کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

دفاتر اسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات فیش عوارض شهرداری را در سند تنظیمی دارند

دفاتر اسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات فیش عوارض شهرداری را در سند تنظیمی دارند
دفاتراسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات فیش عوارض دریافت‌شده تا سال قبل توسط شهرداری را در سند تنظیمی دارند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، طبق اعلام مدیر‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در‌جهت اجرای بند "ب" ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات عوارض دریافت‌شده تا سال قبل توسط شهرداری را در سند تنظیمی دارند که متن نامه مذکور به شماره 43414/89 به تاریخ 17/3/1389 به شرح زیر است؛
 
کانون سردفتران و دفتریاران
سلام علیکم
چون نسبت به وظایف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ابهاماتی مطرح بود، لذا با توجه به نامه 30963 ـ 25/12/88 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام می‌دارد:
چنانچه رسید یا گواهی واریز عوارض سالیانه موضوع بند "ب" ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مأموران شهرداری تنظیم و براساس آن عوارض وصول شود در این‌صورت از دفتر اسناد رسمی تکلیف کنترل فیش پرداختی از حیث پرداخت عوارض به کمتر از میزان مقرر ساقط شده، دفاتر فقط وظیفه کنترل پرداخت عوارض تا سال قبل و درج مشخصات آن در سند تنظیمی و سوابق مربوط، موضوع بندهای "الف"، "ب"، "ج" و "د" تبصره یک ماده 42 قانون یادشده را دارند. مع‌ذالک چنانچه فیش پرداختی توسط دفتر اسناد رسمی تهیه و صادر گردد، مسؤولیت کنترل فیش از حیث پرداخت عوارض به کمتر از میزان مقرر نیز بر‌عهده سردفتر خواهد بود. مراتب جهت اقدام مقتضی به ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ شود.
 
سید محمد هاشمی مقدم
مدیر‌کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت