کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

آسیبهای اجتماعی و حقوقی عدم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی

آسیبهای اجتماعی و حقوقی  عدم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی

آسیبهای اجتماعی و حقوقی  عدم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی به نقل از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز شهریار کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز در نشستی با محمد رضا نصرتی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان البرز با هدف بررسی آسیب های اجتماعی و حقوقی  عدم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداختند. در این دیدارکناریوند ضمن تبریک سال جدید به اولویت های اداری و سازمانی ،سلامت اداری وایجاد امنیت در قسمت های مختلف اشاره نمود وگفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال « تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  » مزین شده است و این نشان دهنده این است که  بهبود شرایط اقتصادی جامعه و مردم از نظر مقام معظم رهبری در اولویت سایر کارهاست وی در ادامه در خصوص نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی افزود:   به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،دفاتر اسناد رسمی مرجع تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت خودرو و وسایل نقلیه می باشند. در این قانون راهنمایی و رانندگی را مکلف به تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی را موظف به تنظیم و انتقال مالکیت نموده است. چنانچه اشخاص از تنظیم سندرسمی دردفاتر اسنادرسمی خودداری نمایند وسیله نقلیه آنها فاقد سند باقی می ماند وهرگاه نیازی به استعلام مالکیت و یا سایر اموراداری وقضایی و بیمه ای باشد برگ سبز بعنوان سند مالکیت شناخته نمی شود ومراجع مربوطه بنا به اظهار نظرسند رسمی صادره ازسوی دفاتر اسناد رسمی را مبنای اصلی قرار خواهند داد.   ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بطور صریح در مورد نقل وانتقال وسایل نقلیه کاملا شفاف سازی نموده است.درمورد رای دیوان عدالت اداری همانطور که ریاست محترم سازمان ثبت دکتر خدائیان اشاره نمودند این موضوع ارتباطی به نقل وانتقال مالکیت خودرو نداشته وصرفاً مربوط به وکالت های اداری وحق توکیل وتفویض اختیارات وکیل می باشد لذا چه پیش از تصویب قانون مزبور وچه پس از تصویب و صراحت قانون ، دفاتراسنادرسمی مرجع رسمی انتقال مالکیت هستند که درماده 1287 ق م نیز به آن تصریح گردیده است . در ادامه این نشست نصرتی رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان البرز به تشریح این موضوع پرداخت و گفت:  بر اساس قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی سند رسمی عبارت است از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود و صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم سند باشد . منظوراز ((ماموران رسمی )) شخصی است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد . هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مققره قانونی در تنظیم سند نگردیده یا نه سند عادی است . باتوجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و تعویض پلاک خودرو بر عهده راهنمایی و رانندگی یا مرکز تعویض پلاک می باشد بنابراین از نظر قانون گذار نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک دو مقوله جداگانه است که قابل جمع نمی باشند و صلاحیت هر یک از دو مرجع به موجب قانون مشخص شده است . همچنین هزینه هایی که جهت نقل و انتقال و تعویض پلاک به موجب قانون پیش‌بینی شده است متفاوت است و دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینه تعویض پلاک را از مراجعه کننده دریافت نمایند. همینطور مراکز تعویض پلاک نمی توانند مالیات نقل و انتقال خودرو و سایر حقوق دولتی را وصول نماید و از طرفی هر یک از هزینه های مذکور در قانون و ردیف بودجه هر سال پیش بینی شده می‌شود و این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است .                              

 دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه های مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده، حق الثبت و عوارض شهرداری را دریافت می نمایند و بموجب آیین نامه نحوه وصول حق التحریر اجرت دفترخانه و طبق قانون بودجه هزینه صدور سند الکترونیک وصول و واریز می نمایند بنابراین هزینه‌های وصولی از ناحیه دفترخانه عبارت است از مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی، عوارض شهرداری به حساب شهرداری محل تنظیم سند، حق ثبت و هزینه صدور سند الکترونیک به حساب سازمان  ثبت و حق التحریر به حساب سردفتر میباشد هزینه هایی که مرکز تعویض پلاک دریافت می نماید عبارت است از هزینه تعویض پلاک، هزینه صدور کارت خودرو و خلافی خودرو میباشد کل این هزینه ها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی  وصول می گردد و عدم وصول آن موجب تضییع حقوق دولتی و ضرر بیت‌المال یا کسری واریزی به خزانه کشور می‌شود و در صورت عدم وصول و واریز از ناحیه سردفتر ، علاوه بر پرداخت هزینه‌های مذکور، جریمه و نیز دارای مسئولیت انتظامی نیز می باشد و ذکر این نکته ضروری است که هدف از تنظیم سند عدم مراجعه شهروندان به مراجع قضایی و ایجاد امنیت روانی و آرامش  برای مالکین، وصول طلب فروشندگان و شفافیت دارایی اشخاص می باشد.در پایان این نشست نصرتی از زحمات و پیگیری های  مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و تلاش برای برقراری ارتباط همه جانبه بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز و کانون سردفتران و دفتر یاران استان البرز وهمچنین دفاتر استان تقدیر و تشکر نمودند.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/18