کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

دفاتر اسناد رسمی کماکان می‌توانند اقدام به تنظیم اسناد خودرو کنند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
دفاتر اسناد رسمی کماکان می‌توانند اقدام به تنظیم اسناد خودرو کنند1
 
آقاصفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی کماکان می‌توانند اقدام به تنظیم اسناد خودرو کنند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، مسلم آقاصفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در‌خصوص وضعیت نقل و انتقال اتومبیل با توجه به حذف ماده 30 لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی از‌سوی مجلس، گفت: اولاً آنچه که گفتید هنوز اتفاق نیفتاده است. زیرا مراحل قانون‌گذاری پایان نیافته، ثانیاً حذف ماده 30 یعنی بقای وضعیت موجود و در واقع، اتفاقی نیفتاده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در‌خصوص این گفته که ثبت معاملات اتومبیل اختیاری شده است، با بیان اینکه نقل و انتقال کلیه اموال اختیاری است، افزود: ثبت نقل‌و‌انتقال اختیاری نیست. یعنی اشخاص اختیار دارند که اموال خود را انتقال بدهند یا ندهند، اما برای ثبت نقل و انتقال از جهت تثبیت حقوق مالکانه و جلوگیری از بروز دعاوی الزام دارند.
آقاصفری در ارزیابی تخصیص بودجه همین موضوع با اشاره به تعارض مطرح‌شده بین ماده 30 مذکور با اصل 75 قانون اساسی، گفت: استنباط بنده این است که تخصیص بودجه برای هیچ نهاد حکومتی مستلزم امکان کسب درآمد آن نهاد نیست. در عین حال دریافت هزینه قیمت تمام‌شده خدمات به اشخاص هم ربطی به بودجه ندارد. زیرا وجوه حاصل از ارائه خدمات به حساب خزانه باید واریز شود. علاوه‌بر آن چنانچه تصور حذف درآمدی را داشته باشیم باید نگران درآمد دولت ناشی از عدم اجرای مواد 123 و124 قانون ثبت و ماده 42 قانون مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده باشیم که از این رهگذر رقمی معادل 180 میلیارد تومان به خزانه دولت ضرر خواهد رسید که البته حذف ماده 30 مذکور به مواد یاد‌شده خدشه‌ای وارد نکرده است.
پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران می‌افزاید رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه که آیا دفاتر اسناد رسمی می‌توانند اسناد اتومبیل را تنظیم کنند یا خیر؟ گفت: دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند اسناد اتومبیل را تنظیم نکنند. چون وظیفه آنان ثبت نقل و انتقال اموال و وصول حقوق دولتی از‌جمله حق‌الثبت و مالیات و وصول عوارض سالیانه خودرو و واریز آن به خزانه دولت است.

1. توضیح ماهنامه «کانون»: درج اخبار مربوط به «تنظیم اسناد رسمی خودرو و املاک» صرفاً به‌جهت اهمیت موضوع و ضرورت اطلاع‌رسانی برای جامعه سردفتری و سردفتران و دفتریاران و مخاطبان ارجمند ماهنامه است تا از کم‌و‌کیف آن آگاه شوند. بدیهی است برای اطلاع از آخرین خبرها بهتر است به پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران به نشانی زیر مراجعه شود؛                                                                 WWW.Notary.ir