کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

اطلاعیه؛ تلفن های ضروری کانون سردفتران و دفتریاران

جهت اطلاع‌رسانی و دسترسی سریع سردفتران و دفتریاران و خانواده بزرگ سردفتری به منظور پیگیری امور مربوطه، تلفن‌های ضروری برخی از واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران به اطلاع می‌رسد؛
 
واحد
تلفن
نمابر
تلفنخانه
88705190 (15خط)
88705190
دفتر هیئت مدیره
88706105
88706107
88706109
دفتر روابط عمومی
88706106
88706101
دفتر حقوقی و حمایت‌قضایی
(داخلی 274)
88705320
دبیرخانه
(داخلی 208)
(داخلی 343)
دفتر کمیسیون تقسیم اسناد
88705319
 
صندوق تعاون
---
88711154
دفتر نظارت و بازرسی
88705752
88705752
دفتر ماهنامه «کانون»
88728755
 (داخلی 248)
دفتر انفورماتیک
88705754
88706102
امور درمانی
88705918
88705753
امور مالی
88705321
---
تدارکات و کارپردازی
88706103
---