کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

جلسه عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور برگزار گردید

 جلسه عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور برگزار گردید
 
روز سه‌شنبه 21/2/89 جلسه عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور با حضور اعضای جامعه در واحد بازنشستگان مستقر در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» پس از قرائت آیاتی از کلام‌ا... مجید، اردشیر نصیریان مدیرعامل جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور گزارشی از اقدامات و خدمات انجام‌شده از سال 1385 توسط اعضای جامعه در راستای بهبود وضع سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور و خانواده آنها ارائه داد که مورد تأیید حاضرین قرار گرفت. در ادامه این نشست محمدعلی اختری در‌خصوص خدمات ایرانیان نسبت به اسلام در گذشته و محمدتقی صمیمی درباره زبان فارسی بیاناتی ایراد نمودند. همچنین مرعشی با خواندن سروده‌ای از اشعار خود رونقی دیگر به جمع مجلس داد. سپس محمد علومی رئیس هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور هدف‌ها و برنامه‌های آینده جامعه بازنشستگان را اعلام نمود و احمد وفادار عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی جامعه به سؤالات حاضرین در جلسه پاسخ داد و همچنین امین‌ا... رشیدی طی بیاناتی از زحمات دست‌اندرکاران تشکر نمود و در پایان اقدامات گذشته و برنامه آینده جامعه مورد تأیید حاضرین قرار گرفت.