کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

نمایه پایگاههای اینترنتی ماهنامه کانون

بازنما
قابل توجه مخاطبان ماهنامه «کانون»
 
نمایه تمامی مقالات و مطالب ماهنامه «کانون» در برخی از پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌های زیر قابل مشاهده و بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم است؛
 
1 ـ کانون سردفتران و دفتریاران                                                                  www.notary.ir
2 ـ کانون سردفتران و دفتریاران خراسان                                      www.Khorasannotary.ir
3 ـ کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان                                     www.esfnotary.com
4 ـ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران         www.cenp-uayt.ac.ir
5 ـ اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران                                            www.iranbar.org
6 ـ کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان                                        www.isfahanbar.org
7 ـ بانک اطلاعات نشریات کشور                                                      www.magiran.com
8 ـ ایندکس ایران فهرست راهنمای ایرانیان                                               www.indexiran.ir
9 ـ حقوق                                                                                      www.hoqouq.com
10 ـ وکالت                                                                                      www.vekalat.org
11 ـ دادستانی کل کشور                                                                    www.dadsetani.ir
12 ـ دفترخانه‌ها                                                     http://daftarkhaneha.blogfa.com
13 ـ یادداشت‌های سردفتر اسناد رسمی                                     http://irnotary.blogfa.com