کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

ماهنامه شماره 105 - خرداد 1389

ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
سال پنجاه و دوم، دوره دوم، شماره 105
خرداد ماه 1389فهرست
مقالات
ترجمه


اخبار، قوانین، مقررات، آراء، نظریه های مشورتی و گزارش ها
بخشنامه
خبر
نظریه های مشورتی
  • نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (بخش هشتم)
    محمد عظیمیان، رضا تاجگر

ترجمه خلاصه مطالب ماهنامه