کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

نخستین نشست کارگروه مشترک اداره‌کل ثبت استان تهران و کانون سردفتران و دفتریاران در‌خصوص اسناد تک‌برگی برگزار شد

طی نشستی نخستین جلسه کارگروه مشترک اداره‌کل ثبت استان تهران و کانون سردفتران و دفتریاران باحضور مقام‌های ارشد این دو دستگاه در‌خصوص اسناد تک‌برگی در محل اداره‌کل ثبت استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» نخستین نشست کارگروه مشترک اداره‌کل ثبت استان تهران و کانون سردفتران و دفتریاران باحضور اعضای هیئت مدیره کانون و رئیس ثبت استان تهران و دیگر اعضا در‌خصوص نحوه تنظیم و تکمیل اسناد تک‌برگی برگزار شد.
در این نشست، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با رئیس و نمایندگان اداره‌کل ثبت تهران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
بنا به این گزارش، در این جلسه که با حضور سعادتیان، گرامی، توحیدی، اسماعیلی، قصری و تنی چند از همکاران ثبت استان و آقاصفری، گودرزی و دکتر پیرداده به نمایندگی از کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شد، در‌خصوص نحوه تنظیم و تکمیل اسناد تک‌برگی بحث و بررسی به‌عمل آمد.