کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

تسری مفاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران به سال های آتی

تسری  مفاد تفاهم نامه  فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران به سال های آتی

تفاهم نامه في ما بين سازمان امور مالياتي كشور و كانون سردفتران و دفترياران مربوط به سال هاي 89 و 90  به  سال هاي 91 الي 93 تسري يافت.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران بنا به درخواست كانون سردفتران و دفترياران  مبني بر تسري مفاد اين تفاهم نامه براي سال هاي آتي، متن نامه هاي معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به شماره 6842/260/د  مورخ 4/12/93 به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كه در هامش آن موافقت قائم مقام سازمان امور مالياتي قرار گرفته است، و نامه شماره 181/260/د مورخ 19/1/94 كه به اين كانون ارسال گرديده است را در فايل ضميمه مشاهده نماييد.

تاریخ ارسال خبر: 
94/1/30
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
m.1.jpg872.3 کیلوبایت
m.2.jpg817.31 کیلوبایت