کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

خلاصه صورت مذاکرات مجلس درباره لایحه تخلفات رانندگی

دبیرتوکلی هستند. (فرهنگی) ـ نفر بعد آقای
رئیس ـ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس! من اخطار قانون اساسی دارم، چون باید از مجلس رأی بگیرید خواهش می‌کنم همکاران توجه ویژه بفرمایند. اخطار من مربوط به اصل (75) قانون اساسی است...
رئیس ـ راجع به چیست؟
توکلی ـ تغییراتی که ماده (30) کرده...
رئیس ـ حالا اجازه بدهید به ماده (30) رسیدیم، بگویید.
توکلی ـ الان در دستور ماده (30) هست.
رئیس ـ نه، الان ما بقیه مواد را طی می‌کنیم، بعد به ماده (30) می‌رسیم.
توکلی ـ پس اجازه بفرمایید من راجع به مرکز پژوهش‌ها یک توضیحی بدهم. همین مرکز پژوهش‌ها مرتب گزارش‌های خود را در خدمت نمایندگان می‌آورد. درباره همین لایحه‌ای که الان در دست بررسی است، چون فاصله افتاد سه بار گزارش را توزیع کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاده که ما تا الان گزارشی باشد و خدمت نمایندگان نداده باشیم.
رئیستوکلی. دستور را مطرح بفرمایید. ـ متشکر، این هم نظر آقای
دبیر (فرهنگی) ـ آقای دکتر باز هم تذکر دارند.
رئیس ـ اگر راجع به موضوع است اعلام بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای صادق بفرمایید.
سیدمهدی صادق ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! تذکر من هم در ارتباط با همان موضوعی است که آقای قمری دادند، متأسفانه پایان جلسات نحوه اداره جلسه زیاد مناسب نیست و عموماً از عدد می‌افتد و تذکرات نمایندگان... (رئیس ـ این را رسیدگی می‌کنیم، یک راه‌حلی پیدا می‌کنیم).
یک موضوع دیگری هم که می‌خواستم مطرح کنم در ارتباط با تذکرات شفاهی نمایندگان ساز‌و‌کار دیگری برقرار شود، این شماره‌هایی که زده می‌شود قاعدتاً افراد به صورت تکراری مطرح می‌کنند، من می‌خواستم خواهش کنم روی (18) نفری که در تابلو می‌آید قرعه‌کشی شود و...
رئیس ـ این را در اصلاح آیین‌نامه حل خواهیم کرد.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای غضنفرآبادی بفرمایید.
موسی غضنفرآبادی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
من تذکر ماده (152) را دارم. این شیوه رسیدگی لوایح را در شور دوم در مجلس مطرح می‌کند. ماده (30) این لایحه که شما دستور دادید از کار مجلس خارج شود، البته آن مبنای قانونی نداشت، خارج شد، الان هم به کمیسیون ارجاع شده، کمیسیون ماده دیگری را تصویب کرده، قبل از این‌که آن ماده اصلاً به نظر نمایندگان برسد، مطرح شود، آوردند اینها را پخش کردند، پیشنهاد حذف دادند. اصلاً کسی متوجه نیست در کمیسیون چه تصویب شده، آنچه که در کمیسیون تصویب شده فرق می‌کند با آنچه که در لایحه آمده. بنابراین این پیشنهاد...
رئیس ـ آقای غضنفرآبادی! آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده در این برگ خدمت شما هست، الان وجود دارد، برای همه نمایندگان ارسال شده.
دبیررئیس ـ بفرمایید. (فرهنگی) ـ نفر بعد آقای نکونام هستند.
***
رئیس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
دبیر (محبی‌نیا) ـ دستور عبارت از ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور‌و‌مرور وسائل نقلیه است. آقای رئیس! تا ماده (32) پیش رفتیم. آقایان یوسف‌نژاد و قاسمی پیشنهاد حذف ماده (32) را دارند.
دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ ..... داریوش قمری ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ .... عبدالرضا مرادی ـ ... رئیس ـ متشکر. ..... تذکر بعد را اعلام بفرمایید. دبیر (فرهنگی) ـ نفر بعد آقای توکلی هستند. رئیس ـ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس! من اخطار قانون اساسی دارم، چون باید از مجلس رأی بگیرید خواهش می‌کنم همکاران توجه ویژه بفرمایند. اخطار من مربوط به اصل (75) قانون اساسی است...
رئیس ـ راجع به چیست؟
توکلی ـ تغییراتی که ماده (30) کرده...
رئیس ـ حالا اجازه بدهید به ماده (30) رسیدیم، بگویید.
توکلی ـ الان در دستور ماده (30) هست.
رئیس ـ نه، الان ما بقیه مواد را طی می‌کنیم، بعد به ماده (30) می‌رسیم.
توکلی ـ پس اجازه بفرمایید من راجع به مرکز پژوهش‌ها یک توضیحی بدهم. همین مرکز پژوهش‌ها مرتب گزارش‌های خود را در خدمت نمایندگان می‌آورد. درباره همین لایحه‌ای که الان در دست بررسی است، چون فاصله افتاد سه بار گزارش را توزیع کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاده که ما تا الان گزارشی باشد و خدمت نمایندگان نداده باشیم.
رئیس ـ متشکر، این هم نظر آقای توکلی. دستور را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ ..... سیدمهدی صادق ـ... (رئیس ـ ....).... رئیس ـ ....دبیر (فرهنگی) ـ آقای غضنفرآبادی بفرمایید.
موسی غضنفرآبادی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
من تذکر ماده (152) را دارم. این شیوه رسیدگی لوایح را در شور دوم در مجلس مطرح می‌کند. ماده (30) این لایحه که شما دستور دادید از کار مجلس خارج شود، البته آن مبنای قانونی نداشت، خارج شد، الان هم به کمیسیون ارجاع شده، کمیسیون ماده دیگری را تصویب کرده، قبل از این‌که آن ماده اصلاً به نظر نمایندگان برسد، مطرح شود، آوردند اینها را پخش کردند، پیشنهاد حذف دادند. اصلاً کسی متوجه نیست در کمیسیون چه تصویب شده، آنچه که در کمیسیون تصویب شده فرق می‌کند با آنچه که در لایحه آمده. بنابراین این پیشنهاد...
رئیس ـ آقای غضنفرآبادی! آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده در این برگ خدمت شما هست، الان وجود دارد، برای همه نمایندگان ارسال شده.
دبیر (فرهنگی) ـ نفر بعد آقای نکونام هستند. رئیس ـ بفرمایید. محمدابراهیم نکونام ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ ..... یوسف قاسمی‌گولک ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... علی‌اصغر یوسف‌نژاد ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ .... اسدالله عباسی ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ ..... رئیس ـ ..... یوسف قاسمی‌گولک ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... حسین امیری‌خامکانی ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... محمود احمدی‌بیغش ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ ... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... سیدکاظم دلخوش‌اباتری ـ .... رئیس ـ .... سردارمؤمنی ـ .... رئیس ـ .... امین‌حسین رحیمی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ.... رئیس ـ .... رحیمی ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... سیدمهدی صادق ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ ..... بهمن محمدیاری ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... سیدکاظم دلخوش‌اباتری ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... محمدی ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... جعفری ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ ..... عیسی جعفری ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ ..... رئیس ـ ..... سیدکاظم دلخوش‌اباتری‌ـ ..... رئیس ـ .... یکی از نمایندگان ـ ..... رئیس ـ .... قربانی ـ .... رئیس ـ ..... یکی از نمایندگان ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... مصباحی‌مقدم ـ ..... رئیس ـ .... مصباحی‌مقدم ـ .... رئیس ـ .... مصباحی‌مقدم ـ ..... دبیر (فرهنگی) ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ ...... اقبال محمدی ـ .... رئیس ـ .... محمدی ـ .... رئیس ـ ..... محمدی ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... عبدالرضا مرادی ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... سیدکاظم دلخوش‌اباتری ـ .... رئیس ـ ..... دلخوش‌اباتری ـ ..... رئیس ـ .... دلخوش‌اباتری ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... عبدالرضا مرادی .... رئیس ـ .... علی اصغر‌یوسف‌نژاد ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... موسی‌ غضنفرآبادی ـ ..... رئیس ـ ....
دبیر (محبی‌نیا) ـ جناب آقای مرادی بفرمایید.
عبدالرضا مرادی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! این پیشنهاد حذف اصل ماده که رأی نیاورد ولی من پیشنهاد حذف کلمه نیروی انتظامی را در این ماده دارم بخاطر همین موضوع که این امر از کارشناسان رسمی دادگستری ساخته است که با بی‌طرفی کامل بیایند رسیدگی کنند. شما همان‌طور که قبلاً...
رئیس ـ نیروی انتظامی کدام سطر را می‌فرمایید، سطر سوم؟ (مرادی ـ بله) یعنی شورای تصادفات استان، نیروی انتظامی، نیروی انتظامی را حذف کند.
مرادی ـ وقتی بشود شورای تصادفات استان، می‌شود کارشناسان رسمی دادگستری، کلمه نیروی انتظامی که حذف شود مشکل حل می‌شود. آقای رئیس! الان وضعیت به شکلی است که محاکم با قرعه می‌آیند کارشناس رسمی دادگستری را انتخاب می‌کنند کارشناسان رسمی دادگستری هم طبق قانون مجلس باید انتخاب بشوند، یک شرایط و فرآیند خاص دارد که هر کسی نمی‌تواند بیاید کارشناسی رسمی دادگستری شود. اما با وجود این مطلب آنجا در ماده (30) این بحث حذف را مطرح می‌کنند که دفاتر اسناد رسمی را حذف ‌کنند. اینجا هم می‌خواهند کانون کارشناسان رسمی را حذف کنند. یعنی همه چیز در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری اصلاً بی‌طرف است برای این منظور انتخاب شدند، برای این منظور به آن‌ها پروانه داده‌اند. اگر کار در اختیار اینها نباشد اگر قاضی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع ندهد و بخواهد در اختیار یک مرجع اداری یا انتظامی باشد این در واقع استقلال کار کارشناس را زیر سؤال می‌برد. بر این اساس استدعا دارم همکاران به حذف کلمه «نیروی انتظامی» رأی بدهند.
رئیس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی‌کنند. کمیسیون و دولت مخالفند. حضار 195 نفر، پیشنهاد را بفرمایید.
دبیر (محبی‌نیا) ـ پیشنهاد حذف عبارت «نیروی انتظامی»‌ است.
رئیس ـ نمایندگان محترم نظرشان را ارائه بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟
دبیر (محبی‌نیا) ـ پیشنهادی نداریم. (دلخوش‌اباتری ـ پیشنهاد دارم) ابهام دارید؟
رئیس ـ آقای دلخوش فقط دم آخر پیشنهادشان را می‌گویند، بفرمایید.
دلخوش‌اباتری ‌ـ آقای رئیس! جناب‌عالی هم با آقای محبی‌نیا همراه شدید. من نیم ساعت پیش دادم.
دبیر (محبی‌نیا) ـ آقای دلخوش پیشنهاد رفع ابهام دارند.
رئیس ـ بفرمایید. سیدکاظم دلخوش‌‌اباتری ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (فرهنگی) ـ ... رئیس ـ ..... مصطفی کواکبیان ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... محمدحسین فرهنگی ـ .... رئیس ـ .... فرهنگی ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... سیدمهدی صادق ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (فرهنگی) ـ .... دلخوش‌اباتری ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... سیدکاظم دلخوش‌اباتری ـ .... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... مهرداد بائوج‌لاهوتی ـ .... رئیس ـ .... بائوج‌لاهوتی ـ .... رئیس‌ ـ .... امین‌حسین رحیمی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... اقبال محمدی ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... علی مطهری (تهران) ـ .... رئیس ـ .... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ .... رئیس ـ .... امین‌حسین رحیمی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ ..... رئیس ـ .... سیدعلی ادیانی‌راد ـ .... اخلاقی ‌ـ ..... رئیس ـ .... دبیر (فرهنگی) ـ .... رئیس ـ ..... بهروز جعفری ـ .... رئیس ـ ..... دبیر (محبی‌نیا) ـ ....
رئیس ـ حضار 204 نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این عبارت ارائه بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری شرکت فرمایند. پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود، تصویب‌شد.‌ ماده (30) را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای دکتر! آقای توکلی تذکر دارند.
رئیس ـ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای رئیس! بنده اصل (75) قانون اساسی را اخطار دارم. در بودجه سال 89 حکمی آمده که نیروی انتظامی با نصب پلاک، به ازای هر پلاک درآمدی کسب می‌کند. اینجا نصب پلاک را از نیروی انتظامی گرفته‌اند و درآمد نیروی انتظامی حذف می‌شود. ضمن آن که هزینه‌هایی برای نیروی انتظامی است که محلی برای تأمین آن پیش‌بینی نشده است و در نتیجه این اصلاحیه‌ای که کمیسیون زحمت کشیده و آورده‌اند، ضمن این‌که درآمدی را کسب می‌کند، هزینه‌ای را اضافه می‌کند. در نتیجه با اصل (75) مغایر است. پیشنهاد می‌کنم که از مجلس نظر بخواهید.
رئیس ـ این اخطار وارد است یعنی هم هزینه جدیدی ایجاد می‌کند و هم بخشی از بودجه نیروی انتظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. من اخطار را وارد می‌دانم. به نظر من این روشن است، ما با این کار هم به بودجه نیروی انتظامی لطمه می‌زنیم و هم این‌که بر آن هزینه‌ای بار می‌کنیم، با بودجه مخالفت دارد. حالا می‌توانید رأیتان را بدهید. من اخطار را به رأی می‌گذارم و این اخطار را درست می‌دانم که ماده (30) با این نحو که نوشته شده بودجه نیروی انتظامی را کاهش می‌دهد و هزینه‌هایی بر آن بار می‌کند، لذا مغایر اصل (75) می‌دانم. حضار 202 نفر، نمایندگان در رأی‌گیری شرکت فرمایند. پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود، تصویب‌شد.‌ بنابراین، این ماده حذف خواهد شد (یکی از نمایندگان ـ یک قسمت از آن مغایر قانون اساسی است). از نظر من کل آن مغایر قانون اساسی است، من حذف آن را مناسب می‌دانم. بحث ما در این قانون پایان پذیرفت. از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر می‌کنیم که کار تخصصی خوبی در این قانون انجام دادند و هم‌چنین دولت، راهنمایی و رانندگی که مشارکت جدی داشتند، این قانون بسیار مهمی است که اگر به زودی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های آن هم تصویب بشود، می‌تواند شرایط راهنمایی و رانندگی در کشور را کاملاً بهبود ببخشد.