کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

حرف ماه

حرف ماه
 
در مشکلات، با یقین به دیدار خدا، خاشعانه و عاشقانه از صبر و نماز یاری جویید
(وَاستَعینوا بِالصَّبرِ وَ الصَّلوڑِ وَ اِنَّها لَکَبیرَڑٌ اِلّا عَلَی الخشِعینَ اَلَّذینَ یَظُنّونَ اَنَّهُم مُلقوا رَبِّهِم وَ اَنَّهُم اِلَیهِ رجِعونَ) بقره/45 ـ 46
از صبر و نماز یاری جویید. و این کار، جز برای خاشعان، گران است. آنان کسانی‌اند که می‌دانند دیدارکننده پروردگار خویش‌اند و به سوی او باز می‌گردند.
یقیناً یکی از راه‌های اساسی برای اصلاح اخلاق و رسیدن به خوش‌خلقی و ملکات نفسانی، آموزش و تعلیم از طریق آموزش‌های قرآنی است.
انس با قرآن کریم و توکل بر خداوند عزیز که « اِنَّ العِزَّڑ‌َ لِـلّـهِ جَمیعاً»[1] و تکیه بر قدرت الهی که « اِنَّ القُوَّڑَ لِـلّـهِ جَمیعاً»،[2]دیگر جایی برای ریا و شهرت‌طلبی و ترس از غیر‌خدا و امید و چشمداشت به غیر‌خدا و اعتماد به غیر‌خدا باقی نمی‌ماند. در این حالت، آدمی ویژگی‌های انسان الهی را همچون ترس از خدا و عشق به خدا و عزت‌نفس و مناعت‌طبع و استغنای از خلق پیدا می‌کند و مزیّن به صفات الهی می‌شود و جز حق نمی‌خواهد؛ همان ذات باری‌تعالی که باقی است و همه به سوی او بازمی‌گردیم.
به نقل از؛ حسین اسکندری، آیه‌های زندگی، ج.4، انتشارات سروش، تهران، صص. 181 ـ 182.

[1]. سوره مبارکه یونس، آیه شریفه 65.
[2]. سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 165.