کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

معرفی کتاب

مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور
 
اساساً مطالعه و بازخوانی پرونده‌های قضایی خصوصاً مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ارتقای سطح دانش حقوقی و قضایی اندیشمندان حقوق مفید و بسیار ارزشمند است.
کتاب «مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1385» که به تفصیل در 35 فصل جداگانه مشروح مذاکرات دیوان را با درج 35 رأی صادره هیئت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به سال 1385 اعم از مسایل کیفری و حقوقی در 912 صفحه آورده توسط اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور در شمارگان 6000 نسخه به قیمت 9 هزار تومان در سال 1388 منتشر شده است.
 
 

 
 
 
 
 
آیین رسیدگی به
درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث
 
موضوع ارث و میراث از دیرباز مورد توجه جوامع بوده و آخر زندگی، همه آدمیان هرچه دارند به ارث می‌گذارند. اموال و دیون از جمله میراثی است که جزو ترکه محسوب است. اما آنچه در این‌میان حائز اهمیت است تقسیم ترکه و چگونگی مطالبه سهم‌الارث از سوی وراث است. کتاب «آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث» در فصول 6‌گانه اصطلاحات، مفاهیم، صلاحیت؛ تقسیم ترکه و وجود دین، آیین دادرسی تقسیم ترکه؛ حکم تقسیم ترکه و آثار آن؛ ثبت املاک براساس حصه مفروزی هر یک از ورثه و در آخر مسایل متفرقه تقسیم ترکه به تفصیل، موضوع را واکاوی کرده و محققانه مستند به مواد قانونی و منابع حقوقی نحوه رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را تبیین نموده است.
این کتاب توسط حسین قربانیان در 320 صفحه از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش در سال جاری به شمارگان 1000 نسخه با قیمت 5700 تومان روانه کتابفروشی‌های معتبر حقوق شده است.

 
 
 
 
 
 
 
مسؤولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی
در حقوق ایران و فرانسه
 
امروزه، به یقین، صحت و سلامت عملکرد سران دفاتر اسناد رسمی از عوامل اساسی در تأمین امنیت اقتصادی و تثبیت مالکیت و حقوق مردم و حفظ حقوق دولتی و ایجاد اعتماد عمومی در میان جامعه است. از همین‌رو، تبیین و تشریح مسؤولیت کیفری سردفتران با توجه به نظام ثبتی ایران علاوه بر مسؤولیت‌های انتظامی و مدنی، نقش مهمی در تدوین ضمانت اجراهای جزایی و مجازات‌های بازدارنده کیفری منطبق با نیاز روز دارد. و البته یکی از راه‌های ارتقای سطح علمی‌ـ‌حقوقی موضوع جهت وضع مقررات کیفری در‌خصوص مسؤولیت کیفری سردفتران، بررسی نظام سردفتری ایران با دیگر نظام‌ها است که کتاب «مسؤولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه» نتیجه چنین مطالعه تطبیقی است که این تحقیق می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و رعایت بهداشت قضایی و خصوصاً اصلاح قوانین و مقررات ثبتی مؤثر و مفید باشد.
این کتاب که در دو بخش مبانی نظری و جرایم مستوجب مسؤولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه توسط حمیدرضا آدابی تدوین یافته که در 347 صفحه با شمارگان 2000 نسخه به ارزش 5000 تومان از سوی انتشارات جنگل، جاودانه منتشر و در سال جاری روانه بازار کتاب‌های حقوقی شده است.