کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه؛ قابل توجه مشمولان بیمه خدمات درمانی سردفتران و دفتریاران

اطلاعیه
قابل توجه مشمولان بیمه خدمات درمانی سردفتران و دفتریاران
براساس توافق کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان بیمه خدمات درمانی، دفترچه بیمه سردفتران و دفتریاران بیمه‌شده، با درج عنوان «کانون» پس از نام و نام‌خانوادگی بیمه شدگان، نشان‌دار می‌شود.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، دکتر جمشید شایانفر، مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه خدمات درمانی طی نامه‌ای به این کانون از نشان‌دار شدن دفترچه بیمه سردفتران و دفتریاران بیمه‌شده با درج عنوان «کانون» پس از نام و نام‌خانوادگی بیمه‌شدگان خبر داد که متن نامه یاد‌شده به شرح زیر است؛