کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

قابل توجه سردفتران و دفتریاران محترم

 قابل توجه سردفتران و دفتریاران محترم
از آن جا که مقرر شده برخی از امور و خدمات اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به زودی به دفاتر اسناد رسمی واسپاری گردد، هفت کلیپ آموزشی از سوی واحد آموزش و پژوهش کانون با همکاری روابط عمومی کانون و روسای واحدهای مختلف اداره کل ثبت شرکت ها، به منظور آشنایی هر چه بیشتر همکاران با حوزه مورد نظر، قواعد و مقررات حاکم بر آن تهیه و تولید شده است.
به گزارش روابط عمومی، این کلیپ‌های آموزشی برای " آشنایی با کلیات، مفاهیم و مقررات مربوطه " در مرحله نخست است که در حال حاضر در کانال اینستاگرام کانون به نشانی زیر بارگذاری شده است:
https://www.instagram.com/notary.ir
 موضوعات هفت کلیپ آموزشی ذکر شده به این شرح است:
۱.آشنایی با اداره ثبت شرکت‌های سهامی
۲. آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌های غیرسهامی در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها
۳. آشنایی با نحوه تعیین نام اشخاص حقوقی و پلمب دفاتر تجاری
۴.  آشنایی با موضوع فعالیت اشخاص حقوقی و و مجوزات ثبت
۵.آشنایی با ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی
۶. تکالیف و وظایف اداره ثبت شرکت‌های دولتی، هیات مقررات زدایی و برون سپاری
۷.آشنایی با ساختار و تاریخچه مراجع ثبت شرکت‌ها و بهبود فضای کسب و کار
تاریخ ارسال خبر: 
99/10/15