کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

تفاهمنامه سال 1389 مالیات برارزش افزوده برای سال 90 تمدید شد

تفاهمنامه سال 1389 مالیات برارزش افزوده برای سال 90 تمدید شد

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، تفاهمنامه سال 1389 ماليات برارزش افزوده براي سال 90 تمديد شد.

نامه معاونت ماليات برارزش افزوده و تفاهمنامه سال 89 ذيلاً درج مي گردد.