کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

آگاه سازی فروشندگان و خریداران خودرو هنگام تنظیم سند وکالت

دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند؛
آگاه‌سازی فروشندگان و خریداران خودرو هنگام تنظیم سند وکالت
 
طی بخشنامه‌ای، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند موقع تنظیم سند وکالت خودرو، فروشندگان و خریداران را نسبت به تبعات انجام دیرهنگام تنظیم سند انتقال، آگاه سازند.
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف به تفهیم متعاملین در هنگام تنظیم سند وکالت نسبت به تبعات انجام دیرهنگام فک پلاک متعلق به موکل، اخذ پلاک جدید به نام خود و تنظیم سند انتقال شدند.
متن این بخشنامه به شماره 18390/89 به تاریخ 5/2/89 بدین شرح است: «پیـرو بخشنامه شماره 57291/34/1-21/12/861 نظر به اینکه حسب برخی اطلاعات واصله، پس از تنظیم سند وکـالت، تعویض پلاک و انتقال انواع خودرو، وکیـل عمـداً یـا سهواً اقدامی جهت انجام مورد وکالت (فک پلاک متعلق به موکل و اخذ پلاک جدید به‌نام خود و تنظیم سند انتقال) نمی‌نمـایـد و این امر باعنایت به اینکه پلاک خودرو کماکان به‌نام موکل بوده و خودرو در تصرف وکیل می‌باشد، موجد تبعـات متعدد امنیتی، انتـظامی و قضـایی است. لـذا دفـاتر اسنـاد رسمی مکلف‌انـد مفاد ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیئت محترم وزیران و مسؤولیت‌های وکیـل مندرج در مواد 666 و 667 قانون مدنی را به متعاملین تفهیم نموده و وکیل و موکل را از تبعات انجام دیر‌هنگام مورد وکالت آگاه نمایند».


1 . کد 754 م.ب.ث.: با توجه به تبصره 2 ماده 123 قانون ثبت اصلاحی مورخ 15/8/84 چون مفاد تبصره مذکور نظر به شخص بایع دارد که طی آن با اعطای وکالت فروش خودرو، انتقال صورت می‌گیرد، لذا در مواردی که وکیل خودروی مورد وکالت را به خود منتقل می‌نماید چون حق‌الثبت نقل و انتقال یک‌بار و در زمان تنظیم وکالت وصول گردیده لذا اخذ مجدد حق‌الثبت نقل و انتقال از وکیل منتفی خواهد بود.
(بخشنامه شماره 57291/34/1 مورخ 21/12/1386 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)