کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

اطلاعیه قابل توجه سردفتران و دفتریاران سراسر کشور

اطلاعیه
قابل توجه سردفتران و دفتریاران سراسر کشور
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، حسب توافق کانون و بیمه البرز، سردفتران و دفتریاران سراسر کشور که سند مالکیت خودرو به نام خود یا همسرشان باشد می‌توانند از تخفیف 20 درصدی بیمه بدنه بهره‌مند گردند.
بنا به این گزارش، طی موافقت‌نامه‌ای از تاریخ 12/4/1388 به مدت یکسال، هر یک از سردفتران و دفتریاران که مالکیت خودرو به نام خود یا همسرشان باشد می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعب و یا نمایندگی‌های بیمه البرز در سراسر کشور از 20% تخفیف بیمه بدنه (علاوه بر تخفیف عدم خسارت سایر شرکت‌های بیمه) بهره‌مند گردند.