کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

یکصد و دهمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

یکصد و دهمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد
کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و دهمین شماره ماهنامه خبری - تحلیلی «کانون» را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و دهمین شماره ماهنامه «کانون» ویژه آبان ماه 1389 منتشر شد.در این شماره علاوه بر یادداشت ها، مقالات، آخرین اخبار و مقررات و به ویژه نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، تعدادی از کتاب های حقوقی اعم از حوزه امور ثبتی و سردفتری معرفی شده است.
کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و دهمین شماره ماهنامه خبری - تحلیلی «کانون» را منتشر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و دهمین شماره ماهنامه «کانون» ویژه آبان ماه 1389 منتشر شد.در این شماره علاوه بر یادداشت ها، مقالات، آخرین اخبار و مقررات و به ویژه نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، تعدادی از کتاب های حقوقی اعم از حوزه امور ثبتی و سردفتری معرفی شده است.
 
موضوعات این شماره ماهنامه "کانون" به این شرح است: وضعیت دفتر اسناد رسمی پس از بازنشستگی سردفتر، ماده 69 قانون دفاتراسناد رسمی، قاعده منع تشدید مجازات، مقایسه حقوق ثبت و حقوق جزا از نظر کیفری، معاملات وام بانکی، وکالت، حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی، غدیرخم، وقف، تقسیم اسناد، جابه جایی سردفتران و دفتریاران، نقل و انتقال خودرو و حقوق مصرف.