کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

نمایه موضوعی مقالات و مطالب 100 شماره ماهنامه «کانون»

نمایه موضوعی مقالات و مطالب 100 شماره ماهنامه «کانون»
تنظیم: سیدفریدالدین محمدی1
 
شماره ردیف ـ موضوع (شماره‌های‌ داخل‌ پرانتز شماره‌ ماهنامه می‌باشد)                                 نویسنده یا مترجم
حقوق‌ ثبت‌                                                                                               
1 ـ نقش‌ الفاظ‌ در اعمال‌ و وقایع‌ حقوقی‌ و ثبتی‌ (1 و 2)                    زواره‌ای، سیدرضا
2 ـ ثبت‌ اسناد (1، 2 و 3)                                                              کریم‌پور، مهدی
3 ـ سیر مالکیت‌ و چگونگی‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ در ایران (از شماره یک تا 31) محمدی‌، سیدجلیل‌
1 ـ 3 ـ مالکیت‌ و ثبت‌ اسناد در ایران‌ باستان‌ (1)
2 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوران‌ جاهلیت‌ و بعد از اسلام‌ (2)
3 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوران‌ امویه‌ و عباسیان‌ و در ایران‌ بعد از اسلام‌ (3)
4 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوران‌ سلجوقیان‌ و مغولان‌ (4)
5 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوره‌ صفویه‌ (5)
6 ـ 3 ـ مالکیت‌ در زمان‌ افشاریه‌ (6)
7 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوره‌ قاجاریه‌ (7)
8 ـ 3 ـ مالکیت‌ در اواخر دوره‌ قاجاریه‌ (8)
9 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوره‌ مشروطیت‌ (9)
10 ـ 3 ـ انواع‌ مالیات‌ و عوارض‌، مخارج‌ و هزینه‌ها (10)
11 ـ 3 ـ وضع‌ کوچ‌ و اسکان‌ ایلات‌ و عشایر و وصول‌ انواع‌ مالیات‌ و عوارض‌ در حکومت‌ رضا‌شاه‌ (11)
12 ـ 3 ـ مالکیت‌ در دوران‌ محمد‌رضا پهلوی‌ (12)
13 ـ 3 ـ اصلاحات‌ ارضی‌ (13)
14 ـ 3 ـ بنیاد پهلوی‌ و مروری‌ بر مراحل‌ سه‌ گانه‌ اصلاحات‌ ارضی‌ (14)
15 ـ 3 ـ وقف‌ (15)
16 ـ 3 ـ املاک‌ خالصه‌ (16)
17 ـ 3 ـ ثبت‌ املاک‌ در ایران‌ باستان‌ (17)
18 ـ 3 ـ ثبت‌ املاک‌ بعد از ورود اسلام‌ (18)
19 ـ 3 ـ ثبت‌ املاک‌ در دوران‌ نادرشاه‌ و زندیه‌ و قاجاریه‌ و دوران‌ مشروطیت‌ (19)
20 ـ 3 ـ تنظیم‌ اسناد قبل‌ از تأسیس‌ دفاتر اسناد رسمی‌ (20)
21 ـ 3 ـ تشکیلات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ (21)
22 ـ 3 ـ وظایف‌ سازمان‌ ثبت‌ (22)
23 ـ 3 ـ تشکیلات‌ دفاتر اسناد رسمی‌ (23، 24، 25، 26، 27، 28 و 29)
24 ـ 3 ـ تشکیلات‌ دفاتر ازدواج‌ و طلاق‌ (30 و 31)
4 ـ تحولات‌ ثبت‌ املاک‌ در حقوق‌ معاصر مصر (2، 3 و 4)           مترجم: رازانی‌، بهمن‌
5 ـ طرق‌ تجدید‌نظر در آراء شورای‌ عالی‌ ثبت‌ (19)                       یادگاری‌، محمدعلی‌
6 ـ شرحی‌ بر مواد 1، 2 و 3 قانون‌ اصلاح‌ و حذف‌ موادی‌ از قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ 31/4/65 و الحاق‌ موادی‌ به‌ آن‌ (19)       ساتراپ‌، صابر
7 ـ کتاب‌شناسی‌ حقوق‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ (19)                                اختری‌، محمدعلی‌
8 ـ تفسیر و توضیح‌ ماده‌ 22 قانون ثبت‌ (19، 20، 22، 25، 27 و 28) اقبالی‌ افشار، شهاب‌
9 ـ نگاهی‌ اجمالی‌ به‌ ماده‌ 34 اصلاحی‌ قانون‌ ثبت و ضرورت‌ اصلاح‌ آن‌ (21) یادگاری‌، محمدعلی‌
10 ـ مروری‌ بر نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ و اشتباهات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ در سازمان‌ ثبت‌
(30، 32 و 33)                                                                     یادگاری‌، محمدعلی‌
11 ـ نقش‌ هیئت‌ نظارت‌ و شورای عالی‌ ثبت‌ (34)                               تفکریان‌، محمود
12 ـ ضرورت‌ ایجاد تحول‌ در ساختار و قوانین‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور (38)   بنی‌عامریان‌، پرویز
13 ـ وظیفه‌ ما در تنظیم‌ سند املاک‌ مجهول‌المالک‌ جاری‌ و ثبت‌شده‌ (17) علیزاده‌ ثابت‌، نادر
14 ـ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ ثبتی‌ (23، 24، 26، 27 و 34)                   محمدی‌، سیدجلیل‌
15 ـ آراء شورای‌ عالی‌ ثبت‌                                                           کریم‌پور، مهدی‌
1 ـ 15 ـ تسعیر سکه‌های طلا که مابین زوج معین شده و منتهی به صدور اجراییه نگردیده است‌ (6)
2 ـ 15 ـ بازداشت‌ سرقفلی‌ (7)
3 ـ 15 ـ آیا دفتر اسناد رسمی برای تبدیل وثیقه‌، باید حق‌الثبت اخذ کند (8)
4 ـ 15 ـ آیا عملیات‌ اجرایی‌ با صدور سند انتقال‌ خاتمه‌ می‌یابد (9)
5 ـ 15 ـ مطالبه‌ خسارت‌ دیر‌کرد توسط‌ بانک‌ پس‌ از صدور اجرائیه‌ (10)
6 ـ 15 ـ پیشنهاد بالاترین‌ رقم‌ برای‌ خرید مورد مزایده‌ بدون‌ ایداع‌ وجه‌ (11)
7 ـ 15 ـ مستثنیات‌ دین‌ (12)
8 ـ 15 ـ تقسیط مهریه در سند طلاق بدون صدور قبض اقساطی و تعیین تکلیف پرونده ‌اجرایی(13)
9 ـ 15 ـ عزل‌ وکیل‌ (14)
16 ـ مالکیت در گذر زمان (44)                                                          حقیقت، علی
17 ـ تجدید نظر یا نگاهی تازه به ماده 22 قانون ثبت (44)             عباسی‌داکانی، خسرو
18 ـ بحث و بررسی پیرامون مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک (44 و 45)
                                                                                       عباسی‌داکانی، خسرو
19 ـ مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن در برخی از کشورها (46)         
                                                                                             جلیلی، معصومه
20 ـ تأملی بر شرط منجز بودن موضوع اجرائیه ثبتی (47)                      صفیان، سعید
21ـ راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی (48) نجفی، ایرج
22 ـ بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100قانون ثبت(49، 50 و51) احمدی جویباری، مهدی
23 ـ سیری در مباحثی از اجرای مفاد اسناد رسمی (53ض)‌ *       علیزاده آریمی، پرویز
24 ـ بهبود روش اقدامات ثبتی در مورد سهم‌الارث زوجه (56ض)          تفکریان، محمود
25 ـ اهمیت خلاصه‌معامله و ضرورت ثبت سریع آن در دفتر املاک (56ض) فتحی، رحیم
26 ـ آسیب‌شناسی امور ثبتی (62)                                     حیدرنیا فتح‌آبادی، غلامعلی
27 ـ وضعیت ثبت املاک در حقوق انگلیس(63)                                  السان، مصطفی
28 ـ جایگاه قوانین ثبتی از نظر دادستان‌کل کشور (66 و67)            قیم اصغری، اصغر
29 ـ گزیده‌ای از آراء شورای عالی ثبت (در قسمت اسناد)(67، 68 و 70) فرامرزپور، قادر
30 ـ مراجع محوری در واحدهای ثبتی (68 و 69)        مشهدی‌پور، مهدی؛ تشویق، اعظم
31 ـ تفکیک ـ افراز ـ تقسیم (69)                                                    فرامرزپور، قادر
32 ـ اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری(70)                       پور‌ارشد، نادر
33 ـ ثبت در آیینه قانون مدنی(70)                                                 نوروزی، بهروز
34 ـ سند مالکیت المثنی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی (72)                        ناظمی، صابر
35 ـ بررسی بخشنامه‌های ثبتی مربوط به دفاتر اسناد رسمی (76)         عنایت‌تبار، رشید
36 ـ دفتر بازداشتی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی (76)                                 الفی، بهمن
37 ـ سازوکارهای حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت و تغییر شکل مالکیت دولت (76)
                                                                            امامی، محمد؛ احمدی، فیروزه
38 ـ نقدی کوتاه بر مقاله «سازوکارهای حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت و تغییر شکل مالکیت دولت» (78) صالحی، حمید
39 ـ بخشنامه‌های ثبتی و مقتضیات زمان (77 و 78)                         مشهدی، مرتضی
40 ـ زمان و مقتضیات آن در مقررات ثبتی (92)                  حیدرنیا فتح‌آبادی، غلامعلی
41 ـ سیری کوتاه در کتابشناسی حقوق ثبت (94)                             اختری، محمدعلی
42 ـ سیری در کتابشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک ( 95 و 96)          اختری، محمدعلی
43 ـ تأملی بر بخشنامه‌های ثبتی (98)                                                زارعی، محمد
44 ـ نقدی بر بند 82 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (100)                        عبادپور، لطیف
45 ـ تاریخچه حقوق ثبت در ایران (100 ض)                                 اختری، محمدعلی
«موضوعات و مطالب‌ مربوط‌ به‌ تشکیلات‌ دفاتر اسناد رسمی‌»
الف‌) نهاد سردفتری‌ در کشورهای‌ دیگر
 1 ـ سردفتر در حقوق‌ فرانسه‌ (14)                                         حسینی‌نژاد، حسینقلی‌
 2 ـ موقعیت‌ صاحبان‌ دفاتر اسناد رسمی‌ در فرانسه‌ (14)                      گلدوزیان‌، ایرج‌
 3 ـ ترجمه‌ و تفسیر قوانین‌ و نظام‌نامه‌ مربوط‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ دولت‌ آلمان‌ (16)
                                                                       تألیف و ترجمه: جناب‌زاده‌، حسین‌
 4 ـ نهاد سردفتری‌ در چشم‌انداز بین‌الملل‌ (بررسی‌ کشور فرانسه‌) (29) کرد‌علیوند، روح‌الدین‌
 5 ـ برنامه‌ سردفتران‌ فرانسه‌ (30، 31)                                     کرد‌علیوند، روح‌الدین‌
 6 ـ تشکیلات‌ دفاتر اسناد رسمی‌ در انگلستان‌ (33، 34 و 35) مترجم‌: بازیاری‌ سروستانی‌، غلامعلی‌
 7 ـ سردفتری‌ اسناد کشور آلمان‌ (38) مترجمان: بازیاری‌ سروستانی، غلامعلی‌‌؛ نایبی‌، ناصر
 8 ـ سردفتران‌ و تشکیلاتشان‌ در آلمان‌ (42)                         مترجم: علی‌اکبر، علیرضا
9 ـ نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی و ثبت رسمی اسناد (51) السان، مصطفی
10 ـ نکاتی چند از نظام سردفتری در فرانسه (57)                           سیروس، احمدعلی
11 ـ خلاصه قانون سردفتران در آلمان (قانون فدرال) (59 ، 61، 62، 63، 64 و 65)    
                                                                                       حسینی‌نژاد، حسینقلی
12ـ اساسنامه اتحادیه جهانی سردفتران نظام لاتین(63 و 64) مترجم: عباسی داکانی، خسرو
13 ـ حقوق حرفه‌ای سردفتر اسناد رسمی (63، 65 و 67)             مترجم: رازانی، بهمن
14 ـ معیار حقوقی احتیاط برای سردفتران و استخدام‌کنندگان آنها(63) مترجم: رضایی، علی
15 ـ نقش و تکالیف سردفتران در فرانسه (65)                             اقبالی‌درخشان، محمد‌
16 ـ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن (77)                                مترجم: مسعودی، ناصر
17 ـ بررسی تطبیقی جایگاه دفاتر اسناد رسمی فرانسه و ایران (83)        شهبازی، کیوان
18 ـ وظایف و تعهدات سردفتر (85)                                             سلطانی، علیرضا
19 ـ سند رسمی و مأموریت‌های سردفتر؛ در فرانسه (95)                  سلطانی، علیرضا
20 ـ دفاتر اسناد رسمی در ایالت ایلینویز آمریکا (97)    مترجم: طالب‌پور اردکانی، مسعود
21 ـ زیان و مسؤولیت سردفتر اسناد رسمی (98 و 99)                   مترجم: ادیب، مجید
ب‌) کلیات‌ تشکیلات‌ دفاتر اسناد رسمی‌
 1 ـ تشکیلات‌ دفاتر اسناد رسمی‌ (2)                                               کریم‌پور، مهدی‌
 2 ـ اندر حکایت‌ جدال‌ مدعی‌ با سعدی‌ (5)                                           هیئت‌ تحریریه‌
 3 ـ در حاشیه‌ (حکایت‌ جدال‌ مدعی‌ با سعدی‌) (7)                               بهاری‌ راد، علی‌
 4 ـ فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ و اسناد رسمی‌ (12)                    اختری‌، محمدعلی‌
 5ـ بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی‌(21)                                              اختری‌، محمدعلی‌
6 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلف‌ترین‌ و موظف‌ترین‌ تشکیلات‌ کشور (تکالیف‌ و وظایف‌ دفاتر اسناد رسمی‌ در قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها) (28)  محمدی‌، سید فریدالدین‌
7 ـ رد سردفتر (30)                                                                           الفی‌، بهمن‌
8 ـ شناخت‌ دفاتر اسناد رسمی‌ (36)                                                 تفکریان‌، محمود
9 ـ سخنی‌ در خصوص‌ ماده‌ 69 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ (41)  ادیب‌ سرشکی‌، قوام‌الدین‌
10 ـ تاریخچه محضر و دفتر اسناد رسمی (52)                          مهدوی دامغانی، احمد
12 ـ تاریخچه مجله کانون سردفتران و دفتریاران (46 ض، 100ض)    اختری، محمدعلی
13 ـ ضرورت آموزش علمی و عملی مسؤولان دفاتر اسناد رسمی ( 51 ض) فرامرزپور، قادر
14 ـ نقد کتاب دفاتر اسناد رسمی و سردفتران (51 ض)                      اختری، محمدعلی
15 ـ حقیقت اسنادی که می‌نویسیم (53ض)                                             بندگان، فرید
16 ـ پاسخی کوتاه به «نقد کتاب دفاتر اسناد رسمی و سردفتران» (53ض) ملک‌صادقی، علی‌اصغر
17 ـ تذکار یک همکار به «نقد کتاب سردفتران و دفاتر اسناد رسمی» (56ض) روحانی، مجتبی
18 ـ نگاهی دیگر به تاریخچه محضر و دفتر اسناد رسمی (55)      مهدوی دامغانی، احمد
19 ـ متن سخنرانی جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان با عنوان «جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی» (56)       کاتوزیان، ناصر
20 ـ سند انتقال اجرایی؛ تأملی در یک نمونه سند (69)                           عبادپور، لطیف
21 ـ قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها (70)              روشن، حسن
22 ـ آیین رفتار حرفه‌ای (59)                                                    پیرداده، احسان ا...
23 ـ برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟ (56ض)               علومی، محمد
24 ـ تضمین سردفتران و دفتریاران (85)                                      میرشکاری، عباس
25 ـ جستاری در باب بازنشستگی اختیاری و اجباری سردفتر (93)          فدوی، سلیمان
26 ـ آموزش مستمر سران دفاتر اسناد رسمی، زمینه‌ساز توسعه قضایی (93) بازرگانی، یونس
27 ـ نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (94)       فرامرزپور، قادر
28 ـ خاستگاه قرآنی تأسیس دفاتر اسناد رسمی (100)              دشتی‌اردکانی، محمدرضا
29 ـ تاریخچه ماهنامه کانون/ به مناسبت یکصدمین شماره انتشار ماهنامه (100ض) محمدزاده، محمود
 ج‌) آثار ثبت‌ سند رسمی‌
 1 ـ درباره‌ سند رسمی‌ و نحوه‌ تنظیم‌ آن‌ در دفتر اسناد رسمی‌ (3)            کریم‌پور، مهدی‌
 2 ـ سند رسمی‌ ازدواج‌ و طلاق‌ (4)                                                کریم‌پور، مهدی‌
 3 ـ نقش‌ سند رسمی‌ در عقد موضوع‌ مواد 46 و 47 قانون‌ ثبت‌ (7)       هاشمی‌نژاد، مجید
4 ـ بحث و بررسی پیرامون مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک (44 و 45)    
                                                                                       عباسی‌داکانی، خسرو
 5 ـ رسمیت‌ قباله‌ نکاح‌ نسبت‌ به‌ صداق‌ غیر‌منقول‌ (14)                           بحری‌، فاطمه‌
 6 ـ تعریف‌، ضرورت‌ تنظیم‌ و آثار ثبت‌ سند رسمی‌ (18)
                                                                                                  امامی‌، حسن‌
 7 ـ آثار مثبت‌ و عملی‌ تنظیم‌ و ثبت‌ اسناد رسمی‌ (39)                اسماعیل‌زاده‌، اسماعیل‌
 8 ـ یادداشتی‌ ارسالی‌ (در خصوص نقل‌ و انتقال‌ تلفن‌ همراه‌ و ثابت‌) (35) قاسمی‌ثانی‌، حسین‌
 9 ـ سخنی‌ در صلاحیت‌ انحصاری‌ دفاتر اسناد رسمی‌ در تنظیم‌ اسناد رسمی‌ متضمن‌ معامله‌ یا انتقال‌ مالکیت‌ (39)             سرخیل‌، مصطفی‌
10 ـ لزوم انجام انتقالات عادی در دفاتر اسناد رسمی (51 ض)          حیدروند، سیف‌الدین
11 ـ آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی (53ض)                       حسینعلی‌زاده، احد
12 ـ سیری در مباحثی از اجرای مفاد اسناد رسمی (53 ض)          علیزاده‌آریمی، پرویز
13 ـ نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی (57 و 58 و 59) مقدم، فاطمه
14 ـ مقایسه اعتبار و قدرت اسناد تعیین‌شده با سایر اسناد (60)               تفکریان، محمود
15 ـ تقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی (68)        پنجتنی، سید‌محسن
16 ـ بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی (81 ـ 82)                   عمروانی، رحمان
17 ـ فروش اموال منقول توقیف شده اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا (84) السان، مصطفی
18 ـ سند رسمی با ضامن تعهدات و قراردادها (85)                           فرامرزپور، قادر
19 ـ کاهش و افزایش مهر در نکاح (87)              اقبالی‌درخشان، محمد؛ عظیمیان، محمد
20 ـ طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی (93)                                قربانیان، حسین
21 ـ نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی (94)        فرامرزپور، قادر
22 ـ تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه (95)                  
                                                                     مظاهری، نورعلی؛ عظیمیان، محمد
23 ـ نیم‌نگاهی دوباره به مقاله: «نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»(98)
24 ـ فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک به کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد مشارکت مدنی (99)
25 ـ نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی ( 100 و 99)                                   خداداد، جنت
26 ـ ثبت سند و تحلیل حقوقی آن (97)                                               مددی، سیاوش
د) ارکان‌ تنظیم‌ سند (احراز هویت‌، مالکیت‌ و اهلیت‌)
 1 ـ احراز هویت‌ (3)                                                                        بیاتی‌، سعید
 2 ـ تشخیص‌ هویت‌ و تشخیص‌ اصالت‌ یا مجهول‌ بودن‌ مدارک‌ شناسایی‌ (11) حجتی‌، ناصر
 3 ـ سند رسمی‌ انتقال‌ مال‌ غیر و مسؤولیت‌ واقعی‌ سردفتر و شخص‌ متعاملین‌(12) بیاتی‌، سعید
 4 ـ احراز هویت‌ (13)                                                              فیروزفر، سیف‌اله‌
 5 ـ احراز هویت‌ اشخاص‌ حقوقی‌ (14)                                         جعفرزاده‌، عسگر
 6 ـ احراز هویت‌ (15)                                                        مؤیدی‌ زاده‌، احسان‌ا...
 7 ـ اهلیت‌ و احراز هویت‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ (28)                        محمدزاده‌، محمود
8 ـ لزوم اثر انگشت در معاملات ثبتی، حربه‌ای در مقابل تقلب در اسناد (64) مترجم: رضایی، علی
9 ـ معرف و معتمد (80)                                                                 ناظمی،‌ صابر
10 ـ نقدی کوتاه بر مقاله «معرف و معتمد» (83)                                  گرجی، عباس
11 ـ احراز هویت و ابراز رضایت در تنظیم اسناد رسمی (86)      حسینی‌نیک، سیدحسین
12 ـ بحثی پیرامون موضوع اقامتگاه و اهلیت آن در اسناد رسمی (88) باقری‌نسامی، مهدی
13 ـ راهکارهای عملی برای کاهش جعل سند (89)                          انتظاری، محمدتقی
14 ـ احراز وراثت (95)                                                                 ناظمی، صابر
16 ـ احراز شخصیت اشخاص حقوقی (97)                                        ناظمی، صابر
17 ـ شرایط و آثار تغییر تاریخ تولد (98)                                      میرشکاری، عباس
ه‍) مشکلات‌ دفاتر اسناد رسمی‌ و اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌
 1 ـ حرکت‌ به‌ سوی‌ وضعیت‌ مطلوب‌ (2)                                               بیاتی‌، سعید
 2 ـ مجموعه‌ بخش‌نامه‌ها (4)                                                         هیئت‌ تحریریه‌
 3 ـ ویژه‌نامه‌ یک‌ و دو ممنوع‌المعامله‌ (بهمن‌ 1377 و اردیبهشت‌ 1378)     هیئت تحریریه
 4 ـ ضرورت‌ اصلاح‌ ماده‌ 54 قانون‌ دفاتر (19)                                 نقش‌بندی‌، حسن‌
 5 ـ مشکلات‌ موجود نزد دفاتر اسناد رسمی‌ (16، 17، 18و 19)        مهدوی‌، وحید‌رضا
 6 ـ بازداشت‌ املاک‌ و رفع‌ یک‌ تعارض‌ (6)                                 آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
 7 ـ نقدی‌ بر دستورالعمل‌ نقل‌ و انتقال‌ سردفتران‌ اسناد رسمی‌ (23)        هاشمی‌نژاد، مجید
 8 ـ نظری‌ در مورد مقاله‌ «نقدی‌ بر دستورالعمل‌ نقل‌ و انتقال‌ سردفتران‌ اسناد رسمی‌» (28)    
                                                                                              دیانی‌، محمدتقی‌
 9 ـ نگاهی‌ به‌ بخش‌نامه‌ 23/11/79 ـ 1425779/34 اداره‌کل‌ امور اسناد و سردفتران‌ (25)
                                                                                     طغیانی‌، غلامرضا
 10 ـ تحمل‌ دردسر یا مسؤولیت‌ تحمیلی‌؛ تحقیقی‌ در مورد بند 89 مجموعه‌ بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ (36)        
                                                                                      محمدی‌، سید فریدالدین‌
11 ـ بحثی پیرامون بندهای 89 و 91 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (5ض) فرامرزپور، قادر
12 ـ بحثی کوتاه درباره بند 89 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (89)          محمدی، سیدجلیل
13 ـ تعهد به حضور در دفترخانه (84)                                         میرشکاری، عباس
14 ـ نظری‌ اجمالی‌ به‌ کتاب‌ «مدارک‌ و مستندات‌ لازم برای‌ تنظیم‌ اسناد رسمی‌» (42)     
                                                                                     اسماعیل‌زاده‌، اسماعیل
15 ـ نقدی بر مقاله «نظری اجمالی به کتاب مدارک و مستندات لازم برای‌ تنظیم‌ اسناد رسمی» (47)      
حسینعلی‌زاده، احد
16 ـ برگ سبزی تحفه درویش (49)                                                 حاجیانی، علی
17 ـ نقدی بر برگ سبز همکار (52)                                                  عبادپور، علی
18 ـ حرف را باید زد؛ درد را باید گفت (پاسخ به نقد مقاله: «برگ سبزی تحفه درویش») (57)   حاجیانی، علی
19 ـ تأملی بر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(51) 
                                                                                                فدوی، سلیمان
20 ـ ضرورت پیش‌بینی شرایط برای صدور رونوشت اسناد در دفاتر اسناد رسمی (53) عبادپور، لطیف
21 ـ گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضای الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی بررسی اجمالی قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1383 (53)                                                             عباسی‌داکانی، خسرو
22 ـ چند پیشنهاد (44 ض)                                                          فرامرزپور، قادر
23 ـ وکالت؛ بایدها و نبایدها (46 ض)                                             نوروزی، برزو
24 ـ پرسش‌های یک همکار پیرامون ماده 19 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی (46ض) رمضانی، تقی
25 ـ دفاتر اسناد رسمی در معرض اسناد مجهول (46 و 49ض)           فرامرزپور، قادر
26 ـ کنترل استرس (46 ض)                                                     پیرداده، احسان‌ا...
27 ـ نامه‌ای به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (49ض)           بهاری‌راد، علی
28 ـ مراتب نگرانی سه همکار از صدور ابلاغ‌های سردفتری (49ض)
29 ـ پیشنهادهای یک همکار برای اصلاح مقررات (49ض)                  مهدیزاده، محسن
30 ـ بخشنامه‌ای از نوع دوم (53ض)                                حیدرنیا فتح‌آبادی، غلامعلی
31 ـ بحثی پیرامون مطابقت رونوشت یا فتوکپی اسناد با اصول آنها در دفاتر اسناد رسمی(53ض)
                                                                                                ناظمی،‌ صابر
32 ـ سال پاسخگویی به مردم و پدیده‌های جدید ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی (استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک) (53ض)                                                                                              حشمت،‌ راضیه
33 ـ لزوم توجه به قواعد شکلی اسناد رسمی (53ض)                               پیوندی، علی
34 ـ پاسخ به سؤالات یک همکار (ماده 19 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی) (53ض) سرخیل، مصطفی
35 ـ نقدی بر ماده 19 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 (75)     عبادپور، لطیف
36 ـ بحثی پیرامون لزوم امضای سند و ثبت دفتر در یک جلسه (80)       فرامرزپور،‌ قادر
37ـ آیا افراد ممنوع‌المعامله دادگاه انقلاب حق خرید دارند؟ (53ض)            علومی،‌ محمد
38 ـ مسؤولیت انتظامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی (54)                       عبادپور،‌ لطیف
39 ـ بررسی ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (55) مشهدی، مرتضی
40 ـ بررسی مشروعیت و حدود صلاحیت هیئت تقسیم اسناد (57)             فدوی، سلیمان
41 ـ کفالت دفتر اسناد رسمی (57)                                                  سلیمی، مرتضی
42 ـ نقدی بر نظریه شماره 51059 ـ 37 ـ و ـ ر مورخ 19/12/83 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (56ض)      ناظمی، صابر
 
43 ـ نقدی بر قانون نظام صنفی کشور در ارتباط با عملکرد و تکالیف دفاتر اسناد رسمی و اتحادیه صنفی و بند 48 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (56ض)                                                                             صباحی میاب، آیدین
44 ـ نقدی کوتاه بر بند «ب» ماده 23 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی (56ض) هاشمی‌نژاد، مجید
45 ـ قانون تسهیل تنظیم اسناد در کمای اجرا (86)                                  شافعی، جواد
 
46 ـ به بهانه اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (89)
                                                                                              عظیمیان، محمد
47 ـ شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن (91)
                                                                                      عباسی داکانی، خسرو
48 ـ نقدی مختصر بر مقاله «شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن» (91) اقبالی درخشان، محمد
49 ـ نقدی کوتاه بر مقاله «شرحی به قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی...) (93)  
                                                                                              عظیمیان، محمد
50 ـ بحثی پیرامون استعلام‌ها (61)                                                 عبادپور، لطیف
51 ـ مشکلات و موانع تنظیم سند در ایران (64)                                      آرامی، حسن
52 ـ نقدی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 (67) عبادپور، لطیف
53 ـ پرسش و پاسخ‌های حقوقی (سران دفاتر اسناد رسمی و اداره‌کل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت) (70)
54 ـ سند مالکیت المثنی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی (72)                        ناظمی، صابر
55 ـ بررسی ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1354) (74)
                                                                                            مشهدی، مرتضی
56 ـ ضوابط تأسیس دفترخانه (74)                                         عباسی داکانی، خسرو
57 ـ بررسی آثار افزایش دفاتراسناد رسمی بر نظام مالی کانون سردفتران و دفتریاران (با تکیه بر تحلیل‌های آماری) (75)   هیئت تحریریه
58 ـ اعتبار و منزلت دفاتر اسناد رسمی را حفظ کنیم (75)                   محمدی، سیدجلیل
59 ـ نامه سردفتر اسناد رسمی 24 تهران به ریاست معظم قوه‌قضائیه (76) معزّالدینی، هادی
60 ـ نقد و بررسی اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی (76)
یاوری‌سردارآبادی، صولت
61 ـ لزوم قید مبلغ واقعی ثمن در اسناد قطعی غیرمنقول (75)               محمدزاده، محمود
62 ـ بررسی بخشنامه‌های ثبتی مربوط به دفاتر اسناد رسمی (76)        عنایت تبار، رشید
63 ـ دفتر بازداشتی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی (76)                                 الفی، بهمن
64 ـ گفتاری کوتاه درباره «بند 31 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی» (87)   محمدی، سیدجلیل
65 ـ بخشنامه‌های ثبتی و مقتضیات زمان (77 و 78)                         مشهدی، مرتضی
66 ـ ساماندهی یا بی‌سامانی معاملات (86)                                روشن قنبری، عطاا...
67 ـ بحثی پیرامون لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول (86)
                                                                                            فرامرزپور، قادر
68 ـ آسیب‌شناسی سردفتری (87)                                               وحیدی، امیرحسین
69 ـ تحلیل و نقدی به یک وحدت رویه (88)                                        پورقربان، علی
70 ـ شرط محدودکننده مسؤولیت سردفتر، اعتبار و آثار آن (94)             عظیمیان، محمد
71 ـ ضرورت تجدیدنظر در قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن (77) فرامرزپور، قادر
72 ـ تکلیف بمالایطاق یا قاعده اقدام سردفتر علیه خود!؟(83)            کنور تبریزی، مهدی
73 ـ درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت (مصوب 1386) (95) نجفی، ایرج
74 ـ لزوم تقدم امضای سردفتر بر امضای دفتریار در اسناد رسمی (96)   وحیدنیا، جمشید
75 ـ نقدی کوتاه بر دادنامه شماره 488 مورخ 15/6/1388 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (96)
                                                                                              عظیمیان، محمد
76 ـ دغدغه (99، 100ض)
77 ـ نقش اسناد رسمی در بهداشت قضایی (100)                              فرامرزپور، قادر
78 ـ مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای به دفاتر اسناد رسمی (100) وحیدی، امیرحسین
 و) بازرسی‌، تخلفات‌ و مجازات‌ انتظامی‌
 1 ـ تخلفات‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ اسناد رسمی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ آنها (5) 
                                                                                              کریم‌پور، مهدی‌
 2 ـ آیا ادعای‌ پرداخت‌ اضافی‌ مسموع‌ است‌؟ (5)                                      بیاتی‌، سعید
 3 ـ بازرس‌ و بازرسی‌ (17)                                                       محمدی‌، سیدجلیل‌
 4 ـ بحثی‌ در مجازات‌های‌ انتظامی‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ (21)           مهدیان‌، محمدباقر
 5 ـ بحثی‌ در زمینه‌ ضرورت‌ اصلاح‌ نحوه‌ برخورد با تخلفات‌ احتمالی‌ سردفتران‌ (21)  کریمی، محمود
 6 ـ نقدی‌ بر یک‌ مقاله‌ (30)                                                        سیروس‌، احمد‌علی‌
 7 ـ هشدارهای‌ انتظامی‌ (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 42)         محمدی‌، سیدجلیل‌
 8 ـ یادداشت‌ وارده‌ (نقدی‌ بر مقررات‌ تخلفات‌ و مجازات‌ انتظامی‌) (37)    منصوری‌، علی‌
 9 ـ حاسبوا اعمالکم‌ قبل‌ ان‌ تحاسبوا (41)                                        فرامرزپور، قادر
 10 ـ مروری‌ بر یک‌ پرونده‌ انتظامی‌ (43،44،45،46،50 و 56ض)     محمدی‌، سیدجلیل‌
11 ـ مسؤولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (49، 50، 51، 52 ، 53 و 54، 55، 56، 57) نایبی، ناصر
12 ـ نقدی بر آیین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران (50، 51 و 52)
                                                                                       عباسی‌داکانی، خسرو
13 ـ هشدار به سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور (53ض)      ضیاء، سیدمحمدرضا
14 ـ تداوم پرداخت خسارت بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی سردفتران و دفتریاران (56ض) کاکاوند، فریدون
15 ـ ریسک بالای حرفه سردفتری در تضاد با امور روزمرگی آنان است (58ض) کاکاوند، فریدون
16 ـ توصیه‌ای چند به سران دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (58ض) جهان‌مهین، غلامرضا
17 ـ نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران (66) بابایی، داریوش
18 ـ تناسب جرم و مجازات و تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران (68) آزمایش، سیدعلی
19 ـ نقدی کوتاه به دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران (88) بابایی، داریوش
20 ـ خاطراتی از محکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران (90)        مهدوی دامغانی، احمد
21 ـ راهکارهایی برای ایجاد مرجع و رویه واحد بازرسی و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی (93)          
                                                                                       صوفی آبادی، محمود
22 ـ نیم‌نگاهی به؛ مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها (99) هدایی، فرخ
 ز) وحدت‌ رویه‌
 1 ـ گزارش‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ وحدت‌ رویه‌ (16)                                اختری‌، محمدعلی‌
 2 ـ گزارشی‌ از فعالیت‌ کمیسیون‌ وحدت‌ رویه‌ (19، 20)                   اختری‌، محمدعلی‌
 3 ـ نقدی‌ بر چند رأی‌ وحدت‌ رویه‌ (30)                                               برزی‌، ودود
 4 ـ آشنایی‌ با فعالیت‌های‌ کمیسیون‌ وحدت‌ رویه‌ (35)                        اختری‌، محمدعلی‌
 5 ـ آراء وحدت‌ رویه؛ تفکیک بر حسب موضوع(38)                   محمدی‌، سید فریدالدین‌
 ح‌) دفتریار
 1 ـ مسؤولیت‌ قانونی‌ دفتریار (19)                                                   نقشبندی‌، حسن‌
 2 ـ نامه‌ای‌ از یک‌ همکار (کفالت‌ دفتریار) (22)                              جلالی‌فر، رضا قلی‌
3 ـ وظایف و مسؤولیت‌های دفتریاران (53 و 54)                                 فدوی، سلیمان
 
 
 ط‌) حق‌ الثبت‌ و حق‌ التحریر
 1 ـ حق‌الثبت‌ وصیت‌ تملیکی‌ (14)                                               علیزاده‌ ثابت‌، نادر
 2 ـ ضرورت‌ اصلاح‌ ماده‌ 54 قانون‌ دفاتر (19)                                  نقشبندی‌، حسن‌
 3 ـ بحثی‌ پیرامون‌ تعرفه‌ حق‌ التحریر دفاتر اسناد رسمی‌ (25)                  وفایی‌، محمود
 4 ـ بحثی‌ پیرامون‌ حق‌الثبت‌ و حق‌التحریر اقرارنامه‌ وصول‌ مهریه‌ (43)  عبادپور، لطیف‌
5 ـ بحثی درباره حق‌الثبت و حق‌التحریر انتقال املاک (51 ض)          مرادی، امیرمسعود
6 ـ جستاری در تقدیرالمعیشه دفاتر و لزوم بازنگری و اصلاح قانون (53ض) نوروزی، برزو
7 ـ سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه‌های قانونی ثبت اسناد (54، 55 و 57)            عباسی داکانی، خسرو
8 ـ نقدی کوتاه به مقاله «سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه‌های قانونی ثبت اسناد» (58)         خیرالهی، وحید
9 ـ ارزش واقعی، ارزش منطقه‌ای؛ کدام گزینه منطبق با شرع و حقوق و عدالت است؟ (56ض)
                                                                                                 شافعی، جواد
10 ـ سخنی با همکاران (58ض)                                              ضیاء، سیدمحمدرضا
11 ـ تأثیر مبلغ واقعی اسناد رسمی و اقدامات قانونی برای مبارزه با جرم پولشویی (84)
                                                                                     حسینی نیک، سیدحسین
12 ـ استرداد حق‌الثبت (81 و 82)                                                     ناظمی، صابر
13 ـ تبصره بند «الف» بخشنامه موسوم به «حق‌التحریر» ناظر به چه اسنادی است؟ (96)    
عظیمیان، محمد
14 ـ طرح پیشنهادی برگ استعلام در خصوص؛ ارزش معاملاتی املاک (98) محمدی، سیدجلیل
 ی‌) گواهی‌ امضا
 1 ـ بحثی‌ در‌خصوص‌ گواهی‌ امضای‌ نوشته‌های‌ مالی‌ (17)                      وفایی‌، محمد
 2 ـ گواهی‌ امضا در دفتر اسناد رسمی‌ (26)                               محمدی‌، سیدفریدالدین‌
3 ـ تحلیلی در‌خصوص ضرورت یا عدم ضرورت صدور ابلاغ اختصاصی دفتر گواهی امضا (51)     
                                                                                                فدوی، سلیمان
4 ـ بررسی تحلیلی پیرامون مقررات راجع به گواهی امضا(52)       داکانی، خسرو‌عباسی
5 ـ تصدیق اثر انگشت اشخاص بی‌سواد (51 ض)                                 ناظمی، صابر
6 ـ کاری کارستان (53 ض)                                                          بهاری‌راد، علی
 ک‌) به‌ کارگیری‌ رایانه‌ و فن‌آوری
 1 ـ کاربرد رایانه‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ (8)                              محمدی‌، سید فریدالدین‌
 2 ـ لزوم‌ بازنگری‌ در نظام‌ ثبتی‌ و اهمیت‌ کاربرد رایانه‌ (20)                    بندگان‌، فرید
3 ـ نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی و ثبت رسمی اسناد (51) السان، مصطفی
4 ـ گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضای الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی(53)
                                                                                      عباسی داکانی، خسرو
5 ـ جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی(55)          السان، مصطفی
6 ـ استفاده نابجا از قواعد سردفتری در عصر الکترونیک (56) بازیاری‌سروستانی، غلامعلی
7 ـ امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی (59)       وصالی ناصح، مرتضی
8 ـ جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی (60)                                         السان، مصطفی
9 ـ پیشنهادهایی در‌خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی (60)    
                                                                                      عباسی داکانی، خسرو
10 ـ امضاهای دیجیتالی، گواهی امضاهای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی (60)
                                                            مترجمان: فدوی، سلیمان؛ ملکی، محمدرضا
11 ـ تجارت الکترونیک و امضای الکترونیکی (61و 62)                     محمدزاده، محمود
12 ـ اعتبار کپی‌های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی (63) بازیاری سروستانی، غلامعلی
13 ـ ثبت اسناد و فن‌آوری ارتباطات تلاقی سنت و نوآوری(64)              السان، مصطفی
14 ـ اتوماسیون اداری و بررسی امکان‌سنجی مکانیزاسیون ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی(67)
                                                                                                رحیمی، مهدی
15 ـ بررسی قانون تجارت الکترونیکی ایران از نظر حقوق تجارت (72) عباسی داکانی، خسرو
16 ـ ویژه‌نامه گواهی الکترونیک (79)                                                                 
17 ـ مفهوم و اوصاف «متصدی» در ثبت سند و گواهی امضای الکترونیکی (76) السان، مصطفی
18 ـ نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (81 ـ 82)        السان، مصطفی
19 ـ ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال (86)            
                                                                       مظاهری، رسول؛ ناظم، علیرضا
 ل‌) نظام‌ وظیفه‌
 1 ـ مشمول‌ کیست‌؟ (26)
 2 ـ اجرای‌ مقررات‌ نظام‌ وظیفه‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ (31)          محمدی‌، سید فریدالدین‌
 3 ـ نقد مقررات‌ نظام‌ وظیفه‌ (32)                                                سیروس‌، احمد‌علی‌
 4 ـ پاسخی‌ بر نقد مقررات‌ نظام‌ وظیفه‌ (33)                              محمدی‌، سید فریدالدین‌
 5 ـ بررسی‌ تحلیلی‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ ماده‌ 10 قانون‌ نظام‌ وظیفه‌عمومی(41)  اشکذری‌، محمداسماعیل‌
 م‌) اجرای‌ مقررات‌ مالیاتی‌
1 ـ نکته‌ای پیرامون مالیات شغلی سردفتران (91)                                  زارعی، محمد
 1 ـ بحثی‌ پیرامون‌ مالیات‌ شغلی‌ سردفتران‌ (3)                            آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
 2 ـ بررسی‌ وظایف‌ دفاتر اسناد رسمی‌ در قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌ (4) جعفرزاده‌، عسگر
 3 ـ ارتباط‌ کار دفاتر اسناد رسمی‌ با مالیات‌ (25)          رحمت‌نژاد تهرانی‌، زینت‌السادات‌
 4 ـ اصلاحات‌ و الحاقات‌ جدید قانون‌ مالیات‌ (34)                      محمدی‌، سید فریدالدین‌
 5 ـ نقدی‌ بر قانون‌ تجمیع‌ عوارض‌ (40، 42 و 43)                               فدوی‌، سلیمان‌
6 ـ نامه همکار (46 ض)                                                          حسینعلی‌زاده، احمد
7 ـ بحثی درباره افراز (تقسیم‌نامه) و لزوم یا عدم لزوم اخذ گواهی (49ض) نوروزی، برزو
8 ـ نحوه محاسبه ارزش معاملاتی ـ‌عرصه (65)                                   فدوی، سلیمان
9 ـ نحوه محاسبه ارزش معاملاتی ـ اعیان (66)                                     فدوی، سلیمان
10ـ ضرورت تجدیدنظر در قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن (77) فرامرزپور، قادر
11 ـ اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران (89)         رستمی، ولی
12 ـ تأملی بر احیای بخشنامه ابطال‌شده سازمان امور مالیاتی کشور (93)   زارعی، محمد
13 ـ وظایف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم؛ با تأکید بر مواد 35 و 187 (97)
عظیمیان، محمد
14 ـ نحوه و چگونگی مالیات حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی‌(100) اشکذری، محمداسماعیل
 ن‌) اجرای‌ مقررات‌ شهرداری‌ و حقوق شهری
 1 ـ بحثی‌ در مورد پایان‌کار و عوارض‌ (4، 5 و14)                        کامیار، غلامرضا
 2 ـ توضیحی‌ در تکلیف‌ دفترخانه‌ها در زمینه‌ پایان‌ ساختمان‌های‌ خارج‌ از شهرها (8) سیروس، احمدعلی‌
 3 ـ حق‌ مرغوبیت‌ (12)                                                            کامیار، غلامرضا
 4 ـ فعالیت‌ تجاری‌ در اماکن‌ مسکونی‌ (16)                                     کامیار، غلامرضا
5 ـ نظام حقوقی تملک املاک در شهرداری‌ها(58)                               نوروزی، بهروز
6 ـ ضرورت تجدیدنظر در قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن (58ض) فرامرزپور، قادر
7 ـ حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران (66)
                                                                                           کامیار، غلامرضا
8 ـ ضرورت تجدیدنظر در قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن (77) قادر فرامرزپور
9 ـ درآمدی بر مواد 101 قانون شهرداری و 154 قانون ثبت (95) مظاهری، نورعلی؛ عظیمیان، محمد
س) اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اراضی‌
 1 ـ بحث‌ و بررسی‌ درباره‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ مرجع‌ تشخیص‌ اراضی‌ موات‌ (6، 7و8)      
 عسگری‌، غلامحسین‌
 2 ـ بررسی‌ اجمالی‌ قانون‌ منع‌ فروش‌ و واگذاری‌ اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی‌ ... (36)  
عباسی‌داکانی‌، خسرو
 3 ـ نقدی‌ برمقاله‌ قانون‌ منع‌ فروش‌ و واگذاری‌ اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی‌... (37) ناظمی‌، صابر
 4 ـ پیشنهاد برای‌ وحدت‌ رویه‌ در اجرای‌ قانون‌ منع‌ واگذاری‌ اراضی‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مصوب‌ 6/5/81 (41) ادیب‌ سرشکی‌، قوام‌الدین‌
 5 ـ پرسش‌هایی‌ پیرامون‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ (43)                      عباسی‌ داکانی‌، خسرو
6 ـ پرسش‌هایی چند درخصوص قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ... (49ض)           
                                                                                            قلی‌جلالی‌فر، رضا
 ع‌) اجرای‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌
1 ـ بررسی‌ ماده‌ 37 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (10)                             جعفرزاده‌، عسگر
2 ـ بررسی حدود اعتبار حقوقی و قانونی بازرسی (46ض)                 آتش‌زر، علیرضا
3 ـ شمول قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی بر صندوق کانون سردفتران (46ض)     
                                                                                      علی‌بخشی، علی جمال
ف‌) کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌
 1 ـ مروری‌ بر تاریخچه‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ (15)                      اذانی‌، حسن‌
 2 ـ فراخوانی‌ همکاران‌ به‌ منظور همکاری‌ با کانون‌ و انتهاز فرصت‌ موجود (20)
                                                                                 شیخ‌الرئیس‌کرمانی‌، محمد
 3 ـ ویژه‌نامه‌ انتخابات‌ کانون‌ (24)                                              اختری، محمدعلی
 4 ـ گزارشی‌ از برگزاری‌ انتخابات‌ هیئت‌ مدیره‌ کانون‌ (30)                   هیئت‌ تحریریه‌
 5 ـ ایده‌ها و برنامه‌های‌ تحولات‌ و توسعه‌ کانون‌ سردفتران‌ (30)    میرحسینی‌، سید حسن‌
 6 ـ پیشنهادهایی‌ به‌ سران‌ دفاتر و هیئت‌ مدیره‌(35)                     محمدی‌، سید فریدالدین‌
 7 ـ گزارشی‌ از همایش کانون‌ سردفتران‌ و نیروی‌ انتظامی‌ (38)                               
 8 ـ کانون‌ سردفتران‌ چگونه‌ دارای‌ مرکز علمی‌ کاربردی‌ گردید؟ (41)  میرمیرانی‌، کمال‌الدین‌
 9 ـ دلایلی‌ بر ضرورت‌ تشکیل‌ پژوهشکده‌ یا مرکز تحقیقات‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ (41)            
                                                                                      محمدی‌، سید فریدالدین‌
 10 ـ سالروز تأسیس‌ دفاتر اسناد رسمی‌ (41)                                   معزالدینی‌، هادی‌
 11 ـ چند پیشنهاد (41)                                                      ادیب‌ سرشکی‌، قوام‌الدین‌
12 ـ نظریه‌های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (46ض)
13 ـ آغاز فعالیت روابط عمومی کانون
14 ـ مسائل پژوهشی و اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران (53ض) زینعلی، حسین
15 ـ بررسی مشروعیت و حدود صلاحیت هیئت تقسیم اسناد (57)             فدوی، سلیمان
16 ـ گزارش سفر هیئت اعزامی کانون سردفتران به کشور مغرب جهت شرکت در اجلاس اتحادیه جهانی
سردفتران (UINL) (64)          معزالدینی، هادی؛ محقق، عبدالایمان؛ دشتی‌اردکانی، محمدرضا
17 ـ مروری اجمالی بر؛ شخصیت حقوقی کانون سردفتران (98)               فدوی، سلیمان
 س) اخبار، مصاحبه‌ها و گزارش‌ها
 1 ـ مشکلات‌ مراجعان‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌؛ گفتگو با احمدعلی‌ سیروس‌ (36، 37) روزنامه‌ همشهری‌
 2 ـ مصاحبه‌ با آقای‌ یادگاری‌ مدیر‌کل‌ امور اسناد سردفتران‌ (34)             هیئت‌ تحریریه‌
 3 ـ مصاحبه‌ با آقای‌ اختری‌ نایب‌ رئیس‌ کمیسیون‌ وحدت‌ رویه‌ (35)         هیئت‌ تحریریه‌
 4 ـ گفتگو با معاون‌ امور املاک‌ سازمان‌ ثبت‌ (37)                               هیئت‌ تحریریه‌
 5 ـ پرسش‌ و پاسخ‌هایی‌ از سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ (38)                             هیئت‌ تحریریه‌
 6 ـ همراه‌ با ورزش‌ همگام‌ با سردفتری‌ (38)                                    هیئت‌ تحریریه‌
 7 ـ مصاحبه‌ با آقای‌ ضیاء سرپرست‌ بازرسان‌ کانون‌ (41)                    هیئت‌ تحریریه‌
 8 ـ مصاحبه‌ با آقای‌ جهان‌ مهین‌ مدیرکل‌ بازرسی‌، نظارت‌ و پیگیری‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد (41)
                                                                                               هیئت‌ تحریریه‌
 9 ـ مصاحبه‌ با آقای‌ قوام‌ الدین‌ ادیب‌ سرشکی‌ سردفتر 199 تهران‌ (41)      هیئت‌ تحریریه‌
10 ـ گفت‌وگوی نشریه مأوی با جناب آقای محمدعلی یادگاری (44 ض)            ___
11 ـ مصاحبه با جناب آقای علیرضا فلاح میرزایی (44 ض)                         ___
12 ـ مصاحبه مجله کانون با جناب آقای علومی (46ض)                               ___
13 ـ مصاحبه مجله کانون با جناب آقای سیدجلیل محمدی (46 ض)                  ___
14 ـ گفت‌وگوی نشریه مأوی با مدیرکل دفتر بازرسی سازمان ثبت اسناد (ض 46) ___
15 ـ گفت‌وگوی نشریه مأوی با مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل (46ض)     ___
16 ـ مصاحبه با آقای سپهری مدیرکل مالیات‌های مرکز تهران (49ض)            ___
17 ـ مصاحبه با کارشناس و مسؤول بیمه مسؤولیت سردفتران و دفتریاران (49ض) ___
18 ـ آشنایی با مالکیت معنوی (49ض)                                                     ___
19 ـ گفت‌وگوی نشریه مأوی با مدیرکل ثبت استان تهران (49ض)                   ___
20 ـ نقل و انتقال خودرو همچنان در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود (مصاحبه آقای سیروس) (49ض)
21 ـ مصاحبه مجله با هیئت تقسیم اسناد (51 ض)                                       ___
22 ـ مصاحبه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد تفاهم‌نامه کانون با دانشگاه لیون (51 ض)
23 ـ مصاحبه مجله؛ اخذ گواهینامه 2000 ـ 9001 برای دفتر اسناد رسمی (51ض) ___
24 ـ مصاحبه روزنامه رسالت با نایب رئیس کانون؛ طرح تعویض پلاک خودرو از آغاز تا امروز (51 ض)
25 ـ مصاحبه روزنامه وقایع اتفاقیه با نایب رئیس کانون؛ چالش کانون سردفتران با تزلزل اسناد رسمی (51ض)
26 ـ مصاحبه روزنامه اقتصاد پویا با نایب رئیس کانون؛ معاملات وکالتی، حقوق دولت را تضییع و برای مردم مشکل ایجاد می‌کند (51 ض)   ___
27 ـ مصاحبه با آقای سعید بیاتی در مورد ادامه تحصیل سردفتران در فرانسه(54) ___
28 ـ گفت‌وگو با جناب آقای حمیدرضا آدابی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران (56ض)   ___
29 ـ گفت‌وگو با سردفتر خلبان، آقای مجید سجادی (56ض)                           ___
30 ـ چند و چون انتخابات هیئت مدیره کانون (گفت‌وگو با مدیرکل امور اسناد) (56ض)___
31 ـ هدف از اعزام سردفتران دانشجوی ایرانی به فرانسه (گفت‌وگو با سعید بیاتی) (56ض)     ___
32 ـ عملکرد کانون سردفتران و دفتریاران در گفت وگو با اعضای هیئت مدیره  ___
33 ـ اقدامات و عملکردهای دفتر حقوقی و صندوق تعاون کانون سردفتران (در گفت‌وگو با
عبدالایمان محقق)                                                                                           ___
34 ـ اتحادیه جهانی سردفتران لاتین (گفت‌وگو با محمدرضا دشتی اردکانی)(65 و 70)            ___
35 ـ گزارش سفر هیئت اعزامی کانون سردفتران و دفتریاران به اسپانیا (75) دشتی اردکانی، محمدرضا
36 ـ گزارش سفر هیئت سازمان ثبت و کانون سردفتران به کشور فرانسه (75) دشتی اردکانی، محمدرضا
37 ـ گزارش یک سفر (83)                                                            شهبازی، کیوان
38 ـ مرکز آموزش کانون نمونه موفق علمی کاربردی (95)                                ___
39 ـ امکان ارائه تسهیلات برای خرید محل دفترخانه (95)                                 ___
40 ـ یک استعفا، یک انتصاب (95)                                                                ___
41 ـ تبریک انتصابات جدید (95)                                                                 ___
42 ـ آشنایی کوتاه با چگونگی پرداخت‌های الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی (95)    ___
43 ـ فتح قله دماوند (95)                                                                            ___
44 ـ هشدار پلیس آگاهی (96)                                                                     ___
45 ـ ممنوعیت دو شغله بودن سردفتران (96)                                                  ___
46 ـ پیشنهاد جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی (96)                ___
47 ـ مجلس، تصویب‌نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات را مغایر قانون دانست (96)   ___
48 ـ امضای توافقنامه همکاری سازمان ثبت و سازمان بهزیستی (96)                   ___
49 ـ سومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون برگزار شد (96)                           ___
50 ـ اعلام فهرست نام و عطف ادارات ثبت احوال به تفکیک استان‌ها (97)              ___
51 ـ شرکت ماهنامه «کانون» در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات (97)                 ___
52 ـ انتخابات هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان خوزستان (97)       ___
53 ـ راه‌اندازی پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی (97)                                   ___
54 ـ رئیس سازمان ثبت با نمایندگان کانون‌ها و جوامع سردفتری استان‌ها دیدار کرد (98) ___
55 ـ فراخوان اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی (98)                                         ___
56 ـ نگاهی به گزارش‌عملکرد دفتر هیئت مدیره کانون در شش‌ماهه اول سال جاری (98) ___
57 ـ گزارش‌عملکرد شش‌ماهه دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران (98) ___
58 ـ اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شدند (99)      ___
59 ـ رئیس دیوان عدالت اداری خواستار شد؛ تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دفاتر اسناد رسمی (99)        ___
60 ـ متصدیان هوشیار باشند؛ بی‌اعتباری مهرهای مفقودی ابلاغ شد (99)              ___
61 ـ به زودی استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی می‌شود (99)                          ___
62 ـ اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با رئیس سازمان ثبت دیدار کردند (100)          ___
63 ـ بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 ـ و ـ‌ ر مورخ 26/10/79 کانون سردفتران ابطال شد (100)        ___
64 ـ نگاهی به گزارش‌عملکرد دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران (100)          ___
65 ـ گفت‌وگوهایی کوتاه با اعضای تحریریه و مخاطبان (100ض)                      ___
66 ـ گزارش‌های تصویری (100 ض)                                                          ___
 ق‌) نمونه‌ اسناد
 1 ـ اسناد انتقال اجرایی‌ (3)                                                        جعفرزاده‌، عسگر
 2 ـ تنظیم‌ سند صداق‌ غیرمنقول‌ (5)                                                  سعیدی‌، عباس‌
 3 ـ نمونه‌ اسناد؛ نحوه‌ تنظیم‌ اسناد انتقال‌ اجرایی‌ (6)                             سعیدی‌، عباس‌
 4 ـ نمونه‌ سند؛ تجویز انتقال منافع(37)                                              سعیدی‌، عباس‌
 5 ـ نمونه‌ سند؛ اقرار به‌ وصول‌ مهریه‌ (38)                                       سعیدی‌، عباس‌
 6 ـ نقدی‌ بر نمونه سند؛ اقرار به‌ وصول‌ مهریه‌ (40)                          عبادپور، لطیف‌
 7 ـ پاسخی‌ به‌ نقد اقرار به‌ وصول‌ مهریه‌ (42)                           محمدی‌، سید فریدالدین‌
 8 ـ اقرارنامه‌ زوجیت‌ (43)                                                           عبادپور، لطیف‌
9 ـ نقدی بر مقاله «اقرارنامه زوجیت» (46)                                  حسینعلی‌زاده، احد
10 ـ نقدی بر پاسخی به نمونه سند اقرار به وصول مهریه (46)           حسینعلی‌زاده، احد
11 ـ نمونه اسناد مربوط به حق انتفاع (47)                                       تربتی، حسنعلی
12 ـ پاسخ به نقدی بر اقرار‌نامه زوجیت (50 و 51)                            عبادپور، لطیف
13 ـ سخنی کوتاه درباره مقالات اقرار به وصول مهریه(46ض)      نعمت‌اللهی، محمدعلی
14 ـ نحوه تنظیم اسناد انتقال اجرایی (57 و 58)                               آرین‌فخر، محمود
15 ـ سند انتقال اجرایی با تأملی بر یک نمونه سند (69)                         عبادپور، لطیف
16 ـ نمونه سند تنظیمی (قطعی غیرمنقول) (70 و 75)                       محمدزاده، محمود
17 ـ صلح و نمونه اسناد مربوط به آن (90)                                    محمدزاده، محمود
18 ـ آشنایی با؛ نمونه قرارداد داخلی بانک‌ها (98)                                عبادپور، لطیف
 ر) شکوه‌ها، گلایه‌ها و خاطرات سردفتری
 1 ـ عوارض‌ کسبی‌ دفاتر؟! (10)                                                  ایلخانی‌، خلیل‌ ا...
 2 ـ حاشیه بر نوشته‌ای به‌ عنوان‌ دیوار کوتاه‌ سردفتران‌ (13)             نیکوعزم‌، حبیب‌ا...
 3 ـ از امثال‌ حکم‌ کاتبان‌ بالعدل‌ (37، 38، 41)                                  تفکریان‌، محمود
 4 ـ امان‌ از مسؤولیت‌ (38)                                                           تفکریان‌، محمود
 5 ـ افرادی‌ بزرگ‌ برای‌ کارهایی‌ بس‌ بزرگ‌ (32)                              تفکریان‌، محمود
 6 ـ هر آن‌ منتظرم‌ با دستبند مرا ببرند!                                               محمدی‌، محمد
7 ـ از امثال و حکم کاتبان بالعدل (44 و 46ض)                            عباسپور،‌ سیدحسین
8 ـ از اصطلاحات دفاتر اسناد رسمی (46ض)                                   تفکریان، محمود
9 ـ حاشیه‌ای به «سخن امروز» ماهنامه شماره 43 کانون (46ض)       مخصوصی، علی
10 ـ از امثال و حکم کاتبان اسناد (49ض)                                        تفکریان، محمود
11 ـ ثبت با سند برابر نیست (49ض)                                         عباسپور، سیدحسین
12 ـ بخشنامه‌ای از نوع دوم (53 ض)                               حیدرنیا فتح‌آبادی، غلامعلی
13 ـ آقای سردفتر به هوش باش! مواظب فشار عصبی باش (53ض)       تفکریان، محمود
14 ـ حسنی به مکتب نمی‌رفت، وقتی می‌رفت جمعه می رفت (56ض)      تفکریان، محمود
15 ـ خاطراتی از محکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران (90)        مهدوی دامغانی، احمد
ش)جوامع سردفتران و دفتریاران
1 ـ جامعه سردفتران و دفتریاران اصفهان (44 ض)
2 ـ گزارشی از برگزاری انتخابات هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان اصفهان (49ض)
3 ـ نامه جامعه سردفتران آذربایجان شرقی در مورد جلوگیری از افزایش و انتقالات بی‌رویه دفاتر اسناد رسمی(49ض)
4 ـ دو نامه از طرف جامعه سردفتران آذربایجان شرقی (افزایش بی‌رویه دفاتر اسناد رسمی و مواردی از مشکلات دفتریاران) (51 ض)
ت) از متحدالمآلهای قدیمی
1 ـ دریافت حق‌التحریر به‌موجب قبض رسمی (46ض)
2 ـ ارسال درب‌های آهنی از طرف ثبت‌کل برای دفاتر اسناد رسمی (46ض)
3 ـ رسمیت معاملات از تاریخی است که تشریفات سند تکمیل شده و به امضای متعاملین رسیده
باشد (46ض)
4 ـ در قبالجات تنظیمیه حتماً عبارت با اسقاط حق خیارات را تصریح نمایند (49ض)
5 ـ سردفتران مسؤول اعمال دفتریاران خود نیز هستند (49ض)
6 ـ تفکیک حوزه وظیفه سردفتر و دفتریار در وصول حقوق دولتی (49ض)
7 ـ اسناد معاملات شرطی مربوط به وثیقه دوم و سوم (51ض)
8 ـ تمام کارکنان دفترخانه‌ها مکلف‌اند اسرار ارباب رجوع را مکتوم دارند (51ض)
9 ـ به مجرد اینکه زن، شوهر اختیار نمود نام‌خانوادگی شوهر به زن تحمیل می‌شود (51ض)
10 ـ مصرف جوهر بلو بلاک برای کل دفاتر و اوراق قانونی (51ض)
ث) خودآزمایی
در شماره‌های 37 و 44ض و 51 ض
خ) قوانین، مقررات و نظریه‌ها
1 ـ ابطال بخشنامه سازمان ثبت موضوع انتخاب اجباری دفتریار (95)
2 ـ اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی (95)
3 ـ دستورالعمل نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق قضایی (95)
4 ـ دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه (95)
5 ـ ابطال بخشنامه عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری (95)
6 ـ تأکید بر رعایت دقیق مفاد ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت و بند 410 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی(95)
7 ـ ارسال فهرست اوراق امحا شده به اداره کل ثبت استان (95)
8 ـ تأکید بر اجرای دقیق بند 299 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (96)
9 ـ امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد (96)
10 ـ احکام و قرارهای صادره به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معتبر است (96)
11 ـ ارسال ماهیانه صورت‌حساب‌های دفاتر اسناد رسمی (96)
12 ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود (96)
13 ـ نرخ اوراق بهادار تعیین شد (96)
14 ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (96)
15 ـ اراضی و املاک مازاد و بدون استفاده آموزش و پرورش قابل واگذاری است (96)
16 ـ اخذ کارت شناسایی ملی و درج شماره ملی در اسناد کاربردی شد (96)
17 ـ نظریه‌های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (98، 99، 100)
18 ـ دفاتر اسناد رسمی باید اوراق و ضمایم متقاضیان را برابر با اصل نمایند (99)
ذ) اطلاعیه‌ها
1 ـ به قصد خیرخواهی/ آشنایی با کانون هموفیلی ایران (95، 96، 97)
2 ـ بیمه خودرو (96)
3 ـ دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور؛ درخواست کارت اعتباری دستگاه کارتخوان (99)
4 ـ هزینه‌های درمانی را کانون می‌پردازد (99)
5 ـ تلفن‌های ضروری کانون سردفتران و دفتریاران (100 ض)
حقوق‌ خصوصی‌
 (این‌ تقسیم‌بندی‌ براساس‌ عنوان‌بندی و ترتیب‌ مواد قانون‌ مدنی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌)
 الف‌ ـ در اموال‌  
       1ـ کلیاتی‌ از حقوق‌ قراردادها (9، 10، 12، 16 و 19)            مترجم: جعفری‌، سیاوش‌
       2ـ قانون‌ حاکم‌ بر شکل‌ قراردادها و اسناد تنظیمی‌ در حقوق‌ مدنی‌ داخلی‌ ایران‌ و نیز حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌(22)         محمدزاده‌، محمود
       3ـ  تفسیر قراردادها (71، 72 و 73)                                              عرفانی، توفیق
       4ـ «اصاله الصحه» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران (52 و 53) عرفانی، توفیق
       5ـ استثنائات‌ وارده‌ بر اصل‌ نسبی‌ بودن‌ قرار‌دادها(35)       محمدحسینی‌طرقی‌، مرتضی‌
       6ـ قراردادها، ماهیت، طبقه‌بندی و تشکیل (71 ، 73 و 82ـ81)                               
نایبی، ناصر؛ اقبالی درخشان، محمدحنیفه
       7ـ تعادل اقتصادی و اضطرار در قراردادهای انحصاری (73)        وحیدی، امیرحسین
       8ـ تفسیر قرارداد (90)                                                             کاتوزیان، ناصر
       9ـ جایگاه قصد در تفسیر قراردادها (65)                                       السان، مصطفی
   10ـ محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده (9)                             احمدی، سیدمحمدصادق
   11ـ قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها (70)              روشن، حسن
   12ـ تشریفات در قراردادها و بی‌نظمی در نظم حقوقی (63)            مترجم: برزی، ودود
   13ـ اصل صحت (87)                                                            میرشکاری، عباس
   14ـ تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها (81 ـ 82)                   قربان‌وند، محمدباقر
   15ـ جایگاه عقد در قانون مدنی فرانسه (62)                           مترجم: السان، مصطفی
   16ـ بررسی ماده 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع» (61 و 62) عباسی داکانی، خسرو
   17ـ  تایم شرینگ (84)                                                                بینایی، اباصلت
   18ـ قواعد مربوط به ایجاد تایم شر (85)      مترجم و تلخیص: کاظمی نجف‌آبادی، عباس
   19ـ بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی‌شده (88، 89 و 92 تکرار)        شریعتی، سعید
   20ـ ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران (92) کاظمی نجف‌آبادی، عباس
   21ـ زمان و مقتضیات آن در مقررات ثبتی (92)                  حیدرنیا فتح‌آبادی، غلامعلی
   22ـ مالکیت زمانی از دیدگاه کارشناسان و هتلداران (1، 2، 3، 4 و 92)             ___
   23ـ مالکیت زمانی در ایران (92)                                                             ___
   24ـ آشنایی با مالکیت زمانی در ایران و اسپانیا (92)                                     ___
   25ـ دیدگاه‌های فقهی درباره بیع زمانی (92)                                                ___
   26ـ نمونه بازاریابی اینترنتی مالکیت زمانی (92)                                         ___
   27ـ تئوری عمومی حق مالکیت (81، 82 و 83)                        عباسی داکانی، خسرو
   28ـ نگاهی به مبحث تصرف (81 ـ 82)                                             علومی، محمد
   29ـ مفهوم‌ حقوقی‌ اذن‌ و اجازه‌ (29)                                               منتهایی‌، عباس‌
   30ـ مفهوم‌ و انواع‌ اکراه‌ (7)                                                           مددی‌، سیاوش‌
   31ـ نگاهی‌ بر تأسیس‌ حقوقی‌ وقف‌ (26)                                              افروغ‌، ثریا
   32ـ وقف (55)                                                                        مهدوی، سیروس
   33ـ تفکیک ـ افراز ـ تقسیم (69)                                                    فرامرزپور، قادر
   34ـ وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام (94)                                 دبیری، محمدصادق
   35ـ مروری‌ اجمالی‌ بر حقوق‌ تعهدات‌ (10)                                     ولوجردی‌، محمد
   36ـ تعهد در معاملات‌ (11)                                                           نامی‌، جهانگیر
   37ـ مفهوم ضرورت و اضطرار در انجام معاملات از دیدگاه قانون و آثار حقوقی مترتب بر آنها (77)
                                                                                             جلیلی، معصومه
   38ـ توجیه‌ ماهیت‌ حقوقی‌ متعهد به‌ سود شخص‌ ثالث‌ (36)  محمدحسینی‌طرقی‌، مرتضی‌
   39ـ نقش و آثار قبولی ثالث در تعهد به سود شخص ثالث (45) محمدحسینی‌طرقی، مرتضی
   40ـ اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضایی (57 و61)      زینعلی، حسین
   41ـ الزام‌آور بودن تعهد یک‌طرفه نسبت به خود (74)                            طاهری،‌مجتبی
   42ـ اقاله؛ یکی از اسباب سقوط تعهد (51)                                    وحیدی، امیرحسین
   43ـ نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (56)                 صادقی، محسن
   44ـ نگرشی بر جدید به ماده 265 قانون مدنی (80)                              ناظم، علیرضا
   45ـ اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی (76)                                ناظمی، صابر
   46ـ توزیع‌ زیان‌ بین‌ زیان‌دیدگان‌ احتمالی‌ (8)                                        علمی‌، هادی‌
   47ـ بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله (68) السان، مصطفی؛ منوچهری، محمدرضا
   48ـ اشتباه در خود موضوع معامله (83 و 84)                                    آل‌شیخ، محمد
   49ـ قبض و آثار آن در حقوق ایران (65)                                       نوروزی، بهروز
   50ـ معامله‌ با خود (19 و 20)                                                         بحری‌، فاطمه‌
   51ـ تعدیل وجه التزام در قراردادهای الحاقی (64)                          وحیدی، امیرحسین
   52ـ تلف مبیع پیش از قبض ضمان معاوضی (62)             محمدحسینی طرقی، مرتضی
   53ـ آثار مبیع‌ و احکام‌ آن‌ (11، 13 و 18)                                       ایمانی، علیرضا
   54ـ جستاری‌ از حقوق‌ مدنی‌ (مبیع‌) (39، 40، 42، 44 ،45، 46 و 47) ایمانی‌، علیرضا
   55ـ حق موضوع بیع (59)                                                            ولویون، رضا
   56ـ بررسی و تحلیل عقد بیع در ارشاد علامه (59)      مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن
   57ـ فروش آپارتمان‌های ساخته نشده(60)                                          ولویون، رضا
   58ـ ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای پیش‌فروش ساختمان با نقد لایحه جدید پیش‌فروش ساختمان(78) ممی‌زاده، مهدی
   59ـ فروش مال غیرمنقول (91)                                                       شهیدی، مهدی
   60ـ ماهیت، خصوصیات‌ و سقوط‌ خیار مجلس‌ (35)                       خاتمی‌، سید رضا
   61ـ وضعیت حقوقی معامله به‌قصد فرار از دین (45)                        نوروزی، بهروز
   62ـ نگاهی مختصر به مالکیت زمانی (80 و 92 تکرار)                         فدوی، سلیمان
   63ـ بیع زمانی یا تایم شر چیست؟ (82 ـ 81 و 92 تکرار)        کاظمی نجف‌آبادی، عباس
   64ـ چالش در مالکیت موقت (Time sharing) (83 و 92 تکرار)      وحدانی‌نیا، محمدامین
   65ـ حق‌ شفعه‌ (11)                                                                 اختری‌، محمدعلی‌
   66ـ قولنامه‌ (16)                                                                     اختری‌،‌محمدعلی‌
   67ـ آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی (53ض)                      حسینعلی‌زاده، احد
   68ـ تعهد به حضور در دفترخانه (84)                                        میرشکاری، عباس
   69ـ بررسی‌ و مطالعه‌ تطبیقی ماهیت حقوقی‌ قولنامه‌ و آثار آن‌ در حقوق‌ ایران‌، فرانسه‌، آلمان‌، سوئیس‌، آمریکا، مصر و عراق‌ (40) جلیلی‌، معصومه‌
   70ـ شرط‌، اقسام‌ و احکامش‌ (1 و 2)                                           جعفرزاده‌، عسگر
   71ـ مفهوم و اعتبار شروط ابتدایی (81 ـ 82)                               بهشتیان، سیدمحسن
   72ـ کیفیت اعمال خیار غبن (74)                                                      نکویی، محمد
   73ـ ماهیت‌ حقوقی‌ فسخ‌ در ایران‌ (5)                                            جعفری‌، سیاوش‌
   74ـ قرارداد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌(10، 13)                                 ریاحی‌، نصرت‌ا...‌
   75ـ تحلیلی پیرامون عقد «اجاره به شرط تملیک» (58)                    وحیدی، امیرحسین
   76ـ ترجمه قانون اجاره به شرط تملیک کشور ترکیه (81 ـ 82)                فدوی، سلیمان
   77ـ نقدی‌ تحلیلی‌ بر قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر (17)                     کاتوزیان‌، ناصر
   78ـ اجمالی‌ از قانون‌ روابط‌ موجر و مستأجر (15)                                نوین‌، پرویز
   79ـ بررسی‌ تحلیلی‌ انتقال‌ مورد اجاره‌ توسط‌ مستأجر در فقه‌ و حقوق‌ ایران‌ و نگاهی‌ تطبیقی‌ به‌ حقوق‌ مصر و انگلستان‌ (31 و 33) صادقی‌، محسن‌
   80ـ بررسی انتقال موقعیت قراردادی مستأجر در عقد اجاره (63)       قیم‌اصغری، اصغر
   81ـ حق کسب یا پیشه و تفاوت آن با سرقفلی (49)                           اسلامی، علیرضا
   82ـ حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران (66)
کامیار، غلامرضا
   83ـ ضمان مستأجر در عین‌مستأجره (52)                                   وحیدی، امیرحسین
   84ـ عیب مورد اجاره و آثار آن (87)                                            صادقیان،‌ ابراهیم
   85ـ اجاره مال مشاع (88)                                                    عبادی بشیر، مقصود
   86ـ جستاری در مباحث اجاره با دیدگاه کاربردی در دفاتر اسناد رسمی(51 و 52)
حسینی‌نیک، سیدحسین
   87ـ اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره (59)               کریمی، هادی
   88ـ ماهیت حقوقی و فقهی جعاله در نظام بانکی (62)                        نوروزی، بهروز
   89ـ مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (96)            قربانیان، حسین
   90ـ وکالت در حقوق مدنی                                                     مدنی، سید جلال‌الدین
   91ـ پیرامون‌ حق‌ توکیل‌ به‌ غیر در وکالت‌ (1)                            آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
   92ـ قابلیت توکیل (91)                                                                   نایبی، ‌ناصر
   93ـ نگاهی بر حدود اختیار وکیل در اخذ اصل سند مالکیت و یا المثنی (91) گرجی، عباس
   94ـ وکیل‌ و معامله‌ با خویشتن‌ (1)                                                   رازانی‌، بهمن‌
   95ـ رأی‌ تازه‌ای‌ پیرامون‌ وکالت‌ (2)                                               هیأت‌ تحریریه‌
   96ـ بحثی‌ پیرامون‌ استعلام‌ اعتبار وکالت‌ (4)                             آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
   97ـ وکالت‌، شرط‌ ضمن‌ عقد جایز (4)                                   سلطانی‌نژاد، هدایت‌ ا...
   98ـ آیا استعلام‌ بقای‌ وکالت‌ ضروری‌ است‌ (5)                                    رازانی‌، بهمن‌
   99ـ عزل‌ وکیل‌ (7)                                                                تقی‌زاده‌، علی‌ اکبر
100ـ عزل‌ وکیل‌ (14)                                                                  کریم‌پور، مهدی‌
101ـ بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت (70)      چای‌بخش، مهدی
102ـ وکالت بلاعزل (78)                                                     قاسم‌زاده، سیدمرتضی
103ـ بحثی‌ پیرامون‌ وکالت‌ معلق‌ (20)                                    اسماعیل‌زاده‌، اسماعیل‌
104ـ سرنوشت‌ وکالتنامه‌ (20)                                                      عباسپور، حسین‌
105ـ بررسی‌ قبول‌ وکیل‌ در اسناد وکالت‌ (14)                            آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
106ـ اختیار وکیل در قبض ثمن (45)                                              مسعودی، ناصر
107ـ نقدی بر مقاله «اختیار وکیل در قبض ثمن» (46)                           ناظمی، صابر
108ـ وکالت در بیع بدون حق قبض ثمن (83)                                       ناظمی، صابر
109ـ شرط عدم عزل وکیل در وکالتنامه اولیه و اختیار وکلای توکیلی برای انتخاب وکیل بلاعزل (53ض)
رضایی، پرویز‌
110ـ عزل وکیل (93)                                                               میرشکاری، عباس
111ـ طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی (93)                                قربانیان، حسین
112ـ بحثی کوتاه در خصوص ابهاماتی در زمینه اخذ امضا در اسناد وکالت بلاعزل (53ض)
جلالی‌فر، رضا‌قلی
113ـ وکالت، بدون حق فسخ (54)                                                وحیدی، امیرحسین
114ـ بررسی حقوقی سند «تفویض وکالت» و آثار آن (100) نایبی، ناصر و میر‌شکاری، عباس
115ـ بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون (100) محمد‌حسینی‌طرقی، مرتضی‌
116ـ نقدی بر ماده 679 قانون مدنی (59)                                   شهبازی، محمدحسین
117ـ شیوه‌ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی (74 ، 75، 76، 77 و 78)     
محمد‌حسینی‌طرقی، مرتضی
118ـ بحثی‌ پیرامون‌ ماهیت‌ و ویژگی‌های‌ حق‌ صلح‌ در فقه‌ و قانون‌ مدنی‌ (29)
محمد‌حسینی‌طرقی، مرتضی
119ـ گوناگونی عقد صلح‌ در قانون‌ مدنی‌ (42)                     محمد‌حسینی‌طرقی، مرتضی
120ـ معاملات با حق استرداد در گذر زمان (80)                       روشن قنبری، عطاءا...
121ـ صلح التزامی به سود طرف مصالحه (47، 48 و 49)    محمدحسینی‌طرقی، مرتضی
122ـ صلح و نمونه اسناد مربوطه به آن (90)                                    محمود محمدزاده
123ـ مقدمه‌ تحقیق‌ در ضمانت‌ اجرای‌ ماده‌ 793 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ (20)  علی‌ اکبری‌حامد، عباس‌
124ـ تبدیل سند وثیقه به سند ذمه (63)                                                ایزانلو، محسن
125ـ اعراض از رهن (100)                                               روشن قنبری، عطاء‌ا...
126ـ طبقات و سهم‌الارث ورّاث (94)                               نایبی، ناصر ـ تاجگر، رضا
127ـ ماهیت حقوقی وصیت (55)                                                وحیدی، امیرحسین
128ـ درآمدی بر «وصیت» (87، 88 و 93)                                        علومی، محمد
129ـ تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفی (86)                       قربانیان، حسین
130ـ دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه (94) قربانیان، حسین
131ـ تعارض قوانین در باب وصیت و ارث(59 و 60)                           فدوی، سلیمان
132ـ حجب و احکام آن (45)                                                        گنجانی، علیرضا
133ـ یک اشکال دیرینه در سهم‌الارث فرض‌بران (53ض)                     ادیب، محمدرضا
134ـ بحثی در کیفیت «رد» ارث (54)                                            معدولیت، احسان
135ـ بازنگری در سهم‌الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون مدنی (83) بهاری‌راد، علی
136ـ قبض اقساطی و شأن صدور آن (96)                                          ناظمی، صابر
137ـ نگاهی به؛ آیات‌الارث (96)                                                       تاجگر،‌ رضا
138ـ توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث (97)       قربانیان، حسین
139ـ بررسی حقوقی کوچه بن‌بست (98)                                   حسینی‌نیک، سیدحسین
140ـ درآمدی بر مقاله؛ بررسی حقوقی کوچه بن‌بست (99)                          ___
ب‌ ـ در اشخاص‌
1 ـ اقامتگاه اشخاص حقیقی در نظم حقوقی معاصر ایران (87)          منصوری، فرنگتاج
2 ـ حدود اختیارات ولی قهری در معاملات مربوط به مولی علیه (87)       عظیمیان، محمد
3 ـ کاهش و افزایش مهر در نکاح (87)              اقبالی درخشان، محمد ؛ عظیمیان، محمد
4 ـ ولی‌ قهری‌ و قلمرو اختیاراتش‌ (2)                                      آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
5 ـ بحثی‌ پیرامون‌ سن‌ رشد(19)                                                  علیزاده‌ ثابت‌، نادر
6 ـ ماده‌ 1210 قانون‌مدنی و تبصره‌ آن‌ چه‌ می‌گوید؟ (22)              ممدوحی‌، محمدرضا
7 ـ نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 (67)     فدوی، سلیمان
8 ـ اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361 (46، 47 و 47)         
                                                                                      عباسی داکانی، خسرو
9 ـ اهلیت‌ در حقوق‌ مدنی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ (26)                 محمدزاده‌، محمود
10 ـ بررسی‌ استملاک‌ اتباع‌ بیگانه‌ (39)                                             فدوی‌، سلیمان‌
11 ـ بررسی‌ وضعیت‌ تابعیت‌ در حقوق‌ ایران‌ (40 و 46)                       فدوی‌، سلیمان‌
12 ـ شهادت از راه دور (76)                                            مترجم: قرجه‌لو، علیرضا
13 ـ نگاهی جدید به بندهای اول تا پنجم ماده 976 قانون‌مدنی (97)             فدوی، سلیمان
ج‌ ـ در ادله‌ اثبات‌ دعوی‌
1 ـ وضعیت‌ حقوقی‌ سند تنظیمی‌ در خارجه‌ (15)                                   بحری‌، فاطمه‌
2 ـ تأثیر ادله شرعی بر اعتبار اسناد عادی (56ض)           نقل از نشریه داخلی «مأوی»
 د ـ حقوق‌ خصوصی‌ در دیگر کشورها
 1 ـ مبحثی‌ از قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ (2 و 3)                                  مترجم‌: رازانی‌، بهمن‌
 2 ـ تنفیذ اعمال‌ حقوقی‌ باطل‌ در حقوق‌ فرانسه‌ (4)           مترجم‌: حبیبی‌مظاهری‌، مسعود
 3 ـ تعهدات‌ در قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ (2، 3، 4، 5 و 7)                   مترجم‌: رازانی‌، بهمن‌
 4 ـ مرور زمان‌ در حقوق‌ مصر و لبنان‌ (6)                  مترجم‌: حبیبی‌ مظاهری‌، مسعود
 5 ـ ترجمه‌ کتاب‌ صلح‌ شهید ثانی‌ زین‌الدین‌ الجبعی‌ العاملی‌ (7)        مترجم‌: رازانی‌، بهمن‌
 6 ـ نگاهی‌ به‌ قانون‌ مدنی‌ کنونی‌ مصر (15)                                        رازانی‌، بهمن‌
 7 ـ مطالعه‌ تطبیقی‌ دفاع‌ ضرورت‌ و اکراه‌ در حقوق‌ انگلیس‌، کانادا، امریکا و فرانسه‌ (32)
                                                                                            تقی‌پور، علیرضا
 8 ـ اصل‌ آزادی‌ قراردادها در حقوق‌ انگلستان‌ (29)                             السان‌، مصطفی‌
 9 ـ اعمال‌ و وقایع‌ حقوقی‌ (8)                                                   مترجم‌: الف‌ ـ نبوی‌
 10 ـ مباحثی‌ از حقوق‌ اشخاص‌ در نظام‌ حقوقی‌ انگلیس‌ (5)       مترجم‌: بیگ‌زاده‌، صفر
 11 ـ استدلال‌ حقوقی‌ (1 و 2)                                    مترجم‌: حبیبی‌مظاهری‌، مسعود
12 ـ بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه (53)              غمامی، سیدمحمدمهدی
13 ـ فرزندخواندگی در خانواده رومی ـ ژرمنی با بررسی تطبیقی در حقوق آلمان و فرانسه (55)          
                                                                                     غمامی، سیدمحمدمهدی
14 ـ تعارض قوانین در فرزندخواندگی (56)                                        فدوی، سلیمان
15 ـ جایگاه عقد در قانون مدنی فرانسه (62)                            مترجم: السان، مصطفی
16 ـ بررسی تطبیقی آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس (72)                  
                                                                السان، مصطفی؛ منوچهری، محمدرضا
17 ـ بیع اموال غیرمادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر (72)
                                                                                 شاکری حسین‌آبادی، یاسر
18 ـ عدم مشروعیت در حقوق قراردادهای انگلستان (84 و86)   کاظمی‌نجف‌آبادی، عباس
حقوق‌ جزا و کلیات
 1 ـ بحثی‌ پیرامون‌ ماده‌ 643 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (1)                            بیاتی‌، سعید
 2 ـ وابستگان‌ حرفه‌ای‌ قوه‌ قضائیه‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ (3)
                                                                                          قیم‌اصغری‌، اصغر
 3 ـ بزه‌ معامله‌ معارض‌ (7)                                                       کامیار، غلامرضا
 4 ـ امر غیرقانونی‌ (4)                                                                     بیاتی‌، سعید
 5 ـ ماده‌ 600 قانون مجازات اسلامی (8)                                               بیاتی‌، سعید
 6 ـ نگاهی‌ به‌ جرایم‌ ثبتی‌ و جایگاه‌ آن‌ در حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ (9، 10، 13، 18، 19، 20، 21، 22، 23 و 25) حاجیانی‌، علی‌
 7 ـ کیفیت‌ استفاده‌ از شهادت‌ افراد نامعین‌ و یا با تغییر هویت‌ در مراجع‌ قضایی‌ (12) گلدوزیان‌، ایرج‌
 8 ـ بررسی‌ یک‌ رأی‌ یا روش‌های‌ جدید کلاهبرداری‌ (14)                         بیاتی‌، سعید
 9 ـ بحثی‌ پیرامون‌ تشدید مجازات‌ در تخلفات‌ اداری‌ (18)                          بیاتی‌، سعید
 10 ـ ضمان‌ عاقله‌ در آئینه‌ مقتضیات‌ زمان‌ (19)                       رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 11 ـ سیری‌ در مبانی‌ فقهی‌ راهکارهای‌ قضایی‌ و نوآوری‌های‌ تقنینی‌ نظام‌ بزه‌های‌ قابل‌گذشت‌ ایران‌ (20)            رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 12 ـ سیاست‌ کیفری‌ ایران‌ در قبال‌ جرایم‌ رانندگی‌ (21، 22)        رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 13 ـ دانمارک‌، مواد مخدر؛ زندان‌ها، اصلاح‌ و درمان‌ (26) مترجم: رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 14 ـ بررسی‌ تطبیقی‌ تحلیلی‌ جرم‌ محال‌ در حقوق‌ ایران‌، انگلستان‌ و فرانسه‌ (27)          
                                                                   میرفردی‌، قدرت‌ا... ؛ ایروانیان‌، امیر
 15 ـ بررسی‌ تطبیقی‌ دفاع‌ جنون‌ در انگلستان‌، کانادا، ایالات‌ متحده‌ و فرانسه‌ (28)         
                                                                                     رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 16 ـ کار عام‌ المنفعه‌؛ تجربه‌ فرانسه‌ در زمینه یکی‌ از تدابیر جایگزین‌ زندان‌ (32)
                                                                           مترجم: رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 17 ـ قانون‌ جرایم‌ جنگی‌ و حمایت‌ مبتنی‌ بر‌ آیین‌ دادرسی‌ (37)
                                                                           مترجم‌: رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 18 ـ اوردالی‌ (آزمایش‌ ایزدی‌ یا آیین‌ وَرْ) (17)               مترجم‌: رایجیان‌ اصلی‌، مهرداد
 19 ـ شهرسازی‌ و حقوق‌؛ اعمال‌ مقررات‌ کیفری‌ بعد از صدور مجوز ساخت (18) گلدوزیان‌، ایرج‌
20 ـ نگاهی جرم‌شناسانه با تأکید بر رویکرد سازمان‌یافتگی جنایی به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (48) رایجیان اصلی، مهرداد
21 ـ بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت( 49 و 50 )           
                                                                                    احمدی جویباری، مهدی
22 ـ تعزیر از دیدگاه فقهای عامه و خاصه (54)                               فهیمی، عبدالرضا
23 ـ بررسی و مقایسه قانون جدید هیأت منصفه (53 و 54)             صوفی‌آبادی، محمود
24 ـ توصیف جرم (59)                                                            کامیار، غلامرضا
25 ـ اماره در حقوق کیفری انگلیس (74)                                        قرجه‌لو، علیرضا
26 ـ منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (76)
مترجم: یوسفی‌محله، ابراهیم
27 ـ بررسی نقش تحولات اقتصادی قرن بیستم به مسؤولیت کیفری (91)   رستمی‌فر، علی
28 ـ شناخت اروپا؛ تطهیر پول کثیف (94)                      مترجم: اقبالی درخشان، محمد
حقوق‌ تجارت‌ و حقوق بین‌الملل
 1 ـ بررسی‌ اجمالی‌ شرکت‌های‌ اشخاص‌ و انحلال‌ در شرکت‌های‌ فوق‌ (29) محمدزاده‌، محمود
 2 ـ اجرای‌ احکام‌ داوری‌ تجاری‌ بین‌المللی‌ (31)                              محمدزاده‌، محمود
 3 ـ سندیت‌ دفاتر تجاری‌ (39)                                                       السان‌، مصطفی‌
 4 ـ نقش‌ سند رسمی‌ در معامله‌ سهم‌ الشرکه‌ شرکت‌ با مسؤولیت‌ محدود (18) صفیان‌، سعید
5 ـ حمایت قانون از اسرار تجاری در صنعت رایانه (48)                     السان، مصطفی
6 ـ ضمانت در اسناد تجاری (50)                                                 اسلامی، علیرضا
7 ـ حمایت از اسرار تجاری و توجیه مالکیت معنوی (54) مترجم: افشاری‌قزوینی، مرتضی
8 ـ نقش امضا در اسناد تعهدآور شرکت‌های سهامی (56)                      ولیزاده، سلمان
9 ـ نقدی بر مقاله «نقص امضای اسناد صادره از شرکت‌ها» (58)             نجفی، حسین
10 ـ ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در کنوانسیون وین، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) و اصول UNIDROIT راجع به قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC) (56)
                                                                        مترجم: افشاری قزوینی، مرتضی
11 ـ شناسایی و اجرای بین‌المللی اسناد (68)                                تاجمیری، امیرتیمور
12 ـ اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری (70)                      پور‌ارشد، نادر
13 ـ بررسی قانون تجارت الکترونیکی ایران از منظر حقوق رقابت (72) عباسی داکانی، خسرو
14 ـ یکسان سازی در زمینه معاملات بیع بین‌المللی (73)               عباسی داکانی، خسرو
15 ـ حقوق تجارت الکترونیک (75)                                              صادقی‌نشاط، امیر
16 ـ تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی) (98) ناظم، علیرضا
17 ـ حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای تجارت الکترونیک؛ مقایسه‌ای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلام (100)     ایزدی‌فرد، علی‌اکبر؛ کاویار، حسین
کلیات‌ علم‌ حقوق‌
 1 ـ حقوق‌ و اندیشه‌ اجتماعی‌ (5)                                          حبیبی‌ مظاهری‌، مسعود
 2 ـ منابع‌ تفسیر قواعد حقوقی‌ (13)                                             مترجم‌: الف‌. نبوی‌
 3 ـ جامعه‌شناسی‌ حقوق‌ (12 و 14)                            مترجم‌: حبیبی‌ مظاهری‌، مسعود
 4 ـ دکترین‌ و تفسیر قانون‌ (15)                                                 مترجم‌: الف‌. نبوی‌
 5 ـ زبان‌ حقوقی‌ (16 و 17)                                                             حبیبی‌، حسن‌
 6 ـ تاریخچه‌ حقوق‌ کار در ایران‌ زمین‌ (18)                                 اختری‌، محمدعلی‌
 7 ـ ماهیت‌ حقوق‌ بین‌الملل‌؛ حقوق‌ یا اخلاق‌ (35)                            ثابت‌ مقدم‌، منصور
8 ـ گفتاری در باب «حق و حکم» فراتر از یک بحث حقوقی (46)             منتهایی، عباس
9 ـ حمایت قانون از اسرار تجاری در صنعت رایانه (48)                     السان، مصطفی
10 ـ آیا مصالح عمومی و اجتماعی می‌تواند موجب نقض قانون شود؟(48) عباسی‌داکانی، خسرو
11 ـ اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی (49 و 50)              آل‌شیخ، محمد
12 ـ رابطه حقوق و فلسفه (51)                                                          غروی، آمنه
13 ـ تاریخ حقوق ایران (53، 54، 55، 56، 57 و 58)                      اختری، محمدعلی
14 ـ حمایت از اسرار تجاری و توجیه مالکیت معنوی (54) مترجم: افشاری‌قزوینی، مرتضی
15 ـ محاکم قضایی در زمان قاجاریه (54)                                 مهدوی دامغانی، احمد
16 ـ مباحثی پیرامون الفاظ عام و خاص (56)                    محمدحسینی طرقی، مرتضی
17 ـ نقش ادبیات در علم حقوق (61)                                                  سعیدی، عباس
18 ـ مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه (66)       اقبالی درخشان، محمدحنیفه
19 ـ حکومت قانون و جامعه مدنی (75)                                          کاتوزیان، ناصر
20 ـ ریسک و بررسی نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص (94)   منوچهری، محمدرضا
21 ـ نقطه آغازین اجرا و حکومت قوانین و مقررات (94)     محمدحسینی طَرقی، مرتضی
22 ـ بایدها و نبایدهای کپی‌رایت در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی (96)     صالحی، جواد
23 ـ عصر حقوق واحد؛ گذری‌بر حقوق اتحادیه اروپا (99) دشتی اردکانی، محمدرضا؛ تاجگر، رضا
فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌
 1 ـ مفاهیم‌ و حرمت‌ ربا (با نظری‌ به‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا) (18)  نامی‌، جهانگیر
 2 ـ اصول‌ استنباط‌ چگونه‌ پدید آمد؟ (17)                              شهابی‌ خراسانی‌، محمود
 3 ـ منابع‌ حقوق‌ اسلامی‌ (15)                                                     اختری‌، محمدعلی‌
 4 ـ ملازمه‌ عقل‌ با شرع‌ (17)                                                     اختری‌، محمدعلی‌
 5 ـ عقد معلق‌ در حقوق‌ امامیه‌ (19)                                              اختری‌، محمدعلی‌
 6 ـ بحثی‌ درباره‌ قاعده‌ «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به» (21)              تقی‌زاده‌، علی‌اکبر
 7 ـ علم‌ اصول‌ فقه‌ و سرچشمه‌های‌ حقوق‌ اسلامی‌ (21، 23، 26 و 27) اختری، محمدعلی
 8 ـ نقش‌ ایرانیان‌ مسلمان‌ در فقه‌ اسلامی‌ (22،23 و 25 الی 38)          اختری‌، محمدعلی‌
 9 ـ احوال‌ شخصیه‌ در مکاتب‌ فقه‌ اسلامی‌ (33، 34، 39 ، 43 و 44)       منتهایی‌، عباس‌
 10 ـ بررسی‌ تحلیلی‌ انتقال‌ مورد‌اجاره‌ توسط‌ مستأجر در فقه‌ و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان (31 و 33) صادقی‌، محسن‌
11ـ نقدی شایان بر اثری جاودان (49)                                       عباس‌پور، سیدحسین
12 ـ سوگند در ایران و اسلام (56)                                      امین، پروفسور سیدحسن
13 ـ جستاری در قاعده ید (اماره تصرف) (57)                محمدحسینی طرقی، مرتضی
14 ـ بررسی عدالت در اقتصاد اسلامی (58)                                   ربیعی، شمس‌الدین
15 ـ بررسی و تحلیل عقد بیع در ارشاد علامه (59)      مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن
 
16 ـ آموزه‌های قرآنی (1) «‌در یاد بودن‌»، «‌در یاد نبودن‌» (58ض)                          
                                                                  میرسلیم، سیدمصطفی؛ منتهایی، عباس
17 ـ بررسی قاعده سوق‌المسلمین و میزان حجیت آن (67)                     انصاری، اعظم
سند نویسی‌ و قباله‌های تاریخی
 1 ـ مالکیت‌ و محضر در ایران‌ پس‌ از اسلام‌ (8)                          عباس‌پور، سیدحسین‌
 2 ـ قباله‌ و قباله‌ نویسی‌ (4، 6، 7، 8)                                           اختری‌، محمدعلی‌
 3 ـ قانون‌نامه‌ حامورابی‌ 8، 9، 10، 11، 12 «قرائت‌ تئوفیل‌؛ ج‌. میک‌ و دیگران‌»  مترجم‌: رازانی‌، بهمن‌
 4 ـ درباره‌ قانون‌نامه‌ حامورابی‌ (11)                                            عاطفی‌، میرحسن‌
 5 ـ معرفی‌ چند قباله‌ تاریخی‌ (9)                                                  اختری‌،‌ محمدعلی‌
 6 ـ کتاب‌شناسی‌ قباله‌های‌ تاریخی‌ (10)                                        اختری‌، محمدعلی‌
 7 ـ سند و ثبت‌ سند (12)                                                      حسینی‌نژاد، حسینقلی‌
 8 ـ ثبت‌ اسناد در دوران‌ آغازین‌ اسلامی‌ (23)                                  مهدی‌زاده‌، مهدی‌
 9 ـ بررسی‌ و شرح‌ چند قباله‌ تاریخی‌ (39)                                    اختری‌، محمدعلی‌
10 ـ سرنوشت گنجینه‌های مرسوم به قباله یا قبالجات به کجا خواهد انجامید (53ض)
                                                                                       عباس‌پور،‌ سیدحسین
11 ـ عناوین الصور محمدحسن بن حسین بروجردی(توضیحات و حواشی) (56ض و 58ض) 
                                                                                           اختری، محمدعلی
12 ـ سند انتقال اجرایی؛ تأملی در یک نمونه سند (69)                           عبادپور، لطیف
13 ـ نمونه سند تنظیمی (قطعی غیرمنقول) (70 و 75)                       محمدزاده، محمود
14 ـ تاریخچه پیدایش امضا و مهر و آثار آن (77)                                 علومی، محمد
15 ـ سیری کوتاه در حقوق باستان (85)                                       مظاهری، نورعلی
16 ـ سند از دید تاریخ (91 ، 93، 94 و 95)                                      آقاصفری، مسلم
 
متفرقه‌
 1 ـ ... جای‌ شهدا خالی‌ (4)                                                      نیکوعزم‌، حبیب‌ ا...
 2 ـ برای‌ تیمن‌ (2، 3، 4، 5، 12، 14)                                      آیت‌الهی‌، محمدصادق‌
 3 ـ هجرت‌ خورشید (6)                                                          نیکوعزم‌، حبیب‌ ا...
 4 ـ بهار در زمستان‌ (10)                                                      نیکوعزم‌، حبیب‌ ا...
 5 ـ جلوه حق‌ در طبیعت‌ (17)                                          شیخ‌الرئیس‌کرمانی‌، محمد
 6 ـ دل‌ و جان‌ گشته‌ بی‌قرار علی‌ (18)                                شیخ‌الرئیس‌کرمانی‌، محمد
 7 ـ انقلاب‌ اسلامی‌ در آئینه‌ آیات‌ و روایات‌ (30)                   شیخ‌الرئیس‌کرمانی، محمد
8 ـ تاریخچه‌ کاپیتولاسیون‌ در ایران‌ و پی‌آمدهای‌ آن‌ (40، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 ،50 و 51)
                                                                                           اختری‌، محمدعلی‌
9 ـ ارزش علم (47، 50 و 53، 56)                                                 منتهایی،‌ عباس
10 ـ جایگاه رفراندم در رژیم‌های نماینده سالار (53)                         رحیمی، اسماعیل
11 ـ بررسی و مقایسه قانون جدید هیأت منصفه (53)                     صوفی‌آبادی، محمود
12 ـ سیمای مؤمنان از منظر قرآن یا منتظران حقیقی (44ض)               بهاری راد، علی
13 ـ استرس (44 ض)                                                              خلعتبری، منصور
14 ـ اطعام از منظر قرآن (46ض)                                                   بهاری‌راد، علی
15 ـ نوروز جشن باستانی (46 ض)                                                  علومی، محمد
16 ـ توضیحات و حواشی بر عناوین‌الصور (56ض و 58ض)            اختری، محمدعلی
19 ـ سخنان برگزیده (56ض)                                                ضیاء، سیدمحمدرضا
21 ـ نیاز به ظرفیت‌سازی کشورهای در‌حال‌توسعه در‌خصوص استفاده مطمئن از بیوتکنولوژی           
                                                                            مترجم: اقبالی درخشان، محمد
22 ـ ادب نوشتن (72)                                                            خسروی، محمدرضا
23 ـ تاریخچه پیدایش امضا و مهر و آثار آن (77)                                 علومی، محمد
24 ـ نوروزتان پیروز باد (78)                                                         علومی، محمد
25 ـ حقوق شهروندی از دیدگاه سعدی (80)                                   مظاهری، نورعلی
26 ـ سلام بر بهار (91)                                                                 هیئت تحریریه
27 ـ به بهانه پنجاه و یکمین نوروز (91)                                             علومی، محمد
28 ـ غدیریه (99)                                                                          تاجگر، رضا
29 ـ عاشورائیه (100)                                                                   تاجگر، رضا
30 ـ پیب86ش‌درآمد/ ویژه یکصدمین (100 ض)                                   تاجگر، رضا
تکریم بزرگان
1 ـ گذری در احوال زنده‌یاد حجت‌الاسلام محمدوحید گلپایگانی (56ض) اختری، محمدعلی
2 ـ درگذشت دکتر مهدی شهیدی (56ض)                                             صفیان، سعید
3 ـ حکایت‌های کوچک از زندگی مردان بزرگ (58ض)                            پیوندی، علی
4 ـ شیخ موقر (84)                                                              طباطبایی، سیدمحسن
5 ـ یاد استاد (87)                                                                  قهفرخی، سید سجاد
6 ـ به یاد استاد زنده‌یاد دکتر مهدی شهیدی (91)                 کانون سردفتران و دفتریاران
7 ـ یادی از پایه‌گذاران سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و سردفتران اسناد رسمی (53)
                                                                                         شهسوارانی، حسین
8 ـ یادی از سردفتران گرامی درگذشته (رحمت‌ا... علیهم اجمعین) (64) مهدوی دامغانی، احمد
معرفی و نقد کتاب
1 ـ معرفی کتاب: (96، 97، 98، 99 و 100)
2 ـ نقد کتاب: (99 و 100)
ترجمه خلاصه مطالب هر شماره ماهنامه
ـ عربی (95، 96، 97، 98، 99 و 100)
ـ فرانسه (95، 96، 97، 98، 99 و 100)
ـ انگلیسی (95، 96، 97، 98، 99 و 100)
سرمقاله‌ها[2]
 مضمون‌ سرمقاله‌                      شماره‌ مجله‌                                                                                نویسنده‌
1 ـ به کارگیری‌ مشاور حقوقی (3)                                                     رازانی‌، بهمن‌
2 ـ اندر حکایت‌ جدال‌ مدعی‌ با سعدی‌ (پاسخی‌ به‌ «نقدی‌ و طرحی‌ برای‌ توسعه‌ ایران‌») (5)
                                                                                               هیأت‌ تحریریه‌
3 ـ مسؤولیت‌های‌ سردفتری‌ با ایجاد تضمین‌ و امنیت‌ شغلی (6)                  رازانی‌، بهمن‌
4 ـ شکایت‌ علیه‌ دفترخانه‌ها (7)                                                         رازانی‌، بهمن‌
5 ـ حق‌التحریر دفترخانه‌ (8)                                                            رازانی‌، بهمن‌
6 ـ جایگاه‌ حقوق‌ ثبت (9)                                                                رازانی‌، بهمن‌
7 ـ جایگاه‌ حقوق‌ ثبت (10)                                                             رازانی‌، بهمن‌
8 ـ حق‌التحریر و ادعای‌ وجه‌ اضافه‌ (11)                                            رازانی‌، بهمن‌
9 ـ حفظ‌ حرمت‌ سردفتر (شکایت‌ علیه‌ وی‌) (12)                                  رازانی‌، بهمن‌
10 ـ اهمیت‌ شغل‌ سردفتری‌ و احضار ایشان‌ به‌ مراجع‌ قضایی‌ و انتظامی‌ و ارسال‌ نامه‌ای‌ از این‌ بابت‌ به‌ ریاست‌ محترم‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور (13)                                                                                  رازانی‌، بهمن‌
11 ـ الف‌) شناخت‌ و شناساندن‌ جایگاه‌ و حیثیت‌ شغلی‌ سردفتران‌ ب‌) توسعه‌ پذیرش‌ اسناد عادی‌ به‌ زیان‌ سند رسمی‌ ج‌) حق‌ ثبت‌ اسناد و تناسبش‌ ت‌)حق‌الثبت‌ و مالیات‌ انتقال‌ خودروها‌ ث‌)موانع‌ موجود معاملات‌ رسمی‌ (14) رازانی‌، بهمن‌
12 ـ انتخابات‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ (15)                                  رازانی‌، بهمن‌
13 ـ انتخابات‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ (16)
14 ـ موضوع‌ بخش‌نامه‌ شماره‌ 6679/11ـ18/11/78 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور (17) 
 رازانی‌، بهمن‌
15 ـ تشکیل‌ کمیسیون‌ وحدت‌ رویه‌ و کمیسیون‌ بررسی‌ اسناد و مدارک‌ مورد نیاز برای‌ تنظیم‌ اسناد متداول‌ در دفاتر (18)     سعیدی‌، عباس‌
16 ـ امنیت‌ شغلی‌ سردفتران‌ و پیشنهاد تأسیس‌ «واحد معاضدت‌ قضایی‌» (19)  اختری‌، محمدعلی‌
17 ـ حکومت‌ ملوک‌ الطوایفی‌؛ موضوع‌ تبصره‌ 8 ماده‌ 100 قانون‌ شهرداری‌ (20) اختری‌، محمدعلی‌
18 ـ برگزاری‌ مراسم‌ افطار و گفتگوی‌ صمیمی‌ بین‌ هیئت‌ مدیره‌ کانون‌ و سران‌ دفاتر با مسؤولان‌ سازمان‌ ثبت‌ (21)          اختری‌، محمدعلی‌
19 ـ واریز حق‌التحریر به‌ بانک‌ (23)                                          شفیعی‌، مرتضی‌قلی‌
20 ـ در آستانه‌ انتخابات‌ (25)                                                          سعیدی‌، عباس‌
21 ـ صندوق‌ تعاون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ (26)                             اختری‌، محمدعلی‌
22 ـ انتخابات‌ کانون‌ و حل‌ مشکلات‌ (27)                                       اختری‌، محمدعلی‌
23 ـ درآمد و هزینه‌ دفاتر و حق‌السهم‌ از حق‌ ثبت‌ (28)                           سعیدی‌، عباس‌
24 ـ برگزاری‌ انتخابات‌ کانون‌ (29)                                             اختری‌، محمدعلی‌
25 ـ اهمیت‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ به‌ عنوان‌ تشکل‌ صنفی‌ (30)          نایبی‌، ناصر
26 ـ دو صد افسوس‌ (32)                                                          خرمی‌نژاد، حسین‌
27 ـ بنی‌ آدم‌ اعضای‌ یکدیگرند... کمک‌ دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ مردم‌ فلسطین (33) امینی‌، وحید
28 ـ آنچه‌ گذشت‌ (مروری‌ بر عملکرد مجله‌) (34)                           خرمی‌نژاد، حسین‌
29 ـ لوایح‌ پیشنهادی‌ سازمان‌ محترم‌ ثبت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (35)       امینی‌، وحید
30 ـ دفاتر اسناد رسمی‌، ضرورت‌ صراحت‌ و شفافیت‌ در قانون‌ (38)    معزالدینی‌، هادی‌
31 ـ وصول‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ خودرو (39)                                  اختری‌، محمدعلی‌
32 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ تشکیلات‌ بی‌دفاع‌ یا عبور از دفاتر اسناد رسمی (40) محمدی‌، سید فریدالدین‌
33 ـ جایگاه و عملکرد مجله کانون (43)                                             سعیدی، عباس
34 ـ حق‌الثبت؛ نقطه ضعف یا زمینه‌ای برای ایجاد رشد و ترقی (44) محمدی، سیدفریدالدین
35 ـ در ابتدای مسیر (44ض)                                                 محمدی، سیدفریدالدین
36 ـ حقوق فراموش شده دفاتر (46ض)                                           نوروزی، برزو
37 ـ دفاتر اسناد رسمی و اقتدار ملی (47)                                       اختری، محمدعلی
38 ـ شادباش نوروز (49)                                                          اختری، محمدعلی
39 ـ درخواست از علاقه‌مندان و دلسوزان برای ارائه نقدهای منصفانه و سازنده (49ض)
                                                                                       محمدی، سیدفریدالدین
40 ـ بحران‌ها دامنگیر دفاتر اسناد رسمی (50)                                اختری، محمدعلی
41 ـ پیشنهاداتی برای رفع بعضی از بحران‌های موجود دفاتر اسناد رسمی (51) اختری، محمدعلی
42 ـ تبریک برای انتصاب جناب آقای حسینعلی امیری به ریاست سازمان و پیشنهادهایی برای
ایشان (52)                                                                             اختری، محمدعلی
43 ـ نابسامانی و تنش در امر دادوستد خودروها (53)                       اختری، محمدعلی
44 ـ انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران (53ض)                         اختری، محمدعلی
45 ـ ضرورت نگرشی نو به دفاتر اسناد رسمی (54)                              نایبی، ناصر
46 ـ کارنامه مجله و برنامه آینده (55)                                           اختری، محمدعلی
47 ـ نقش دفاتر اسناد رسمی در کاهش حجم پرونده‌های دادگستری (56)      فدوی، سلیمان
48 ـ اهمیت اسناد معاملات قدیمی (56ض)                                      اختری، محمدعلی
49 ـ ضرورت طی دوره کارآموزی علمی ـ عملی جهت متقاضیان سردفتری (57) فدوی، سلیمان
 
50 ـ ضرورت استفاده از دانش علمی و عملی سردفتران در مرکز آموزش عالی کانون (58)    
اختری، محمدعلی
51 ـ نحوه رعایت شؤون سردفتری (59)                                         معزالدینی، هادی
52 ـ بند 31 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (61)                             عباسی داکانی، خسرو
53 ـ انتقاد از مجله کانون (62)                                               عباسی داکانی، خسرو
54 ـ قانون تسهیل تنظیم اسناد (63)                                         عباسی داکانی، خسرو
55 ـ به مناسبت برگزاری همایش ثبت نوین (64)                               معزالدینی، هادی
56 ـ رابطه فرضیه و عمل و نقش آن در پروسه قانونگذاری (65)               نایبی، ناصر
57 ـ وکالت خود را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل ننماییم (67)                     نایبی، ناصر
58 ـ بند 31 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (69)                               باقری نسامی، مهدی
59 ـ ابلاغ الکترونیکی بخشنامه‌ها (70)                                             عبادپور، لطیف
60 ـ مقررات ثبتی و مقتضیات زمان (74)                                       معزّالدّینی، هادی
61 ـ سردفتری و آموزش حقوق ثبت (75)                                            نایبی، ناصر
62 ـ به بهانه سالروز تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد (76)                            نایبی، ناصر
63 ـ تعدیل در تقسیم اسناد (77)                                                          نایبی، ناصر
64 ـ سردفتران و مجلس قانونگذاری (78)                                            نایبی، ناصر
65 ـ فناوری اطلاعات در دفاتر اسناد رسمی (79)                       محمدی، سیدفریدالدین
66 ـ جلب نظر مشورتی کانون و حقوق جامعه سردفتری (80)                   نایبی، ناصر
67 ـ به مناسبت هفته قوه‌قضائیه (81)                                                  نایبی، ناصر
68 ـ به مناسبت هفته قوه‌قضائیه (82)                                                  نایبی، ناصر
69 ـ هشدارهایی در رابطه با پدیده جعل اسناد (83)                       باقری نسامی، مهدی
70 ـ سردفتران ممتاز را الگوی خود قرار دهیم (84)                               نایبی، ناصر
71 ـ چگونه نقل و انتقال املاک سامان می‌یابد!! (85)                               نایبی، ناصر
72 ـ سخنی با همکاران (85)                                                      پیرداده، احسان‌ا...
73 ـ تسهیل یا تضییق در تنظیم اسناد رسمی (86)                                   نایبی، ناصر
74 ـ آموزش، کلید توسعه (87)                                                         تاجگر، رضا
75 ـ مهریه عندالاستطاعه است (88)                                                  تاجگر، رضا
76 ـ وضعیت مالی جاری حاکم بر دفاتر و کانون (89)                    محمدزاده، عباسعلی
77 ـ سال 88 سال ایجاد تحول اساسی (90)                                         تاجگر، رضا
78 ـ دفاتر اسناد رسمی؛ به مثابه موفق‌ترین بخش خصوصی (91)              نایبی، ناصر
79 ـ مالکیت زمانی، راه خروج از بحران مسکن (92)                             تاجگر، رضا
80 ـ نگاهی گذرا به؛ آسیب‌شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی (94)               تاجگر، رضا
81 ـ از وظایف قوه‌قضائیه؛ ضرورت حسن اجرای قوانین (95)                تاجگر، رضا
82 ـ زنگ هشدار (96)                                                                   تاجگر، رضا
83 ـ آمایش سرزمین؛ ما کجا ایستاده‌ایم (97)                                       تاجگر، رضا
84 ـ مدیریت پاسخگو (98)                                                             تاجگر، رضا
85 ـ ضرورت تجدید‌نظر در تعرفه‌های حق‌التحریر (100)                        نایبی، ناصر
86 ـ نقش رسانه‌ها در نهادینه کردن فرهنگ قانون‌مداری (100ض)             نایبی، ناصر
دیدگاه*
1 ـ قانون (95)                                                                             سعیدی، عباس
2 ـ آموزش (96)                                                                          سعیدی، عباس
3 ـ رعایت اصل احتیاط (97)                                                          سعیدی، عباس
4 ـ اخلاق انتخاباتی (98)                                                               سعیدی، عباس
5 ـ اشتباه سردفتر (100)                                                                سعیدی، عباس
6 ـ رسالت رسانه (100 ض)                                                          سعیدی، عباس
 

اسامی‌ نویسندگان‌ ماهنامه به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا:
(شماره‌های‌ داخل‌ پرانتز شماره‌ ماهنامه می‌باشد)
1 ـ آتش‌زر، علیرضا (46ض)
2 ـ آرامی، حسن (سردفتر 99 تهران) (64)
3 ـ آزمایش، سیدعلی (حقوق‌دان و استاد دانشگاه) (68)
4 ـ آرین‌فخر، محمود (سردفتر 27 رباط کریم) (57 و 58)
5 ـ آقاصفری، مسلم (سردفتر 11 تهران) (91، 93، 94، 95، 96 و 100ض)
6 ـ آل شیخ، محمد (سردفتر 103 مشهد) (49 و 50)
7 ـ آیت‌ الهی، محمدصادق (سردفتر 169 تهران‌) (1، 2، 3، 4، 5، 6 و 14)
8 ـ احمدی، سیدمحمدصادق (9)
9 ـ احمدی، فیروزه (کارشناس ارشد حقوق عمومی، کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) (76)
10 ـ احمدی جویباری، مهدی (سردفتر16 بابل) (49، 50 و 51)
11 ـ اختری، محمدعلی (سردفتر بازنشسته) (از شماره‌ 4 الی‌ 43، 44، 45، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 46ض، 51ض، 53 ض، 55، 56،56ض، 57، 58، 58ض، 95 و 96)
12 ـ ادیب‌ سرشکی، قوام‌ الدین (سردفتر بازنشسته) (41)
13 ـ ادیب، محمدرضا (سردفتر یک تبریز) (53 ض)
14 ـ ادیب، مجید (مترجم) (98 و 99)
15 ـ اذانی، حسن (رئیس‌ شعبه‌ 17 دیوان‌ عالی‌ کشور) (15)
16 ـ اسلامی، علیرضا (کارشناس اداره‌کل ثبت استان تهران) (49 و 50)
17 ـ اسماعیل‌ زاده، اسماعیل (سردفتر 6 ماکو) (20، 39، 40، 42 و 49ض)
18 ـ اشکذری، محمد اسماعیل (سردفتر 70 مشهد) (41 و 100)
19 ـ افشاری پور، غلامرضا (دستیار آموزشی دانشگاه پیام نور) (93)
20 ـ افشاری‌قزوینی، مرتضی (دکترای حقوق خصوصی)(56)
21 ـ افروغ، ثریا (کارشناس‌ امور اسناد) (26)
22 ـ اقبالی درخشان، محمد (کارشناس ارشد دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت) (63، 66، 73، 81 ـ 82)
23 ـ اقبالی‌ افشار، شهاب (کارشناس‌ ارشد حقوق‌ خصوصی) (19، 20، 22، 25، 27 و 28)
24 ـ اکبری‌‌حامد، عباس‌علی (وکیل‌ دادگستری‌) (20)
25 ـ السان، مصطفی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان) (29، 39، 48 و 51، 55، 60، 62، 63، 64، 65 ، 68، 72، 76 و 79)
26 ـ الفی، بهمن (سردفتر 4 اردبیل‌) (30)
27 ـ امامی، محمد (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز)(76)
28 ـ امین، سیدحسن (56)
29 ـ انتظاری، محمد تقی (کارشناس رسمی دادگستری) (89)
30 ـ انصاری، اعظم (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (67)
31 ـ ایروانیان، امیر (کارشناس‌ حقوق قضایی) (27)
32 ـ ایزانلو، محسن ( استاد دانشگاه ) (63 و 80)
33 ـ ایزدی‌فرد، علی اکبر (استاد دانشگاه مازندران) (100)
34 ـ ایلخانی، خلیل‌ اله (سردفتر 101 تهران‌) (10)
35 ـ ایمانی‌، علیرضا (سردفتر 569 تهران‌) (11، 13، 18، 39، 40، 42، 44، 45، 46 و 47)
36 ـ بابایی، داریوش (معاون اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس) (66 و 88)
37 ـ بازرگانی، یونس (مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان) (93)
38 ـ بازیاری‌ سروستانی، غلامعلی (سردفتر 36 تهران‌) (33، 34، 35، 38 و 63)
39 ـ باقری نسامی، مهدی (سردفتر 673 تهران) (83 و 88)
40 ـ بحری، فاطمه (سردفتر 772 تهران‌) (14، 15، 19 و 20)
41 ـ براتی، رضا (مدیر روابط‌ عمومی‌ و سرپرست‌ مرکز آموزش‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ کشور)
42 ـ برزی، ودود (سردفتر 77 بناب‌) (30، 63)
43 ـ بندگان‌، فرید (سردفتر 135 اصفهان‌) (20، 53 ض)
44 ـ بنی‌عامریان، پرویز (مدیرکل‌ ثبت‌ اسناد کرمانشاه‌) (38)
45 ـ بهاری‌ راد، علی (سردفتر 11 تبریز) ( 7، 44 ض، 46 ض، 49ض، 53 ض، 83، 84، 87، 89 و 90)
46 ـ بهشتیان، سید محسن (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه) (81 ـ 82)
47 ـ بینایی، اباصلت (84)
48 ـ پنجتنی، سید‌حسن (سردفتر 49 مشهد) (68)
49 ـ بیاتی، محمد (سردفتر 547 تهران‌) (30)
50 ـ بیاتی، سعید (سردفتر 332 تهران‌) (1، 3، 4، 5، 8، 12، 14، 18 و 54)
51 ـ بیگ‌ زاده، صفر (کارشناس‌) (5)
52 ـ پیرداده، احسان‌ا... (سردفتر 619 تهران) (46ض و 59)
53 ـ پور‌ارشد، نادر (کارشناس حقوق) (70)
54 ـ پیوندی، علی (سردفتر 144 تهران) (53 ض، 58ض)
55 ـ پورقربان، علی (سردفتر 123 بابل) (88)
56 ـ تاجگر، رضا (مشاور مدیر‌مسؤول و دبیر هیئت تحریریه) (87، 88، 90، 92، 94، 95، 96، 97، 98
، 99، 100ض)
57 ـ تاجمیری، امیرتیمور (سردفتر 80 شاهین شهر) (68)
58 ـ تربتی، حسنعلی (سردفتر 114 تهران) (47)
59 ـ تشویق، اعظم (68 و 69)
 
60 ـ تفکریان، محمود (معاون‌ امور املاک‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور) (34، 36، 37، 38، 41، 46،ض 49 ض و 51ض، 53 ض، 56ض و60)
61 ـ تقی‌پور، علیرضا (وکیل‌ دادگستری‌) (32)
62 ـ تقی‌زاده، علی‌ اکبر (سردفتر 192 تهران‌) (7، 21)
63 ـ ثابت‌ مقدم، منصور (حقوق‌دان‌ و عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌) (35)
64 ـ جعفرزاده، عسگر (سردفتر 118 تهران‌) (1، 2، 4، 10 و 14)
65 ـ جعفری، سیاوش (سردفتر 432 تهران‌) (5، 9، 10، 12، 16 و 19)
66 ـ جلیلی، معصومه (کارشناس‌ حقوق‌) (40، 46، 72 و 77)
67 ـ جلالی‌فر، رضا‌قلی (سردفتر یک چالوس‌) (22 و 49ض، 53 ض)
68 ـ جناب‌ زاده، حسین (سردفتر بازنشسته‌) (16)
69 ـ جهان‌مهین، غلامرضا (مدیرکل سابق دفتر بازرسی و شکایات سازمان ثبت) (58ض)
70 ـ چای‌بخش، مهدی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (70)
71 ـ حاجیانی، علی (سردفتر 2 بوشهر) (9، 10، 13، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 25 ، 49 و 57)
72 ـ حبیبی، حسن (حقوق‌دان‌) (16، 17)
73 ـ حبیبی‌ مظاهری، مسعود (سردفتر 177 تهران‌) (1، 2، 4، 6، 12 و 14)
74 ـ حجتی، ناصر (رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد آزمایشگاه‌ تحقیقات‌ جنایی‌ اداره‌کل‌ تشخیص‌ هویت‌) (11)
75 ـ محمدحسینی‌ طرقی، مرتضی (کارشناس‌ ارشد حقوق‌ خصوصی) (29، 35، 36، 42 ، 45، 47، 48 ، 49 ، 56، 57 ، 61 ، 62، 74، 75، 76، 77، 78، 94 و 100)
76 ـ حسینعلی‌زاده، احد (سردفتر 108 تبریز) (46، 47 ،46ض و 53ض)
77 ـ حسینی‌ نژاد، حسینقلی (استاد دانشگاه‌ و مستشار سابق‌ دیوان‌ عالی‌ کشور) (12، 14، 59، 60، 61، 62، 63 ، 64 ، 65 و 66)
78 ـ حسینی نیک، سید‌حسین (سردفتر 41 یزد) (52، 53 و 98)
79 ـ حشمت، راضیه (همکار ثبتی) (53ض)
80 ـ حقیقت، علی (معاون اداره ثبت استان تهران) (44)
81 ـ حیدرنیا فتح‌‌آبادی، غلامعلی (سردفتر 89 تبریز)( (53ض، 62 و 92)
82 ـ حیدروند، سیف‌الدین (رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب) (51ض)
83 ـ خاتمی، سید‌رضا ( کارشناس‌ ارشد حقوق‌ خصوصی) (35)
84 ـ خداداد، جنت (معاون امور اسناد اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) (99 و 100)
85 ـ خسروی، محمدرضا (72)
86 ـ خلعتبری، منصور (44ض)
87 ـ خیراللهی، وحید (سردفتر 17 مراغه) (58)
88 ـ دبیری، محمدصادق (عضو هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار) (94)
89 ـ دشتی اردکانی، محمدرضا (سردفتر 287 تهران) (56، 99 و 100)
90 ـ دیانی، محمد تقی (سردفتر 110 ساری‌) (28)
91 ـ رازانی، بهمن (سردفتر 539 تهران‌) (1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 63، 65 و 67)
92 ـ رایجیان‌ اصلی، مهرداد (دکترای حقوق جزا و جرمشناسی) (17، 19، 20، 21، 22، 26، 28، 32،
      37و 48)
93 ـ ربیعی، شمس‌الدین (58)
94 ـ رحمت‌ نژاد تهرانی، زینت السادات (دادیار دادستان‌ انتظامی‌ مالیاتی‌) (25)
95 ـ رحیمی، اسماعیل (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (53)
96 ـ رحیمی، مهدی (دفتریار 157 بابل) (67)
97 ـ رستمی، ولی (استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران) (89)
98 ـ رستمی فر، علی (سردفتر 45 قشم) (91)
99 ـ رضایی، پرویز (سردفتر 695 تهران) (53ض)
100 ـ رضایی، علی (کارشناس حقوق) (63 و 64)
101 ـ رضایی، عزت‌ اله (سردفتر 77 تهران‌) (38)
102 ـ رمضانی، تقی (سردفتر 9 ساوه) (46ض)
103 ـ روحانی، مجتبی (سردفتر 46 رشت) (56ض)
104 ـ روشن، حسن (سردفتر 796 تهران) (70)
105 ـ روشن قنبری، عطاءا... (سردفتر 885 تهران) (80 و 100)
106 ـ ریاحی، نصرت‌ اله (سردفتر 462 تهران‌) (10، 13)
107 ـ زواره‌ای، سید‌رضا (ریاست‌ اسبق سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور) (1، 2)
108 ـ زارعی، محمد (سردفتر 23 قم) (91، 92، 98 و 100)
109 ـ زینعلی، حسین (وکیل دادگستری) (53ض، 56 و 61)
110 ـ ساتراپ، صابر (مشاور ثبتی‌ بنیاد علوی‌ در شهرستان‌ ساری‌) (19)
111 ـ سرخیل، مصطفی (سردفتر یک ساوه‌) (39 و 53ض)
112 ـ سعیدی، عباس (سردفتر 113 تهران‌) (5، 6، 37، 38، 61، 95، 96، 97، 98، 100 و 100 ض)
113 ـ سلطان‌ نژاد، هدایت‌ اله (4)
114 ـ سلطانی، علیرضا (سردفتر 54 شیراز) (85 و 95)
115 ـ سلیمی، مرتضی (سردفتر 278 تهران) (57)
116 ـ سلیمی خورشیدی، فتاح (سردفتر40 قزوین) (52)
117 ـ سیروس، احمدعلی (سردفتر 111 تهران‌) (8، 30، 32، 36، 37 و 57)
118 ـ شافعی، جواد (سردفتر 59 تبریز) (51 ض، 56ض)
119 ـ شاکری حسین‌آباد، یاسر (71 و 72)
120 ـ شریعتی، سعید (کارشناس حقوق خصوصی) (88 و 92 تکرار)
121 ـ شهابی‌ خراسانی، محمود (استاد فقید دانشگاه‌ تهران‌) (17)
122 ـ شهباز قهفرخی، سجاد (عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان) (87)
123 ـ شهبازی، کیوان (سردفتر 500 تهران) (83)
124 ـ شهبازی، محمدحسین (عضو هیأت علمی دانشگاه)(59)
125 ـ شهسوارانی، حسین (قاضی اسبق دیوان عالی کشور و سرپرست پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک
        کشور) (53)
126 ـ شیخ‌ الرئیس‌ کرمانی، محمد (سردفتر بازنشسته) (17، 18، 20 و 30)
127 ـ صادقی نشاط، امیر (75)
128 ـ صادقی، محسن (کارشناس‌ ارشد حقوق‌ خصوصی) (31، 33 و 56)
129 ـ صادقیان، ابراهیم (سردفتر 8 ملارد) (87)
130 ـ صالحی، جواد (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)(96)
131 ـ صالحی، حمید (سردفتر 6 تهران) (78)
132 ـ صباحی میاب، آیدین (سردفتر 53 تهران) (56ض)
133 ـ صفیان، سعید (کارشناس‌ ارشد حقوق‌ خصوصی) (18، 47 و 56ض)
134 ـ صوفی‌آبادی، محمود (سردفتر 5 سمنان) (53، 54 و 93)
135 ـ ضیاء، سیدمحمدرضا (سردفتر بازنشسته‌) (41 ، 51ض، 53ض، 56ض، 58ض)
136 ـ طالب‌پور‌اردکانی، مسعود (سردفتر 270 تهران) (97)
137 ـ طاهری، مجتبی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی)(74)
138 ـ طباطبایی، سیدمحسن (سردفتر 197 تهران) (84)
139 ـ طغیانی، غلامرضا (سردفتر 37 زرین‌ شهر) (25)
140 ـ عاطفی، میر‌حسن (کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌) (11)
141 ـ عبادپور، لطیف (سردفتر 10 پارس‌ آباد) (40، 43، 44، 50، 51، 52 ،53، 54، 67، 69 ، 70، 75،
         98، 99 و 100)
142 ـ عبادی بشیر، مقصود (دستیار علمی دانشگاه پیام نور) (88)
143 ـ عباسپور، سید‌حسین (سردفتر 15 شیراز) (8، 20، 35، 49، 44ض، 46ض ،49ض، 53ض)
144 ـ عباسی‌ داکانی، خسرو (سردفتر 106 تهران‌) (36، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 50، 51، 52 و 53،
         54، 55، 56، 57 ، 60، 61، 62، 63 ، 64، 72، 73، 74 ، 76 و 91)
145 ـ عرفانی، توفیق (قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری) (52، 53، 72 و 73)
146 ـ عسگری، غلامحسین (قاضی‌ دادگستری‌) (6، 7 و 8)
147 ـ عظیمیان، محمد (سردفتر 648 تهران) (87، 88، 89، 93، 94، 95، 96، 97)
148 ـ علمی، هادی (کارشناس‌ حقوق‌) (8)
149 ـ علومی، محمد (سردفتر بازنشسته) (49ض، 53 ض، 56ض، 77، 78، 87، 89، 90 و 93)
150 ـ علی‌ اکبر، علیرضا (سردفتر 605 تهران‌) (42)
151 ـ علی‌بخشی، علی جمال (سردفتر 420 تهران) (46ض، 49ض)
152 ـ علیزاده آریمی، پرویز (همکار ثبت ساری) (53ض)
153 ـ علیزاده‌ ثابت، نادر (سردفتر 377 تهران‌) (14، 17، 19)
154 ـ عمروانی، رحمان (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (81 و 82)
155 ـ عنایت‌تبار، رشید (سردفتر 115 ساری) (76)
156 ـ غروی، آمنه (کارشناس حقوق) (51)
157 ـ غمامی، سیدمحمد مهدی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (53، 55)
158 ـ فتحی، رحیم (سردفتر 9 اسلامشهر)56 ض)
159 ـ فدوی، سلیمان (سردفتر بازنشسته و وکیل دادگستری) (39، 40، 42، 43، 46، 50، 51 ، 53 و 54،
      56، 57، 59 ، 60، 65، 66 ، 67 ، 92، 93، 97، 98)
160 ـ فرامرزپور، قادر (معاون‌ مدیر‌کل‌ سابق بازرسی‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور) (41، 44ض،
       46ض، 49ض، 51ض و 53ض، 56ض، 66، 67، 68 ، 69، 77، 80 و 100)
161 ـ فیروز فر، سیف‌ اله (سردفتر 8 تهران‌) (13)
162 ـ فهیمی، عبدالرضا (سردفتر 36 بابل)
163 ـ قاسم‌زاده، سیدمرتضی (78)
164 ـ قاسمی‌ ثانی، حسین (سردفتر 24 مرند) (35)
165 ـ قراگوزلو، منوچهر ( سردفتر 224 تهران) (58ض)
166 ـ قربان‌وند، محمدباقر (قاضی دادگستری) (81 و 82)
167 ـ قربانیان، حسین (مدرس دانشگاه) (86، 90، 93، 94، 95، 96)
168 ـ قرجه‌لو، علیرضا (دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی) (74 و 76)
169 ـ قیم‌ اصغری، اصغر (رئیس دفتر سابق دادستان کل‌کشور و وکیل دادگستری) (3 ، 63، 66 و 67)
170 ـ کاتوزیان، ناصر (حقوق‌دان‌ و استاد دانشگاه‌) (56 و 75)
171 ـ کاظمی نجف‌آبادی، عباس (دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی) (81 ،‌82، 84، 85، 86، 92
       و93)
172 ـ کامیار، غلامرضا (وکیل‌ دادگستری‌) (4، 5، 7، 12، 14، 16 ،59 و 66)
173 ـ کرد علیوند، روح‌ اله (کارشناس‌ ارشد حقوق خصوصی) (29، 30، 31)
174 ـ کریم‌پور، مهدی (مدیرکل‌ سابق‌ امور اسناد و سردفتران‌) (1 الی‌ 14)
175 ـ کاکاوند، فریدون (56ض ، 58ض)
176 ـ کاویار، حسین (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی) (100)
177 ـ کریمی، محمود (سردفتر 378 تهران‌) (21)
178 ـ کنور تبریزی، مهدی (سردفتر 31 بندرعباس) (83)
179 ـ گرجی، عباس (سردفتر 17 دورود) ( و91)
180 ـ کریمی، هادی (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (59)
181 ـ گرجیان، محمد‌جواد (سردفتر بازنشسته) (85)
182 ـ گلدوزیان، ایرج (حقوق‌دان‌ و استاد دانشگاه‌) (12، 14، 18)
183 ـ گنجانی، علیرضا (سردفتر 721 تهران) (45)
184 ـ مددی، سیاوش (سردفتر 50 تهران‌) (7، 97)
185 ـ مدنی، سیدجلال الدین (استاد دانشگاه) (73)
186 ـ مرعشی شوشتری، سیدمحمدحسن (59)
187 ـ مرادی، امیرمسعود (سردفتر 81 اصفهان) (51ض)
188 ـ مسعودی، ناصر (سردفتر 91 تبریز) (77)
189 ـ معدولیت، احسان (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) (54)
190 ـ مقدم، فاطمه (سردفتر 948 تهران) (57، 58، 59)
191 ـ معزالدینی، هادی (سردفتر 24 تهران) (38، 41، 59 ، 64، 74، 76 و 77)
192 ـ محمدزاده، عباسعلی (سردفتر 32 تهران) (89)
193 ـ محمدزاده، محمود (سردفتر 495 تهران‌) (22، 26، 28، 29، 31، 58ض، 61، 62 ، 70 ، و 100ض)
194 ـ محمدی، سیدجلیل (دادستان‌ سابق دادسرای‌ انتظامی‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌) (یک الی23، 25، الی
      47، 51ض، 53 ض و 75 و 98)
195 ـ محمدی، محمد (سردفتر بازنشسته) (34)
196 ـ محمدی، سید فریدالدین (سردفتر 727 تهران‌) (8، 28، 31، 33، 34، 35، 36، 38، 41، 42، 44ض،
      46ض، 49ض، 51ض، 72 ، 79 و 100 ض)
197 ـ ملک‌صادقی، علی‌اصغر (سردفتر 15 قم) (53 ض)
198 ـ ملکی، محمدرضا (کارشناس ارشدحقوق) (60)
199 ـ مخصوصی، علی (کارمند دفتر اسناد رسمی 439تهران) (46ض)
200 ـ مسعودی، ناصر (سردفتر 91 تبریز) (45ض)
201 ـ مشهدی، مرتضی (سردفتر 46 تبریز) (55، 74، 77 و 78)
202 ـ مشهدی پور، مهدی (رئیس واحد حقوقی ثبت تهران) (68 و 69)
203 ـ مظاهری، رسول (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)(86)
204 ـ مظاهری، نورعلی (سردفتر 993 تهران) (80 ، 85 و 95)
205 ـ ممدوحی، محمد‌رضا (سردفتر 183 تهران‌) (22)
206 ـ ممی‌زاده، مهدی (کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی) (78)
207 ـ منصوری، فرنگنتاج (مدرس دانشگاه پیام نور) (87)
208 ـ منصوری، علی (کارشناس‌ حقوق‌) (37)
209 ـ منتهایی، عباس (سردفتر 590 تهران‌) (21، 23، 26، 27، 29، 33، 34، 39، 43، 44، 46، 37، 50 و
      53، 56 و 58ض)
210 ـ منوچهری، محمدرضا (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی) (68 و 94)
211 ـ مؤیدی‌ زاده، احسان‌ اله (سردفتر 255 تهران‌) (15)
212 ـ مهدوی، سیروس (55)
213 ـ مهدوی، وحید رضا (سردفتر 17 بابل‌) (16، 17، 18، 19)
214 ـ مهدوی دامغانی، احمد (سردفتر بازنشسته) (52، 54، 55، 64 و 90)
215 ـ مهدیان، محمد‌باقر (سردفتر 439 تهران‌) (21)
216 ـ ممی‌زاده، مهدی (کارشناس‌ ارشد حقوق‌) (23)
217 ـ میرحسینی، سیدحسن (معاون‌اسناد سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور) (30)
218 ـ میرشکاری، عباس (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و کارآموز وکالت) (80، 84،
      85، 87، 93، 97، 98 و 100)
219 ـ میرفردی، قدرت‌ اله (استاد دانشگاه‌ و قاضی‌ دادگستری) (27)
220 ـ میرمیرانی، کمال‌ الدین (مدیر اجرایی سابق کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌) (41)
221 ـ ناظم، علیرضا (سردفتر 40 شهرضا) (80 و 98)
222 ـ ناظمی، صابر (سردفتر 786 تهران‌) (37، 46، 49ض، 51 ض و 53ض، 56ض، 81، 82، 83، 86،
       95، 96، 97)
223 ـ نامی، جهانگیر (کارشناس‌ حقوق‌) (11، 18)
224 ـ نایبی، ناصر (سردفتر 221 تهران‌) (30 ، 38، 49، 50، 51، 52 ، 53 و 53ض، 55، 56 ، 57 ،64،
      65، 66 ، 67، 73، 75، 76، 77، 78 ، 80، 81 ، 82، 84، 85، 86، 91، 92، 94، 100ض)
225 ـ نبوی، الف (کارشناس‌ حقوق‌) (8، 13، 15)
226 ـ نجفی، ایرج (مدیرکل‌ ثبت‌ استان‌ آذربایجان‌ غربی‌) (40، 42، 48 و 95)
227 ـ نجفی، حسین (سردفتر 54 تبریز) (58)
228 ـ نعمت‌اللهی، محمدعلی (سردفتر بازنشسته) (46ض)
229 ـ نقشبندی، حسن (سردفتر 18 ارومیه‌) (19)
230 ـ نوروزی، برزو (سردفتر 114 شیراز) (45، 46ض، 49ض و 53ض)
231 ـ نوروزی، بهروز (سردفتر 101 شهرکرد) (56، 58 ، 62 و 70)
232 ـ نوین، پرویز (استاد دانشگاه‌) (15)
233 ـ نیکوعزم، حبیب‌ اله (سردفتر بازنشسته) (4، 6، 13)
234 ـ وحدانی‌نیا، محمدامین (کارشناس ارشد حقوق خصوصی، استاد دانشگاه و رئیس دادگاه عمومی
      خوسف در خراسان جنوبی) (83 و 92)
235 ـ وحیدی، امیرحسین (سردفتر 5 تهران) (51 ، 52،54، 55، 58، 68، 73 و 100)
236 ـ وصالی ناصح، مرتضی (سردفتر 31 همدان) (59 و 66)
237 ـ وفایی، محمد (سردفتر 29 کرمانشاه‌) (17، 25)
238 ـ ولوجردی، محمد (سردفتر 523 تهران‌) (10)
239 ـ ولویون، رضا (59 و 60)
240 ـ ولیزاده، سلمان (سردفتر 34 زنجان) (56)
241 ـ هاشمی‌نژاد، مجید (سردفتر 21 تبریز) (23، 56ض)
242 ـ هدایی، فرخ (سردفتر 228 اندیمشک و عضو هیئت علمی دانشگاه) (99)
243 ـ هیأت‌ تحریریه‌ (4، 34، 35، 36، 38، 41 و 75)
244 ـ یادگاری، محمدعلی (مدیرکل‌ امور اسناد و سردفتران‌) (19، 21، 30، 32، 33، 34، 41 و 44ض)
245 ـ نکویی، محمد (دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی)(74)
246 ـ وحیدنیا، جمشید (کارشناس مسؤول امور اسناد سازمان ثبت) (96)
247 ـ یاوری سردارآبادی، صولت (سردفتر 116 اصفهان) (76 و 99)
248 ـ یوسفی محله، ابراهیم (وکیل دادگستری) (76)

[1]
. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره727 تهران.
*. منظور از «ض» پس از شماره مسلسل ماهنامه، ضمیمه ماهنامه است.
[2] . عناوین و موضوعات سرمقاله‌ها براساس شماره ماهنامه «کانون» تنظیم شده است.
*. دیدگاه به قلم مدیر‌مسؤول ماهنامه «کانون»، عنوانی است که از شماره 95 ماهنامه به بیان مسایل مهم امور سردفتری و مواضع و دیدگاه‌های روز جامعه در سطح کلان می‌پردازد. اما قاعدتاً عنوان ندارد.