کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

تکلیف ادارات ثبت در ثبت موسسات مالی با کسب مجوز از بانک مرکزی

تکلیف ادارات ثبت در ثبت موسسات مالی با کسب مجوز از بانک مرکزی

تکلیف ادارات ثبت در ثبت موسسات مالی با کسب مجوز از بانک مرکزی، خصوصا در مورد موسسات اعتباری، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ)، طبق بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اعلام شد. گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در بخشنامه شماره 39852/90 مورخ 2/3/90 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است: "باتوجه به اینکه فعالیت های نهادهای پولی و اعتباری از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی است و تاکنون ثبت برخی از آنها نیازمند اخذ مجوز از مراجع متعددی از قبیل بانک مرکزی، وزارت تعاون و نیروی انتظامی بوده است، لذا با عنایت به تبصره1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می دارد: ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 همان ماده کلیه واحدهای ثبتی مکلفند در زمان تاسیس و همچنین تغییرات بعدی نهادهای پولی و اعتباری فوق الذکر با اخذ مجوز از بانک مرکزی نسبت به ثبت آنها اقدام نماید".