کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنج‌شنبه تا پایان مرداد

تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنج‌شنبه تا پایان مرداد
براساس تصویبنامه شماره ۴۱۵۰۹/ت۵۸۹۶۷هـ  امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۰ هیئت وزیران، 
تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی کشور در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه اعلام شده است برهمین مبنا دفاتر اسناد رسمی نیز تا پایان مردادماه در روزهای پنج‌شنبه فعال نخواهند بود.
این مصوبه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش و منظم نمودن اعمال خاموشی مشترکان خانگی و تجاری و جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه برق کشور تصویب شده است.
تاریخ ارسال خبر: 
1400/04/16