کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1388 دفاتر اسناد رسمی

صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1388 دفاتر اسناد رسمی
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» و به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، صورت‌جلسه تفاهم خود‌اظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8539/230/د به تاریخ 2/4/1389 در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1388 دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان کانون سردفتران و دفتریاران که به امضای نمایندگان طرفین رسید، به شرح زیر اعلام شد؛
احتراماً به پیوست صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری شماره 10180/200 به تاریخ 2/4/89 بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای اقدام ارسال می‌گردد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
شماره: 10180/200                                                                          تاریخ: 2/4/89
صورت‌جلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1388
 
با توکل به خداوند قادر و متعال و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل‌های حرفه‌ای در‌جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای "الف" و "ب" و "ج" ماده 95 ق.م.م. (قانون مالیات‌های مستقیم) جلسه‌ای با حضور نمایندگان محترم کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل که بعد از شور و تبادل‌نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران درخصوص میزان مالیات عملکرد سال 1388 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:
1 ـ شرط استفاده اعضا از این تفاهم‌نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی به انضمام جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1388 (بابت حق تحریر اسناد، گواهی امضا و سایر موارد با ذکر شماره اولین و آخرین سند ماهانه) در موعد مقرر قانونی می‌باشد.
2 ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 هریک از دفاتر اسناد رسمی با اعمال ضریب 39 درصد به دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضا و سایر موارد پس از کسر 40 درصد از حق تحریر دریافتی بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون تعیین می‌گردد که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م. خواهد بود.
3 ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 هریک از دفتریاران با اعمال ضریب 60 درصد نسبت به کل مبالغ دریافتی بابت حق تحریر و گواهی امضا و سایر موارد و پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م. خواهد بود.
4 ـ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. 40 درصد مالیات به‌صورت نقد با اظهارنامه و ما‌بقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان‌ماه پرداخت گردد.
5 ـ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم‌نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سردفتران و دفتریاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود.
6 ـ در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چهارچوب تفاهم خوداظهاری به تعداد 5 درصد (پنج درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می‌گردد، مشروط بر این‌که در دو سال گذشته به‌عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
7 ـ اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم‌نامه بوده و به‌عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1388 را در اختیار آنان قرار دهند.
8 ـ دفاتر اسناد رسمی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای بند (6) این تفاهم‌نامه به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در‌صورتی‌که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهار‌نامه تسلیمی آنان بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود.
9 ـ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته مشخص گردد، وجوه دریافتی یا درآمد مؤدی در عملکرد سال 1388 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م. قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این‌صورت ما‌به‌التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
10 ـ عدم پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چهارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت مالیات متعلقه (در سررسید مقرر)، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. از تاریخ سررسید بوده که غیرقابل بخشودگی خواهد بود.
11 ـ این تفاهم‌نامه مانع از مراجعه مأموران مالیاتی جهت رسیدگی به مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله حقوق نخواهد بود.
12 ـ کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به‌منظور رعایت مفاد این تفاهم‌نامه به‌عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور درجهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می‌باشد.
13 ـ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمایی‌های لازم را خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.
14 ـ این تفاهم‌نامه در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد در تاریخ 24/3/1389 تنظیم گردیده است.
بنا به این گزارش، هرگونه ابهام و توضیح از طریق شماره تلفن 33967041 دفتر امور تشخیص مالیاتی قابل طرح و پیگیری است.