کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 08 خرداد 1401

دغدغه

دغدغه
 
«دفتر اسناد رسمی» در غالب اجتماعات متمدن، به‌عنوان نهادی وابسته به سازمان قضایی، مرکز حل و فصل بسیاری از امور مردمان است. و از یک سو با تنظیم اسناد معاملات آنان، از دعاوی و اختلافات قابل اجتناب آتی ممانعت می‌کند و از سوی دیگر با تهیه برخی اسناد، به اتخاذ دلیل بَهرِ آینده و ایجاد اطمینان خاطر از این رهگذر و پدیدآوردن ثبات و امنیت اقتصادی می‌پردازد. سردفتر و دفتریار در کنار وظیفه اصلی خویش یعنی تنظیم اسناد معاملات مردم، گاه مشاور ایشان‌اند و گاه محرم رازهایشان و گاه غمخوارشان. با این همه، ضرورت گریز از هیاهو و تظاهر و خودداری از تبلیغ، هیچ‌گاه اجازه نداده است که دقایق و ظرایف خدمات این خدمتگزاران بی‌ادعای قانون و حق گفته آید و شناخته گردد تا از این رهگذر مردمان با آگاهی بیشتر بتوانند از خدمات این نفوس آماده خدمتگزاری و ایثار بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر اما، تنظیم اسناد معاملات مردمان، حل مشکلات و معضلات ایشان در مسایل اسناد و ثبت ـ در محدوده‌ی تکالیف دفاتر اسناد و نیز ادارات ثبت ـ آن‌قدر گوناگون و پیچیده است که به راستی شاید کمتر کسی را بتوان یافت که به جرأت ادعا کند در تمامی این امور تبحّر یافته است و سکوت و اجمال قوانین در مواردی و تناقض و تخصیص برخی از نصوص به همراه نُسخ‌]های[ تلویحی و ضمنی و جز آنها باعث می‌آید که گاه برای یافتن پاسخ به سؤالی و یافتن راه حل مشکلی، سردفتر ناگزیر شود ساعت‌ها یا روز‌ها به مراجع و منابع کار رجوع کند. و بدیعی است که حاصل این مراجعات و بررسی‌ها اگر در اختیار دیگران نهاده شود، روز به روز در تعالی و شکوفایی خدمات این صنف و گره‌گشایی‌هایشان در کار مردم، تأثیر خواهد نهاد. 1

1
 . برگرفته از ماهنامه «کانون»، زیرعنوان؛ سخن آغازین (ای نام تو بهترین سرآغاز)، ش. اول، سال چهل و یکم، دوره دوم، صص.2و3.