کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 16 آذر 1401

پاسداشت روز دفاتر اسنادرسمی در استان زنجان

پاسداشت روز دفاتر اسنادرسمی در استان زنجان

پاسداشت ششم دي ماه، روز دفاتر اسنادرسمي در استان زنجان با حضور پرشور سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته اين استان برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌ نصراله نیکخواه بهرامی، رییس جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان در اين مراسم مقاله ای را به مناسبت 6 دی ماه قرائت كرد و سخناني درخصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو مطرح كرد.

 

در ادامه ابوالحسن محمدی سردفتر زنجان گزارشي درخصوص مراجعه به مجلس شورای اسلامی و دیدار با دکتر علی وقف‌چی، نماینده زنجان در مجلس و مراجعه به کمیسیونهای حقوقی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه كرد.

 

همچنين در اين مراسم از همكاران بازنشسته استان تقدير شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/14