کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:هیچ قانونی به نیروی انتظامی حق صدور سند مالکیت خودرو نداده است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:هیچ قانونی به نیروی انتظامی حق صدور سند مالکیت خودرو نداده است

خندانی در رادیو گفت و گو با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی از صلاحیت خود خارج شده است گفت: هیچ قانونی وجود ندارد که به نیروی انتظامی حق صدور سند مالکیت خودرو داده باشد.

 

به گزارش روابط عمومی به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت و گو؛ علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد ثبت سند خودرو و دفاتر ثبت در مراکز تعویض پلاک گفت: صدور برگ سبز به عنوان شناسنامه پلاک در حدود صلاحیت راهنمایی و رانندگی درست است ولی اگر برگ سبز به عنوان سند مالکیت صادر شود رسمی نیست.

وی با تاکید بر اینکه مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است افزود: به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

خندانی اظهار داشت: در ماده 29 رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 86 این موضوع کاملاً شفاف شده است و به صراحت در این قانون آمده است که مردم، جهت تعویض پلاک به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی مراجعه و برای تنظیم سند خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با تاکید بر اینکه رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده‌اند که تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است اظهار داشت: در کمیسیون اصل 90 هم این موضوع بررسی شد و کمیسیون اصل 90 مجلس هم نظر قطعی مبنی برالزامی بودن تنظیم اسناد در دفاتر رسمی داد.

وی بر ضرورت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و افزود: برگ سبزی که راهنمایی و رانندگی صادر می‌کند و اسم آن را سند مالکیت می‌گذارد سند رسمی نیست و ضمانتی برای اثبات مالکیت خودرو ندارد.

خندانی با اشاره به اهمیت تضمین امنیت مالکیت خودرو در کشور گفت: تضمین امنیت جز با سند رسمی و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر رسمی امکان پذیر نیست و برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود و در صورت بروز مشکل و مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها قضایی سندی که در دفاتر رسمی تنظیم و ثبت شده ملاک و رسمی است.


تاریخ ارسال خبر: 
1400/04/14