کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

نمونه‌هایی از بازخورد مطبوعاتی و رسانه‌ای ماهنامه «کانون»

نمونه‌هایی از بازخورد مطبوعاتی و رسانه‌ای ماهنامه «کانون» در سال‌های اخیر که به مناسبت‌های مختلف در همایش‌ها، جشنواره‌های مطبوعاتی یا نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور فعال داشته است؛