کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

یکصد و یازدهمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

یکصد و یازدهمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد
کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و یازدهمین شماره ماهنامه خبری - تحلیلی «کانون» را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این شماره ماهنامه که ویژه آذرماه 1389 است علاوه بر یادداشت ها، مقالات، آخرین اخبار و مقررات و به ویژه نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، تعدادی از کتاب های حقوقی اعم از حوزه امور ثبتی و سردفتری معرفی شده است.
کانون سردفتران و دفتریاران، یکصد و یازدهمین شماره ماهنامه خبری–تحلیلی «کانون» را منتشر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این شماره ماهنامه که ویژه آذرماه 1389 است علاوه بر یادداشت ها، مقالات، آخرین اخبار و مقررات و به ویژه نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، تعدادی از کتاب های حقوقی اعم از حوزه امور ثبتی و سردفتری معرفی شده است.
 
مهمترین موضوعاتی که در این شماره ماهنامه منتشر شده به این شرح است: مسایل جدید حقوقی، آرشیو اسناد ملی، انواع اراضی، قرارداد مادر جانشین، تقسیم مال مشاع و مال مشترک، قرارداد بانکی، جرم تجاوز به حاکمیت ارضی، وقف، عوارض مشاغل دفترخانه ها، ازدواج مجدد، دفاتر اسناد رسمی، قرارداد بیع بین الملل.
 
گفتنی است درج خلاصه ای از مطالب و مقالات به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه در هر شماره قابل توجه اندیشمندان حقوق و پژوهشگران دانشگاهی است.