کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اطلاعیه؛ قابل توجه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران روش مشاهده صورت‌پرداخت‌های الکترونیکی و دریافت شناسه واریز بانکی دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه
قابل توجه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران
روش مشاهده صورت‌پرداخت‌های الکترونیکی و دریافت شناسه واریز بانکی دفاتر اسناد رسمی
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، دفاتر اسناد رسمی شهر تهران می‌توانند برای مشاهده صورت‌پرداخت‌های الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی و دریافت شناسه واریز بانکی دفترخانه به روش زیر عمل کنند:
1 ـ ابتدا وارد سایت اینترنتی www.sabt.sep.ir شوید.
2 ـ در قسمت نام کاربری شماره ترمینال دفترخانه را بدون رقم اول آن وارد کنید.
3 ـ در قسمت کلمه رمز عدد 4321 را وارد کنید.
4 ـ کلمه ورود را فشار دهید.
5 ـ بعد از ورود به سیستم، گزینه گزارشات را انتخاب کنید.
6 ـ در جدول مورد نظر تاریخ و شماره دفترخانه را وارد نمایید و گزینه تهیه گزارش را انتخاب کنید.
پس از اطمینان از مطابقت‌داشتن مبلغ سامانه با گزارش دفترخانه، آن را به واحد ذی‌حسابی ارسال کنید.
همچنین دفاتر می‌توانند برای دیدن شناسه واریز بانکی دفترخانه به این روش عمل نمایند:
1 ـ ابتدا وارد سایت اینترنتی www.sabt.sep.ir شوید.
2 - در قسمت نام کاربری شماره ترمینال دفترخانه را بدون رقم اول آن وارد کنید.
3 ـ در قسمت کلمه رمز عدد 4321 را وارد کنید.
4 ـ کلمه ورود را فشار دهید.
5 ـ بعد از ورود به سیستم گزینه تولید رقم کنترلی شناسه را انتخاب کنید.
6 ـ در جدول موردنظر با استفاده از فلش‌های راهنما، استان تهران و حوزه ثبتی صادقیه تهران 2 را انتخاب و شماره دفترخانه را وارد نمایید و در آخر گزینه تولید کد را انتخاب نمایید.