کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

سامانه ارتباط مردمی سازمان ثبت راه اندازی شد

سامانه ارتباط مردمی سازمان ثبت راه اندازی شد
 
سامانه ارتباط مردمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره تلفن 66753882 آغاز به کار نمود.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، بر‌اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه استانی ثبت تهران به شماره 39130/89/101 به تاریخ 30/3/1389 در راستای گسترش نظارت و مشارکت مردم از طریق ارائه پیشنهادها و انتقادها در جهت رفع مشکلات، اصلاح امور و فرایندها و همچنین آگاهی از بازخورد خدمات‌رسانی متنوع مجموعه واحدهای ثبتی تابعه و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به‌ویژه در‌جهت تکریم ارباب رجوع، سامانه ارتباط مردمی سازمان ثبت به شماره تلفن 66753882 آغاز به کار کرد و کلیه کارکنان و مراجعان می‌توانند از طریق شماره تلفن مذکور نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خود را اعلام کنند.
متن بخشنامه مذکور به شرح زیر است؛
قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
 
 
 
 
بسمه تعالی
به رؤسای واحدهای ثبتی تابعه ...
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
سلام علیکم
با توجه به بخشنامه شماره 36636/89 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای گسترش نظارت و مشارکت مردم ازطریق ارایه پیشنهادها و انتقادها درجهت رفع مشکلات و اصلاح امور و فرآیندها و همچنین آگاهی از بازخورد خدمات‌رسانی متنوع مجموعه واحدهای ثبتی تابعه و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به‌ویژه درجهت تکریم ارباب رجوع، سامانه ارتباط مردمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره تلفن 66753882 آغاز به کار نموده است.
مقتضی است اقدام لازم نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب درجهت آگاهی کارکنان و مراجعان در کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر در‌خصوص تشکیل و آغاز به کار سامانه ارتباط مردمی صورت گیرد.        
 
میرصادق سعادتیان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران