کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

قابل توجه دفاتر اسنادرسمی محدوده شرق استان تهران

قابل توجه دفاتر اسنادرسمی محدوده شرق استان تهران
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور سیستم مکانیزه تحت برنامه های ویندوز و آفیس پیرامون ارسال خلاصه معاملات ( موضوع ماده 185 قانون مالیات های مستقیم) از سوی ماموران اعزامی سازمان امور مالیاتی نصب خواهد شد.
این روند نصب ابتدا به صورت آزمایشی در دفاتر اسناد رسمی محدوده شرق استان تهران و از 17 الی 21 مهر ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور سیستم مکانیزه تحت برنامه های ویندوز و آفیس پیرامون ارسال خلاصه معاملات ( موضوع ماده 185 قانون مالیات های مستقیم) از سوی ماموران اعزامی سازمان امور مالیاتی نصب خواهد شد.
 
این روند نصب ابتدا به صورت آزمایشی در دفاتر اسناد رسمی محدوده شرق استان تهران و از 17 الی 21 مهر ماه سال جاری خواهد بود.