدین‌ محمدی‌ سردفتر 727 تهران‌، ناصر نایبی (سردبیر فعلی) سردفتر 221 تهران‌، غلامعلی‌ بازیاری‌ سروستانی‌ سردفتر 36 تهران‌، علیرضا ایمانی‌ پیرآغاج‌ سردفتر 569 تهران‌، خانم‌ فاطمه‌ بحری‌ سردفتر 772 تهران‌، علیرضا گنجانی‌ سردفتر 721 تهران‌، خسرو عباسی داکانی سردفتر 106 تهران، سلیمان فدوی سردفتر بازنشسته 443 تهران، حسنعلی تربتی سردفتر بازنشسته 114 تهران، وحید شهلایی تبریزی دفتریار 682 تهران (اکنون سردفتر 58 شهرری) و از همکاران در شهرستان‌ها: اسماعیل اسماعیل‌زاده سردفتر 6 ماکو، برزو نوروزی سردفتر 114 شیراز، بهمن الفی سردفتر 4 اردبیل، حسن نقش‌بندی سردفتر 8 ارومیه، حسین قاسمی‌ثانی سردفتر 24 مرند، رضا قلی جلالی‌فر سردفتر یک چالوس، سیدحسین عباسپور سردفتر 15 شیراز، علی بهاری‌راد سردفتر 11 تبریز، علی حاجیانی سردفتر 2 بوشهر، غلامرضا طغیانی سردفتر 37 زرین‌شهر، فرید بندگان سردفتر 135 اصفهان، لطیف عبادپور سردفتر 10 پارس‌آباد، محمد اسماعیل اشکذری سردفتر 70 مشهد، محمد وفایی سردفتر 29 کرمانشاه، محمدتقی دیانی سردفتر 110 ساری، مصطفی سرخیل سردفتر یک ساوه، وحیدرضا مهدوی سردفتر 17 بابل، ودود برزی سردفتر 77 بناب.
 از مهم‌ترین مباحثی که همین اواخر در هیئت تحریریه مجله به آن پرداخته شد این بود که یک‌ شماره‌ ویژه‌ جهت‌ انتشار اخبار و مصاحبه‌ها و آراء و بخشنامه‌ها اختصاص یابد و یک‌ شماره‌ هم‌ مختص به‌ درج‌ مقالات‌ باشد که‌ شماره‌ 41 مجله‌ (اردیبهشت‌ 82) ویژه‌ اخبار و مصاحبه‌ها منتشر شد و شماره‌ 42 مخصوص‌ مقالات‌ و نیز در اردیبهشت‌ 82 به‌ پیشنهاد هیئت‌ تحریریه‌ و تصویب هیئت مدیره مقرر شد از شماره‌ 43، مجله‌ برای‌ دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به‌ رایگان‌ ارسال‌ شود. ناگفته‌ نماند که‌ دوره‌ قبل‌ از انقلاب هم‌ مجله‌ برای‌ دفترخانه‌‌ها به رایگان‌ ارسال‌ می‌شد ولی‌ در دوره‌ جدید تا شماره‌ 42 و همچنین از شماره 86 صرفاً برای‌ کسانی‌ که‌ مشترک‌ باشند ماهنامه فرستاده‌ می‌شود.
 مقایسه‌‌ای مختصر بین‌ دوره‌ قدیم‌ و دوره‌ جدید مجله
 1 ـ امتیاز مجله‌ دوره‌ قدیم‌ به نام‌ مرحوم جمال‌الدین‌ جمالی‌ بوده‌ و امتیاز جدید به نام‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران صادر شده‌ است‌.
 2 ـ نام‌ مجله‌ در دوره‌ قدیم‌ مجله «کانون‌ سردفتران‌» بوده‌ و در دوره‌ جدید فقط‌ مجله «کانون» می‌باشد.
 3 ـ دوره‌ قدیم‌ در تمام‌ سال‌های‌ انتشار برای‌ دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ طور مجانی، ولی در دوره‌ جدید تا شماره‌ 42 در قبال‌ اخذ وجه‌ اشتراک‌ به‌ سردفتران‌ تحویل‌ می‌شده‌ است و اکنون هم!
 4 ـ بیشتر مقالات‌ دوره‌ قدیم‌ ارتباطی‌ به‌ مسایل‌ دفتر اسناد رسمی‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ نداشته‌ ولی‌ دوره‌ جدید اکثریت‌ مقالات‌ مربوط به‌ حقوق‌ ثبت‌ و دفاتر اسناد رسمی‌ است‌.
 5 ـ هیئت‌ تحریریه‌ و نویسندگان‌ دوره‌ قدیم‌ منحصر به‌ سردفتران‌ نبوده‌ و اشخاص‌ غیر‌سردفتر در هیئت‌ تحریریه‌ و تنظیم‌ مقالات‌ به‌ تعداد زیاد شرکت‌ داشته‌اند ولی‌ در دوره‌ جدید هیئت‌ تحریریه‌ قریب به اتفاق از میان‌ سران‌ دفاتر انتخاب‌ شده‌ و بیشتر نویسندگان‌ مقالات‌ هم‌ سردفتر هستند.
 6 ـ ضمن‌ احترام‌ به‌ حق‌ تقدم‌ گردانندگان‌ مجله‌ دوره‌ قدیم‌ و اقرار به‌ پیشکسوتی‌ آنان‌ انصافاً دوره‌ جدید مجله‌ به‌ مراتب‌ علمی‌تر و پربارتر از دوره‌ قدیم‌ است‌. در خاتمه‌ برای‌ نمونه‌ فهرست‌ مقالات‌ یکی‌ از شماره‌های‌ دوره‌ جدید را در اینجا ذکر می‌کنم‌ ـ شماره‌ 38 مجله‌ مربوط‌ به‌ آذر 1381 حاوی‌ این‌ گفتارها است‌: سخن‌ امروز در خصوص‌ وظایف‌ دفاتر اسناد رسمی‌، برای‌ تیمن‌، نیایش‌ حضرت‌ امام‌ حسین‌(ع) در صحرای‌ عرفات‌، نمونه‌ سند؛ اقرار به‌ وصول‌ مهریه‌، سردفتری‌ اسناد رسمی‌ در کشور آلمان‌، ضرورت‌ ایجاد تحول‌ در ساختار و قوانین‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور، آراء وحدت‌ رویه‌ کانون‌ سردفتران‌، نقش‌ ایرانیان‌ در فقه‌ اسلامی‌، هشدارهای‌ انتظامی‌ و ...

[1]. یادآور می‌شود این یادداشت که در این ویژه‌نامه به جهت اهمیت بازخوانی می‌شود و البته ممکن است مطالب تکراری هم به نظر برسد، پیش از این، زیر عنوان «تاریخچه مجله کانون سردفتران و دفتریاران» در ضمیمه ماهنامه شماره 46، آبان و آذر ماه 1382 چاپ و منتشر شده است.
2. سردفتر بازنشسته دفتراسناد رسمی شماره 122 تهران.
[3]. یادآور می‌شود که در آن دوره، هر سال شماره انتشار مجله از یک برای فروردین ماه شروع و به 12 برای اسفندماه پایان می‌یافت.
1. طبق بررسی که نگارنده انجام داده است، از شماره یک سال نخست (دوره اول) انتشار مجله کانون تا آخرین شماره سال هفدهم (سال 1356) جمعاً 91 شماره مجله چاپ و منتشر شده است.